Analist-Ontwikkelaar COZO

Datum: 23-nov-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Ga voor een uitdagende job als Analist-Ontwikkelaar COZO (100 % Contractueel).

 

Functieomschrijving

Als analist-ontwikkelaar binnen de dienst Zorgtoepassingen verzorg je een unieke brugfunctie tussen zorg en ICT. Je werkt in een team van een 10-tal ontwikkelaars, in nauwe samenwerking met collega’s van andere diensten, zowel binnen als buiten ICT. Jouw focus zal liggen op het onderhouden en verder uitbouwen van het CoZo platform. 
Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces.
Het platform is gegroeid vanuit een open visie op de zorg van de toekomst, met respect voor de eigenheid van elke partner en met zorg voor een maximale bescherming van de privacy van de patiënt. 
Elke maand worden via CoZo drie miljoen medische resultaten en beelden gedeeld tussen instellingen, hun zorgverleners en patiënten. CoZo biedt je de kans om mee te werken aan een platform dat elke dag mee vorm geeft aan hoe het Belgisch zorglandschap er op vandaag uitziet.
Het takenpakket is als volgt opgebouwd:

 • Je verdiept je in het bestaande platform, leert de verschillende software componenten kennen en houdt het overzicht over hun samenhang. 
 • Je onderhoudt het platform, implementeert wijzigingen en schrijft nieuwe toepassingen. 
 • Je gaat in dialoog met de projectleider en vertaalt de functionele vragen naar technische analyses, die als basis zullen dienen voor het implementatieproces. 
 • Je bouwt mee aan een toekomstgerichte architectuur. Performante, gestructureerde en herbruikbare code zijn voor jou een evidentie.
 • Je werkt nauw samen met de collega-ontwikkelaars en deelt je kennis met het team. Constructief samenwerken is jouw doel.
 • Je gaat steeds op zoek naar verbeterpunten en optimalisaties, waarbij je de haalbaarheid en bruikbaarheid binnen het grote geheel van het platform niet uit het oog verliest.
 • Je biedt operationele ondersteuning, identificeert en escaleert indien nodig problemen. Je analyseert wat fout loopt en werkt oplossingen uit.
 • Je werkt nauw samen met de applicatiespecialist, definieert test scenario’s, maakt gebruik van unit testing waar mogelijk en neemt deel aan end-to-end testen.
 • Je werkt aan een volledige documentatie van de applicatie en aan de conformering ervan binnen de ICT-infrastructuur van het UZ Gent.
 • Je rapporteert aan de afdelingsverantwoordelijke ontwikkeling ICT Zorgtoepassingen.

Gewenst profiel

 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een masterdiploma in een relevante studierichting (Informatica) of je hebt als bachelor door ervaring een gelijkwaardig kennisniveau verworven.
 • Je hebt een grote affiniteit met de zorg en hebt of verwerft een grondig inzicht in de werkprocessen van een zorginstelling.
 • Je kan zelfstandig de noden van zorgverleners en patiënten vertalen naar technische analyses en oplossingen. Kennis van/ervaring met project management is een meerwaarde.
 • Kennis van/ervaringen met ontwikkeling binnen het .NET platform (VB.NET en C#) zijn een vereiste, met nadruk op ASP.NET Core MVC, SOAP webservices en REST web api. Kennis van/ervaring met relationele databases (bij voorkeur MSSQL Server) is noodzakelijk. Kennis van/ervaring met HTML en Javascript is sterk aangewezen. 
 • Kennis van/ervaringen met beveiligen van webtoepassingen en web api’s, SAML, OAuth2/OpenID Connect en IdentityServer vormen een absolute meerwaarde.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZ Gent: Je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je bent bereid om met gebruikers in dialoog te gaan over de te ontwikkelen schermen en functionaliteiten.
 • Je signaleert kansen en overweegt en/of onderneemt uit eigen beweging acties.
 • Je zet je enthousiast en vastberaden in, ook als het moeilijk gaat.
 • Je beschikt over goede analytische, conceptuele en synthetiserende vaardigheden.
 • Je bent een teamspeler en conformeert je aan de afspraken rond ICT ontwikkelprocessen in het UZ Gent. 

Selectieprocedure

Deel 1: preselectie op cv en motivatiebrief

Deel 2: pc-testen die peilen naar algemeen redeneervermogen (uitsluitend) en een persoonlijkheidsvragenlijst

Deel 3: Competentiegericht interview op vrijdag 23 december 2022.

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens het geldende UZ barema, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen.

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage. 
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op zondag 4 december 2022.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Bram Vereecken
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Pieter Van Haute
Diensthoofd ICT Zorgtoepassingen
T 09 332 41 31
E Pieter.Vanhaute@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.