Hoofd-medisch laboratoriumtechnoloog klinische biologie

Datum: 1-jun-2021

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Hoofd-medisch laboratoriumtechnoloog klinische biologie (100 % Statutair) .

 

Functieomschrijving

 • Je staat mee in voor de operationele dagelijkse werking van het klinisch lab, hierin bijgestaan door een 6-tal adjunct-hoofdlaboranten en in nauw overleg met de staf. 
 • Je rapporteert aan het diensthoofd / laboratoriumdirecteur.
 • Je stuurt de adjunct hoofd-MLTs aan in hun leidinggevende taken.
 • Je bent, in overleg met de stafleden-klinisch biologen, medeverantwoordelijk voor de implementatie van afdelings/discipline overschrijdende projecten en je coördineert op operationeel vlak.
 • Je pleegt op regelmatige basis overleg met de stafleden-klinisch biologen, de kwaliteitsbeheerder en met de diensthoofden.
 • Je organiseert regelmatig overleg met de adjunct-hoofdlaboranten en neemt deel aan teamvergaderingen. 
 • Je neemt deel aan de stafvergaderingen, samen met de kwaliteitsbeheerder, de hoofdverpleegkundige en alle klinisch biologen.
 • Je houdt toezicht en begeleidt het lab bij zijn dagelijkse werking volgens de regels opgelegd in het erkenningsbesluit van de laboratoria voor klinische biologie (KB 3 december 1999).
 • Je helpt mee bij het realiseren van de doelstellingen die door de staf worden vastgelegd in het jaarlijks beleidsplan.
 • Je bewaakt, conform de praktijkrichtlijn en ISO 15189, mee de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de labresultaten en staat mee in voor de organisatie/opvolging van interne QC (ook in pakketten zoals Unity Realtime) en externe QC controles.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de werkverdeling (volgens goedgekeurde uurroosters) en elektronische opvolging van de werkuren (SP-xpert) en ziet toe op de correcte en stipte uitvoering van de opgelegde taken door het beschikbaar personeel en je zorgt voor een gestroomlijnde verlofregeling voor de MLT. Je werkt nieuwe uurroosters uit en implementeert ze.
 • Je ziet toe op het onderhoud en de noodzakelijke herstellingen van de apparatuur en op de bestellingen en de ontvangst van de goederen.
 • Je communiceert met collega’s, verpleegkundigen, klinisch biologen alsook met interne en externe aanvragers.
 • Je onderhoudt contacten met externe firma’s, leveranciers, technici, externe artsen.
 • Je houdt toezicht op de opleiding van de MLT en adjunct-hoofd-MLT.
 • Je neemt deel aan de kwaliteitsvergaderingen, en volgt opfrissings- en bijscholingscursussen.

Gewenst profiel

 • Je hebt minimum een bachelor diploma en bent in het bezit van een erkenning voor het uitoefenen van de functie van MLT.
 • Je hebt minstens 10 jaren ervaring als laborant, waarvan minstens 5 jaar in een leidinggevende functie (technische en functionele aansturing van een groot team).
 • Je hebt bij voorkeur enkele jaren leidinngevende ervaring in een groot klinisch routinelab.
 • Je bent vertrouwd met het kwaliteitssysteem volgens norm ISO 15189, en kan heel vlot omgaan met pc systemen onder Windows (Word, Excel…) 
 • Je hebt kennis van / ervaring met laboratoriumspecifieke software, zoals bv. het lab informaticasysteem Glims (MIPS), Unity Realtime (BioRad) en allerhande middleware pakketten op de IVD markt. Ervaring met werking en implementatie van TLA en geassocieerde processen vormen een meerwaarde.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG: Je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je bent een echte people manager en werkt vanuit een verbindende leiderschapsstijl. Je ondersteunt en begeleidt medewerkers, zodat ze kunnen groeien in hun functie.
 • Je stuurt het team aan zodat ze hun doelstellingen kunnen realiseren.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. Je bent bereid om bijscholing, workshops e.d. over labapparatuur, kwaliteitsaspecten of management te volgen.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. 
 • Je stelt je flexibel op qua werktijden. Je bent bereid om, indien noodzakelijk, op ongewone tijdstippen in het lab aanwezig te zijn.

Selectieprocedure

 • Een screening van CV en motivatie. 
 • Competentiegericht interview. Dit gaat door op vrijdag 2 juli in de namiddag.
 • Een assessment center is mogelijk als bijkomende stap in de selectieprocedure.

 

Salarisschaal
Je wordt verloond volgens de schaal B212/B212-/B212** met een minimum brutomaandloon van €3.159,92 en een maximum brutomaandloon van €5.097,50 voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.


Hoe solliciteren
Stuur ons dan jouw cv, motivatiebrief en vereiste diploma's door via deze jobsite laatste op dinsdag 22 juni 2021.


Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Annelie Allaert
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Veronique Stove
Leidinggevende Laboratorium voor klinische chemie en hematologie

T 09 332 58 71
veronique.stove@uzgent.be
 


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.


Jobsegment: Hematology, Medical Transcription, Healthcare