Management assistant Cardiologie

Datum: 17-nov-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Management assistant Cardiologie (50 % Statutair) .

 

Functieomschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor de administratie van de holterregistratie (uitlezing telemetrie/holteranalyse, aanvragen mutualiteiten, facturatie).
 • Je staat in voor een correct afsprakenbeheer: planning afspraken - onderzoeken.
 • Je beantwoordt interne en externe telefonische oproepen. Je verstrekt informatie en/of schakelt gericht door.
 • Je verwerkt en filtert inkomende mails en zorgt ervoor dat er binnen een aanvaardbare timing een correct antwoord verstuurd wordt. 
 • Je staat in voor de ontvangst, sortering en verdeling van inkomende post en het verzendklaar maken van uitgaande post.
 • Je zorgt voor een klantvriendelijk onthaal van patiënten, bezoekers, leveranciers en artsen en verwijst deze correct door.
 • Je typt brieven en mails en verzorgt lay-out en spelling. 
 • Je neemt actief deel aan een werkoverleg of werkgroep.
 • Je staat in voor het beheer van diverse (elektronische) documenten en hun archivering. Je registreert en klasseert relevante informatie voor een maximale toegankelijkheid van bestanden, dossieraanmaak en opvolging. Je staat in voor de opmaak van allerlei documenten/draaiboek/website.
 • Je blijft bij qua vereiste beroepskennis en -vaardigheden en past nieuwe inzichten toe in de praktijk.
 • Je neemt taken over bij afwezigheid van collega’s en staat in voor de vervanging.

Gewenst profiel

 • Je hebt minstens een bachelordiploma. Dit is bij voorkeur  in een administratieve richting. Kennis van medische terminologie en de werking in een ziekenhuis is een grote meerwaarde. 
 • Je werkt vlot met MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint). Je bent bereid om specifieke software waarmee op de dienst gewerkt wordt aan te leren. 
 • Kennis van de interne structuur en werking van het ziekenhuis is een pluspunt, je bent bereid kennis op te bouwen van de diensteigen terminologie en activiteiten.
 • Naast een uitstekende beheersing van het Nederlands, is een goede (gesproken) basiskennis van Frans en Engels een pluspunt.
 • Je handelt volgens de kernwaarden van het UZ Gent: respectvol, integer en verantwoordelijk. 
 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en afspraken.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. Je werkt graag in een multidisciplinaire setting en gaat correct om met verschillende persoonlijkheden en meningen.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten, hun omgeving en/of je klanten. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s. 
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep. Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen/deadlines te behalen.
 • Je communiceert helder en gestructureerd (mondeling en schriftelijk), afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.
 • Je bent flexibel. Je kan snel overschakelen van de ene taak naar de andere. Je bent bereid te werken volgens de dienstnoodwendigheden en het dienstrooster.
 • Bij voorkeur werk je op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Selectieprocedure

Deel 1: computergestuurde testen die peilen naar algemeen redeneervermogen, nauwkeurigheid, plannen en organiseren, kennis van MS Word en MS Excel (uitsluitend) en een persoonlijkheidsvragenlijst (adviserend). Kandidaten die voldoen aan de diplomavoorwaarden zullen een uitnodiging voor het afleggen van de pc testen ontvangen via mail op 20 of 21 december 2022.  Kijk zeker de ongewenste mails / spam na indien je geen mail zou ontvangen hebben.  Indien je reeds bent opgenomen in de wervingsreserve voor management assistant hoef je deze testen niet opnieuw te doen.

Deel 2: preselectie op cv en motivatiebrief. 

Deel 3: competentiegericht interview op maandag 16 januari 2023 (voormiddag).

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens het geldende UZ barema, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen via rekrutering@uzgent.be

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op maandag 19 december 2022.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Kim Impens
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

 

of voor functionele inlichtingen bij:

Karlien Geenens
Hoofdsecretaris Cardiologie
T 09 332 34 59
Karlien.Geenens@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.


Jobsegment: Cardiac, Healthcare