Resident of adjunct-kliniekhoofd of kliniekhoofd Psychiatrie - Eetstoornissen

Datum: 29-apr-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg.  Maak jij binnenkort mee het verschil?  

Ga voor een uitdagende job als resident of adjunct-kliniekhoofd of kliniekhoofd, contractueel of statutair, voltijds, binnen de dienst Psychiatrie, van de sector Hoofd Beweging en Zintuigen.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, zijn naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.

Functieomschrijving

 • Patiëntenzorg, met name: de ambulante, dagtherapeutische en residentiële diagnostiek en (farmacologische, psychotherapeutische, neuromodulatieve) behandeling van patiënten met psychiatrische stoornissen, en in het bijzonder binnen het domein van de eetstoornissen.
 • Coördinatie/beleid en supervisie van de ambulante, dagtherapeutische en residentiële diagnostiek en behandeling van patiënten met psychiatrische aandoeningen, en in het bijzonder binnen het domein van de eetstoornissen.
 • Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het gebied van psychiatrische aandoeningen, en in het bijzonder van de eetstoornissen.
 • De ontwikkeling van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs in het domein van psychiatrische aandoeningen, en in het bijzonder van de eetstoornissen.
 • Deelname aan wacht en medische taken binnen de universitaire dienst psychiatrie, bereidheid tot flexibele tewerkstelling binnen de universitaire dienst psychiatrie.
   

Gewenst profiel

 • Je bent houder van het wettelijk diploma van arts en je bent een in België erkend arts-specialist in de psychiatrie, en meer bepaald de volwassenenpsychiatrie (laatstejaars arts-specialisten in opleiding kunnen eveneens kandideren).
 • Bijzondere bekwaamheid en ervaring in de diagnostiek en behandeling van psychiatrische aandoeningen, in het bijzonder binnen het domein van de eetstoornissen.
 • Ervaring in het leiden van een multidisciplinair behandelteam, en in het bijzonder binnen het domein van de eetstoornissen.
 • Blijk hebben gegeven van wetenschappelijke interesse in het domein van psychiatrische aandoeningen, en in het bijzonder van de eetstoornissen.
 • Ervaring hebben in het onderwijs of stagebegeleiding in het betreffend vakgebied.
 • Bij voorkeur een opleiding in de cognitieve gedragstherapie/partnerrelatie- en gezinstherapie of in voorbereiding tot. 

Salarisschaal en deelnemingsvoorwaarden

 • Afhankelijk van je expertise en verworven anciënniteit bestaat de mogelijkheid tot aanwerving op het niveau Resident (AG10), Adjunct-kliniekhoofd (AS1A - minstens 10 jaar relevante ervaring als arts bezitten), dan wel Kliniekhoofd (AS2A - minstens 12 jaar relevante ervaring hebben als arts en in het bezit zijn van een doctoraat op proefschrift). 
 • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.
 • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van je te verwachten salaris te maken.

 

Hoe solliciteren

Klik op solliciteren en voeg jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch toe voor de uiterste inschrijvingsdatum 02 juni 2022 om 23:59:59. 
Je wordt verzocht eveneens voor de uiterste inschrijvingsdatum contact op te nemen met het desbetreffende diensthoofd:
Prof. dr. Gilbert Lemmens op het nummer 09 332 38 34.

 

Heb je nog vragen?

Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:

Eva Colman
Dienst Personeelsadministratie
T 09 332 48 95
eva.colman@uzgent.be

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.