Ruimtebeheer en procesanalist

Datum: 8-jul-2021

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Ga voor een uitdagende job als Ruimtebeheer en procesanalist (100 % Statutair).

 

Functieomschrijving

 • Je coördineert het langetermijn infrastructureel & technisch beleid van het UZ Gent, in samenwerking met de andere diensten van het departement Masterplan en Infrastructuur (MIT). Je werkt daarrond onderbouwde, kwalitatieve voorstellen uit met meerjarendoelstellingen.
 • Je zorgt voor het uitwerken en up to date houden van een gecoördineerd infastructureel & technisch langetermijnbeleid door gebruik te maken van onderbouwde, pragmatische procesanalysemethodieken in de diverse aspecten. 
 • Je werkt het beleid uit op jaar- of meerjarenbasis uitwerken in concrete acties (meerjaren-investeringsbegroting, jaaractieplan) door gebruik te maken van onderbouwde investeringsanalyses.
 • Je zorgt voor de evaluatie en bijsturing van het beleid en de daaraan gekoppelde ramingen, planningen, concrete uitwerking, al dan niet met behulp van KPI’s of nacalculatie. 
 • Je bouwt de eigen deskundigheid uit over de beleidsthema’s met behulp van actuele datamanagementmethodieken teneinde alle praktische en theoretische ontwikkelingen rond het thema te kunnen integreren in het eigen werk en in het werk van anderen. 
 • Je staat in voor de eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering teneinde een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te verzekeren.

Gewenst profiel

 • Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma bouwkundige richting (architect, ingenieur, ir.architect), bedrijfsbeheer, business development of toegepaste economische wetenschappen.

 • Je hebt bij voorkeur ervaring met geïntegreerde en volledige architectuur- en bouwtechnische ontwerpopdrachten en het beleid hieromtrent. 

 • Je hebt een goede kennis van budgettering, financieel management, investeringsanalyses en bedrijfsbeheer. 

 • Je beschikt over een actuele praktijkkennis van Common Data Environment software (BIM, GBS, FMIS, ERP) 

 • Je handelt volgens de kernwaarden van het UZ Gent: respectvol, integer en verantwoordelijk. 

 • Je beschikt over goede analytische, conceptuele en synthetiserende vaardigheden.

 • Je volgt activiteiten op in tijd en kwaliteit; je evalueert en stuurt ze bij om vooropgestelde doelen te bereiken.

 • Je speelt in op de behoeften en noden van je klanten. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.

 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail, volgens bestaande procedures en afspraken.

 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.

 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. 

 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 

 • Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.

Selectieprocedure

Deel 1:  Geef in je motivatiebrief jouw persoonlijke visie hoe ruimtebeheer structureel gebaseerd kan worden op procesanalyse in de zorg, met aanvulling wat jouw persoonlijke sterkte hierin zal zijn. Er gebeurt een preselectie op cv en motivatiebrief. 

Deel 2: Schriftelijke casus en competentiegericht interview  -  dinsdag 10 augustus 2021 in de namiddag.

 

Salarisschaal
•    Je wordt verloond volgens de schaal A111/A112 met een minimum brutomaandloon van € 3.112,33 en een maximum brutomaandloon van € 5.387,96.
•    Je wordt als industrieel ingenieur/architect verloond volgens de schaal A111/A112 met een minimumbruto maandloon van € 3.112,33 en een maximum bruto maandloon van € 5.387,96 voor een voltijdse tewerkstelling + een jaarlijkse prestatietoelage 7,5% van het jaarlijkse brutoloon en 15% vanaf 14 jaarrelevante anciënniteit.
•    Je wordt als burgerlijk ingenieur verloond volgens de schaal A121/A122 met een minimum brutomaandloon van € 3.848,05 en een maximum bruto maandloon van € 6.084,66 voor een voltijdse tewerkstelling.

Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage. 
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen.

 

Hoe solliciteren
Stuur ons jouw cv, motivatiebrief en vereiste diploma's door via deze jobsite ten laatste op maandag 26 juli 2021.
Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Bram Vereecken
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Diensthoofd Centraal beleid MIT : Marc De Beer
T 09 332 40 05
E Marc.Debeer@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.