Spiritueel begeleider

Datum: 23-sep-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als voltijds, statutair Spiritueel begeleider.

 

Functieomschrijving

 • Je verleent pastorale zorg die zich richt op heel de mens, die oog heeft voor contingente situaties en omstandigheden en die via ontmoeting, gesprek en ritueel de vorm aanneemt van professionele begeleiding en adviesverlening. Dit wordt gestuurd en genormeerd door de H. Schrift en de rooms-katholieke traditie.

 • Je biedt pastorale zorg aan patiënten, hun naasten en aan personeelsleden van het ziekenhuis vanuit een gelovig zingevingskader en met respect voor het pluralistisch kader van het ziekenhuis teneinde mensen in hun mens-zijn tot hun recht te laten komen en hen te ondersteunen.
  • Je voert kennismakingsgesprekken en begeleidingsgesprekken met hulpvragers (patiënten, hun naasten, personeelsleden van het ziekenhuis).
  • Je voert thuisbezoeken uit bij patiënten en personeelsleden in het kader van begeleiding of crisissituatie.
  • Je helpt mensen in financiële nood (bvb. via Poverello).
  • Je voert liturgische en sacramentele handelingen (bvb. ziekenzegening, stervenswijding, afscheidszegen, nooddoop, communie, ...) uit en bereidt deze voor.
 • Je verzorgt gebedsmomenten en liturgische vieringen en je voert activiteiten uit die het publieke karakter van de pastorale zorgverlening gestalte geven om het gezamenlijk geloof tot uitdrukking te brengen maar met respect voor de pluralistische context.
  • Je gaat voor in woord- en communiediensten.
  • Je gaat voor in de uitvaartliturgie van baby’s en af en toe ook voor volwassenen (onder bevoegdheid bisschoppelijk vicaris).
  • Je bereidt de eucharistieviering ter nagedachtenis van de overledenen van de voorbije maand voor en werkt hier actief aan mee.
  • Je verzorgt op geregelde tijdstippen de homilie, zowel in zondagse eucharistievieringen als in de uitvaartplechtigheden.
  • Je deelt askruisjes uit aan patiënten, naasten en personeelsleden die dit vragen.
 • Je organiseert en communiceert de eigen taken om het werk zo vlot mogelijk te laten verlopen en een bijdrage te leveren tot een kwaliteitsvolle zorgverlening.
  • Je vervult administratieve taken ter ondersteuning van de pastorale werking (bv. beantwoorden van rouwberichten, op vraag van de patiënt en/of familie contacteren van parochiepriesters, parochieassistenten, diakens of collega pastors in een andere verzorgingsinstelling, bijhouden van statistieken van overledenen en toegediende rituelen).
  • Je bereidt spreekbeurten of getuigenissen voor over de pastorale dienst en zieken(huis)pastoraal voor interne en externe vormingsinitiatieven.
 • Je staat in voor de eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering teneinde een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te verzekeren.

Gewenst profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je hebt bij voorkeur minstens 2 jaar praktijkervaring in een gelijkwaardige functie.
 • Je hebt grondige kennis van het christelijke zingevingskader.
 • Je hebt kennis van sociale en pastorale communicatietechnieken.
 • Kennis van filosofie, psychologie en theologie is een meerwaarde.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de werking en structuren van het ziekenhuis.
 • Je hebt bij voorkeur een basiskennis relevante wetgeving (bv. rond euthanasie).
 • Je hebt bij voorkeur een basiskennis van medische termen.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG: je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënt en zijn omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. 
 • Je bepaalt correcte prioriteiten, plant de nodige acties en investeert tijd en middelen om vooropgestelde doelstellingen en deadlines te bereiken.

Selectieprocedure

Deel 1: Screening op cv en motivatiebrief.

Deel 2: Competentiegericht interview op woensdag 2 november 2022 (NM).

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens het geldende UZ barema, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen.

Troeven UZ Gent

 • Wij bieden een voltijdse functie. Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op vrijdag 14 oktober 2022.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Patricia Harinck
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Bert Vanderhaegen

Hoofdaalmoezenier Dienst spirituele en morele bijstand
T 09 332 27 38
bert.vanderhaegen@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de aalmoezeniersdienst vooraf.