Teammedewerker Mobiel Crisis Team Zuid

Datum: 17-nov-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg binnen het Mobiel Crisis Team Gent Zuid. We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur (minstens 80%).

Functieomschrijving

Het dossier ‘zorgvernieuwend project geestelijke gezondheidszorg Gent – Eeklo, Vlaamse Ardennen’  (www.pakt.be) werd in juni 2011 weerhouden als één van de 10 pilootprojecten in het kader van artikel 107 van de ziekenhuiswet. Het ‘mobiel crisis team Gent’ is operationeel sinds september 2012. Het MCT is opgericht om in crisissituaties ‘onmiddellijk’ intensieve en kortdurende crisisbegeleiding te kunnen aanbieden aan volwassen die een psychische en/of psychiatrische crisis doormaken. En dit in de thuiscontext, in nauwe samenwerking met het reeds bestaande netwerk, met als doel een ziekenhuisopname te voorkomen. Dit project staat onder voogdij van het Netwerk PAKT, waarbij medewerkers van verschillende (psychiatrische) ziekenhuizen worden vrijgesteld binnen het kader van bedden afbouw, en vanuit 2 recentere aanvullende Projectoproepen van de overheid.

 

 • Vanuit je expertise als casemanager sta je in voor de intensieve begeleiding en behandeling van cliënten met een complexe problematiek, in multi- probleemsituaties, gericht op crisisinterventie en stabilisatie in de thuiscontext.
 • Je verricht kortdurende individuele en systemische outreachende crisisinterventies, een eerste aanzet van behandeling (pré-therapie), bij cliënten in een acute psychiatrische / psychische crisis.
 • Je creëert ruimte voor de cliënt om op verhaal te komen en het exploreren van de (onuitgesproken) vraag achter de crisis.
 • In overleg met de cliënt en zijn netwerk, artsen, het team en het professioneel netwerk, neem je beslissingen m.b.t. oriëntatie naar een gepast behandelings- of zorgaanbod.
 • Je maakt verslagen van elke uitgevoerde behandeling en van het toestandsbeeld en evolutie van de cliënten in het EPD (elektronisch patiëntendossier).
 • Je staat in voor een gestructureerde, zorgvuldige mondelinge en schriftelijke communicatie en rapportage naar zowel rechtstreekse interne collega's, als externe collega's binnen het professionele netwerk van de cliënt. 

Gewenst profiel

 • Je hebt een diploma van bachelor in de verpleegkunde, gegradueerde in de verpleegkunde, bachelor orthopedagogie, bachelor maatschappelijk werk of bachelor in de klinische psychologie. 
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de acute geestelijke gezondheidszorg en/of outreachend werken.
 • Ervaring in crisisassessment en risicotaxatie bij cliënten met een complexe psychiatrische problematiek strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart en de organisatie van de lokale geestelijke gezondheidszorg en reguliere eerstelijnsvoorzieningen of je bent bereid deze snel te verwerven.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en auto, en je bent bereid om deze auto te gebruiken voor dienstverplaatsingen.
 • Je bezit een basiskennis van informaticatoepassingen. 
 • Je bent bereid te werken in een uurroostersysteem, conform de sociale wetgeving, met dag-, laatshiften en weekendwerk.
 • Meertalig zijn is een pluspunt, o.a. vlotte kennis van Frans en/of Turks/Arabisch.
 • Je beschikt over een ‘dynamische’ professionele en therapeutische basishouding, en je bent bereid je in te schrijven in de huidige werking van het MCT en aan te vullen met jouw verworven kennis binnen de crisiszorg.
 • Je beschikt over een uitgebalanceerde houding wat betreft ‘afstand-nabijheid’ ten opzichte van de cliënt en zijn context. 
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. Je gaat constructief en vriendelijk met hen om. Je beschikt over een oordeelvrije, open houding en een mensvisie waarbij gelijkwaardigheid en respect voor de keuzes van de cliënt centraal staan.
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie. 
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s. Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep. 
 • Je bent bereid om actief te reflecteren over je eigen functioneren, evenals feedback te geven en te ontvangen van collega’s.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.
 • Je stelt je flexibel op in functie van  de hulpvraag en specifieke context. 
 • Je beschikt over de nodige stressbestendigheid om met crisissituaties om te gaan. Je beschikt over de nodige draagkracht om als hulpverlener bij multi-probleemsituaties in de thuissituatie flegmatisch te reageren. 

Selectieprocedure

1. Prescreening op cv en motivatie

2. Competentiegericht interview met een praktijkgerichte casus op woensdag 21 december (VM) of donderdag 5 januari (VM).

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. 
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op maandag 12 december 2022.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor inlichtingen bij:
Justine De Sutter
Selectieassistenten Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
rekrutering@uzgent.be
 

Of voor functionele inlichtingen bij:

Pieter Vanackere

Teamleider Mobiel Crisis Team Zuid

T 09 332 14 24 

E pieter.vanackere@uzgent.be

 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.

We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek.


Jobsegment: Orthopedic, Healthcare