Uitvoeringscoördinator projecten HSM

Datum: 14-jul-2021

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Ga voor een uitdagende job als Uitvoeringscoördinator projecten HSM (100% statutair) binnen het departement Masterplan, Infrastructuur en Techiek (MIT) in de Bedrijfsondersteunende sector.

Functieomschrijving

 • Je staat in voor het voorbereiden, plannen, opvolgen en bijsturen van de uit te voeren werken van nieuwbouw- of renovatieprojecten binnen het ziekenhuis, binnen het vakgebied HVAC, sanitair en medische gassen.
 • Je ondersteunt de projectvoorbereiding en de opmaak van de kostenraming, van de planning en van de voorbereiding van de opstart van infrastructuurwerken (nieuwbouw- of renovatieprojecten). Tegen de opstart van het project beschik je over een volledig kostenbeeld en uitvoeringsplan.
  • Je maakt voorstudies op en controleert plannen en ontwerpen.
  • Je maakt gedetailleerde kostenramingen op en vergelijkt offertes.
  • Op basis van het uitvoeringsplan maak je een inschatting van de impact van het uit te voeren project op de reguliere werkzaamheden van het ziekenhuis. Je voorziet de nodige infrastructurele en praktische maatregelen bij de opstart van het project (bvb. ontruiming van lokalen, veiligheidsvoorzieningen).
 • Je volgt de uitvoering van de infrastructuurwerken op en beoordeelt kwaliteit, planning en budget teneinde het project volgens de gemaakte afspraken te laten verlopen.
  • Je voert dagelijkse controles uit  en geeft feedback aan de uitvoerders.
  • Je fungeert als aanspreekpunt van alle betrokken partijen en zoekt oplossingen bij eventuele problemen.
  • Je controleert verrekeningen, schuldvorderingen en facturen i.s.m. de projectleider
 • Je verzorgt de afwerking en nazorg van opgeleverde projecten en maakt een vlotte doorstart voor de betrokken diensten mogelijk.
  • Je volgt de oplevering van de werf volgens het bestek op.
  • Je controleert het as built dossier en de eindstaten op volledigheid en juistheid. Je staat in voor de nacalculatie en evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden.
  • Je zorgt voor een inhuisklaar project (coördinatie schoonmaak, verhuizingen, ...)
 • Je stelt de behoeften en wensen van de interne en externe klant centraal. Je communiceert proactief en gaat kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd.
 • Je staat in voor je eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering.

 

Gewenst profiel

 • Je beschikt over een secondair diploma in een technische richting (hoger beroepsonderwijs met een specialisatiejaar of technisch onderwijs A2) of een bachelordiploma in een infrastructuurgerelateerde richting.
 • Je hebt bij voorkeur relevante ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Je hebt ervaring met BIM, de bijbehorende modelleersoftware en applicaties en kan daarmee meteen meerwaarde bieden in de verschillende fases van projecten (van voorbereiding t.e.m. data-opbouw in as built fase).
 • Met je kennis van BIM-modelleersoftware kan je de kwaliteit en volledigheid van aangekregen aannemers-modellen evalueren, conflicten en clashes anticiperen e.d.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZ Gent: Je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je bent resultaatgericht. Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen.
 • Je zet je enthousiast en vastberaden in, ook als het moeilijk gaat.
 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail, volgens bestaande procedures en afspraken.
 • Je komt op een constructieve wijze op voor je eigen mening of belang, ook in minder evidente situaties.
 • Je streeft naar overeenkomsten waarbij gemeenschappelijke en tegengestelde belangen en doelstellingen maximaal worden gerealiseerd.
 • Je volgt activiteiten op in tijd en kwaliteit; je evalueert en stuurt ze bij om vooropgestelde doelen te bereiken.
 • Je signaleert kansen en overweegt en/of onderneemt uit eigen beweging acties.

Selectieprocedure

Deel 1: Cv-screening op basis van motivatie en ervaring.
Deel 2: Interview, voorafgegaan door een schriftelijke test op donderdag 19 augustus 2021 (NM).

 

Salarisschaal
Je wordt verloond volgens de schaal B111/B112/B113 met een minimum brutomaandloon van €2.450,75 en een maximum brutomaandloon van €4.232,52 voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Troeven UZ Gent

 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een voltijdse, vaste statutaire benoeming.
 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage. 
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen.

 

Hoe solliciteren
Stuur ons jouw cv, motivatiebrief en vereiste diploma's door via deze jobsite ten laatste op maandag 26 juli 2021.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Bram Vereecken
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be


of voor functionele inlichtingen bij:
Marc De Beer
Diensthoofd Infrastructuur
T 09 332 40 05
E marc.debeer@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.