Verpleegkundig specialist Pijn

Datum: 9-aug-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Ga voor een uitdagende job als Verpleegkundig specialist Pijn binnen het Multidisciplinair Algologisch Team (100 % Statutair).

 

Functieomschrijving

 • Als lid van het Multidisciplinair Algologisch Team, participeer je actief bij de coördinatie van de pijnbehandeling binnen het ziekenhuis en dit volgens het bio-psycho-sociale model. Je bouwt verder aan de visie over de (verpleegkundige) zorg binnen het klinisch domein “pijn”. Je stroomlijnt en coördineert het pijnbeleid met focus op intramurale, transmurale en extramurale continuïteit binnen een transdisciplinair kader.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de coördinator van het Multidisciplinair Algologisch Team.
 • Je sensibiliseert alle zorgverstrekkers aangaande de noodzaak van een correcte pijnbehandeling.
 • Je verleent (bed site) steun aan de zorgteams in het kader van de identificatie en behandeling van pijn.
 • Doorheen het zorgtraject van de patiënt bied je gespecialiseerde zorg en educatie aan de patiënt en zijn/haar familie.
 • Je ontwikkelt, implementeert, evalueert en optimaliseert het consulentschap met betrekking tot acute en chronische pijn.
 • Je organiseert deelname van het ziekenhuis aan het netwerk met de externe zorgverstrekkers en andere ziekenhuizen.
 • Je neemt initiatieven in kader van het initiëren, coördineren, implementeren en bewaken van kwalitatieve zorg. Je initieert voorstellen tot innovatieve technieken m.b.t. optimalisatie en werkt deze in overleg met de leidinggevenden en het multidisciplinair team uit.
 • Je ontwikkelt en organiseert (autonome) verpleegkundige consulten in samenwerking met het interprofessioneel team. Je stuurt hierbij de verpleegkundigen aan.
 • Je organiseert interne en externe vormingen, met bijzondere aandacht voor netwerking met eerstelijns, commissies of werkgroepen en oefent op die manier invloed uit op de professionalisering van de verpleegkunde binnen jouw specialisatie domein.
 • Je staat in voor je eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering om kwalitatief hoogstaande zorg te verzekeren.
 • Je maakt deel uit van het team van de pijnkliniek – dienst anesthesie, er is een nauwe samenwerking met deze multidisciplinaire dienst.
 • Je stelt lacunes of opportuniteiten binnen het specialisatiedomein vast en stelt hiervoor mogelijkse op evidentie gebaseerde onderzoeks- of verbeterprojecten voor. Je bent in staat deze te implementeren en op te volgen.
 • Je publiceert resultaten van uitgevoerde onderzoeksprojecten in professionele en wetenschappelijke tijdschriften.

Gewenst profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma bachelor verpleegkunde
 • Je bent in het bezit van een diploma licentie medisch-sociale wetenschappen of master in de verpleegkunde en vroedkunde / management en het beleid van de gezondheidszorg / gezondheidsvoorlichting en –bevordering.
 • Je hebt de opleiding tot verpleegkundig pijn-consulent gevolgd of bent bereid deze te volgen binnen een afgesproken termijn.
 • Je hebt bij voorkeur 3 jaar relevante (klinische) ervaring in dit klinisch domein.
 • Je hebt kennis over het opzetten, uitvoeren en beoordelen van verpleegwetenschappelijk onderzoek.
 • Kennis van en/of ervaring met projectmanagement is een meerwaarde.
 • Ervaring met het geven van vorming en/of coaching is een meerwaarde.
 • Je bent een team-player. In uitzonderlijke situatie bied je verpleegkundige ondersteuning op Pijnkliniek.
 • Je hebt een ruime kennis van informaticatoepassingen.
 • Je staat voor de kernwaarden UZG: respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je kan zelfstandig werken maar alsook constructief samenwerken. Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staat.
 • Je vormt je een beeld van de toekomst, bepaalt op basis daarvan prioriteiten en legt langetermijn doelstellingen en bijbehorende strategieën vast. Je vindt het een uitdaging om samen met anderen visie te ontwikkelen. Deze missie en visie is in overeenstemming met die van de pijnkliniek.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je ziet kansen. Je neemt initiatief en je onderneemt actie.
 • Je volgt activiteiten op in tijd en kwaliteit. Je evalueert en stuurt bij indien nodig.
 • Je herleidt problemen tot hun deelaspecten. Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je herkent verbanden en hebt inzicht in oorzaak en gevolg.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je bezit didactische vaardigheden. Je kan op een duidelijke en efficiënte manier kennis overdragen en adviezen geven.

Selectieprocedure

 • Preselectie op cv en motivatie.
 • Persoonlijkheidsvragenlijst. De resultaten hiervan zijn louter aanvullend voor het selectiegesprek.
 • Competentiegericht interview waarin ook gepeild wordt naar motivatie en kennis. Dit gaat door op donderdag 15 september 2022 (namiddag).

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.


Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage. 
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen.
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op dinsdag 6 september 2022.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
An De Vrieze
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Hilde Goedertier
Zorgmanager Kritieke Diensten
T 09 332 27 34
E hilde.goedertier@uzgent.be

 

of bij:

Dr. Sam Schelfout

Coördinator MPC en MAT

T 09 332 57 28

E sam.schelfout@uzgent.be

 

of bij:

Rebecca Van De Velde

Hoofdverpleegkundige Post Anesthesie Zorgafdeling - Pijnkliniek en Buitendiensten Anesthesie

T 09 332 63 33

E rebecca.vandevelde@uzgent.be

 


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.