Verpleegkundige Medische oncologie en radiotherapie

Datum: 30-jul-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige op de verpleegafdeling Medische oncologie en Radiotherapie.

 

Onze missie: een team oncologische verpleegkundigen probeert dagelijks elk van de hen toegewezen kankerpatiënten als uniek individu met aangepaste zorg te begeleiden.
Onze visie: de patiënt staat centraal, het team komt voor het individu.

Functieomschrijving

Het team VPE Medische oncologie en Radiotherapie heeft als doel kwalitatieve zorg te leveren met aandacht voor de individuele patiënt en zijn familie. 
Op onze afdeling kan elke kankerpatiënt gehospitaliseerd worden. Dit kan zowel in de diagnostische, de stagings-, de therapeutische als de palliatieve fase.
De VPE bestaat uit 26 bedden: 20 bedden Medische oncologie, 4 bedden Radiotherapie en 2 bedden Kerngeneeskunde. 4 bedden bevinden zich in een gecontroleerde zone waar radioactieve behandelingen worden gegeven. Op de afdeling bevinden zich ook een living en een jongerenruimte voor de patiënten en bezoekers.
Mogelijke indicaties zijn: toediening van chemotherapie, complicaties na chemotherapie (b.v. neutropenie), sterk verminderde algemene toestand, pijnprobleem, palliatieve zorgen, voedingsprobleem, …. 
In de gecontroleerde zone worden patiënten opgenomen voor brachytherapie of toediening van radioactieve isotopen.

 

Jouw functie als verpleegkundige:

 • Als toewijsverpleegkundige beheer je zelfstandig het verpleegkundig dossier van de aan jou toegewezen patiënten en ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, planning, uitvoering en evaluatie van de zorg (b.v. correct toedienen van chemotherapie volgens de richtlijnen die beschreven staan in het cytostaticahandboek van de afdeling).
 • Naast de basiszorg worden ook technische handelingen uitgevoerd (IV therapie, wondzorg, (poort)katheterzorg, …).
 • Naast de evidence based behandelingen is ook een totaal zorgprogramma voor de patiënt belangrijk.
 • Je vervult een signalerende en coördinerende taak binnen het eigen team en met andere betrokken diensten om de continuïteit van de zorgverlening te verzekeren.
 • Je leidt nieuwe medewerkers en studenten op zodanig dat zij relevante kennis en ervaring binnen het vakgebied opdoen.
 • Je staat in voor de eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering om een kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen verzekeren.
 • Je werkt nauw samen met collega's, artsen en andere zorgverstrekkers in een multidisciplinair team.
 • Het team is flexibel, betrokken, zeer collegiaal en positief ingesteld. Als verpleegkundige zijn het klinisch redeneren, vlotte communicatie en actief meedenken met onze artsen jouw sterkste troef.  

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor verpleegkundige of je behaalt binnenkort jouw diploma.
 • Je bent in het bezit van de BBT oncologie of je bent bereid het postgraduaat oncologie te volgen indien je geen 5 jaar ervaring hebt als oncologische verpleegkunde.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. 
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk en betrouwbaar.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de behoeften en noden van je patiënten en zijn omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je kan omgaan met emotioneel moeilijke situaties.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit. 
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.  
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit. Je kan een loonsimulatie opvragen.

 

Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. 
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
An De Graeve
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Dhr. Kristof Alluyn
Hoofdverpleegkundige Medische oncologie en Radiotherapie
T 09 332 31 65
E kristof.alluyn@uzgent.be

 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Oncology, Healthcare