DOORGROEIEN EN BIJLEREN

Het UZ Gent investeert in de loopbaan van elke medewerker. We ondersteunen volop je individuele ontwikkeling en groei. 

Excellente zorgverlening vereist zorgzame medewerkers die goed opgeleid zijn. Daarom staat talentontwikkeling zeer hoog aangeschreven. Elk jaar neemt het aantal medewerkers dat zich intern én extern bijschoolt dan ook toe.

Elke medewerker krijgt de nodige vorming voor het uitvoeren van zijn taak. Hierbij staan patiëntveiligheid, patiënttevredenheid en kwaliteitsvolle zorg centraal. Daarnaast kunnen medewerkers met het oog op hun functie en welzijn op het werk vele opleidingen volgen. Medewerkers mogen zich eveneens bijscholen in het kader van beroepstitels of met het oog op kwaliteitsvereisten.

Als UZ Gent zetten wij ook in op het welzijn van onze medewerkers. Ons team Welzijn en Diversiteit stelt het belang van zelfzorg centraal. We zetten in op het versterken van jouw veerkracht en het leren stellen van grenzen. Via interne opleidingen en workshops die opgenomen zijn in ons vormingsaanbod kan je hiermee aan de slag. 

Heb je leidinggevende talenten of ambities om leiding te geven? Volg dan onze begeleidings- en opleidingsprogramma's. Daarbij staan je zelfontplooiing en talentontwikkeling centraal. Je krijgt alle ondersteuning zodat je als leidinggevende sterk kan starten en doorgroeien.

Heb je andere ambities? Ook dan biedt UZ Gent je mooie loopbaankansen. Je hebt ruime mogelijkheden om je horizon te verbreden, in een nieuwe functie of in een andere dienst of afdeling. Vaste betrekkingen worden binnen het UZ Gent eerst intern vacant verklaard. Zo stimuleren we interne mobiliteit. Voor verpleegkundigen en logistiek medewerkers hebben we een specifiek mutatiebeleid waardoor je vlot naar een andere dienst kan doorschuiven.

Je wordt als mentor betrokken bij het opleiden van nieuwe collega’s waardoor je jouw kennis en ervaring kan doorgeven. Het elkaar blijvend laten groeien, ook na de inscholingsperiode, wordt sterk aangemoedigd.