OVER JE LOOPBAAN EN WERKEN BIJ HET UZ GENT

Wat kan ik verwachten qua loon, voordelen en vakantie?

Meer informatie over het salarispakket, de voordelen die je geniet als werknemer en over de vakantieregeling van het UZ Gent vind je hier

Hoe is de werksfeer?

In navolging van onze waarden zetten we binnen de vele teams van het UZ Gent sterk in op wederzijds respect en engagement. Je komt terecht in een omgeving waarbij je heel nauw samenwerkt met artsen en andere disciplines. Die interdisciplinariteit en dialoog bieden je de kans om bij te dragen aan hoog performante teams waar het fijn (samen) werken is. Je wordt uitgedaagd om mee te denken, mee richting te geven en mee in te staan voor een patiëntgerichte zorgverlening.

Kan ik intern van functie/afdeling veranderen in het UZ Gent?

vaste betrekkingen worden binnen het UZ Gent eerst intern vacant verklaard. Zo stimuleren we interne mobiliteit. Als het voor jou tijd wordt voor iets anders, heb je ruime mogelijkheden om je horizon te verbreden, in een nieuwe functie of in een andere dienst of afdeling.
Verpleegkundigen en logistiek medewerkers kunnen altijd een mutatie-aanvraag indienen om over te stappen naar een andere dienst. Mits een positief gesprek kan je doorschuiven naar de dienst (max. 3) van je voorkeur, van zodra er een vacature ontstaat.

Kan ik als vrijwilliger aan de slag in het UZ Gent?

De vrijwilligers in het UZ Gent zijn onmisbaar. Wil je zelf ook een meerwaarde bieden voor de patiënt? Ontdek hier wat de mogelijkheden zijn. 

Hoe maak ik kans op een stageplaats binnen UZ Gent?

Een stage binnen het UZ Gent bied je niet alleen een mooie praktijkervaring maar laat je ook kennismaken met de cultuur en de uitdagingen van ons ziekenhuis. 

Informatie en contactgegevens voor stageplaatsen vind je hier.

Ik heb een beperking, kan ik ondersteuning vragen?

Binnen onze organisatie voeren wij een diversiteit- en gelijke kansenbeleid. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om een divers medewerkersbestand op te bouwen met mensen die de diversiteit in de samenleving weerspiegelen. We stellen daarbij voor iedereen het principe van zorg voor de totale persoon voorop.

Ondervind je een belemmering om bij ons te solliciteren? Heb je vragen of specifieke aanpassingen nodig? Ben je rechthebbende voor een Vlaamse ondersteuningspremie en wil je dit bij je sollicitatie vermelden? Neem dan gerust contact op met rekrutering@uzgent.be (T. 09 332 01 49). We nemen je vraag of melding ter harte en bekijken in welke mate we eraan tegemoet kunnen komen.

Wat zijn de waarden waar het UZ Gent achter staat?

In het UZ Gent hanteren we drie kernwaarden, die ons inspireren in ons dagelijks handelen en onze interactie met patiënten en collega’s. 

  • Respectvol

Wij respecteren elke persoon om wie hij/zij is, zonder meteen een oordeel te vormen. Wij gedragen ons zoals wij verwachten dat anderen zich ten opzichte van ons zouden gedragen.

Wij zorgen voor een open en veilige omgeving, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Wij geloven dat mensen het goede willen doen en altijd kunnen groeien.
Wij gaan zorgzaam om met de mensen om ons heen en met de omgeving waarin wij werken. Wij luisteren, stimuleren en waarderen. Wij helpen spontaan. Wij zijn beleefd en reageren professioneel en beheerst, ook in uitdagende situaties.

  • Integer

Wij zijn in elke situatie eerlijk, betrouwbaar en hebben geen verborgen agenda's. Wij durven onze fouten onder ogen zien en willen eruit leren, niemand is onfeilbaar. Wij geven elkaar rechtstreeks feedback en waarderen gemaakte afspraken.
Wij handelen in het algemene belang en zijn geloofwaardig in onze uitspraken en acties. Wij vermijden misbruik van middelen, en procedures voor eigen belang en durven elkaar daarop aanspreken.
Wij behandelen iedereen gelijk, ongeacht achtergrond of functie. Wij garanderen de vertrouwensrelatie met iedereen die beroep op ons doet en respecteren strikt ons beroepsgeheim.

  • Verantwoordelijk

Wij staan ten dienste van de patiënt en de maatschappij en zijn daarom steeds aanspreekbaar op de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Wij durven opkomen voor nog betere zorg, ook al is dit vernieuwend of creatief. Dit maakt ons trots.
Wij denken voortdurend kritisch na over onze eigen bijdrage hierin. Wij houden onze kennis en vaardigheden op peil en zijn ons steeds bewust van de gevolgen van ons handelen.
Wij munten uit in samenwerking, wij respecteren elkaars competentie en rol en wij communiceren volledig en duidelijk.
Wij gaan loyaal, zorgvuldig en doeltreffend om met de middelen van de gemeenschap die ons ter beschikking staan.

Wat is het verschil tussen statutair en contractueel?

Het UZ Gent is een openbare instelling. Net zoals bij vele andere overheden (bvb. gemeentebesturen, overheidsdiensten, onderwijsinstellingen, …) wordt een groot deel van de medewerkers statutair aangesteld als ambtenaar. Deze benoeming gebeurt na een positieve stageperiode van 12 maanden. Het statuut volgens de bepalingen van de rechtspositieregeling van het UZ Gent biedt een aantal voordelen, zoals een hoge werkzekerheid, een goede bescherming bij ziekte en een voordelige pensioenopbouw. Voor de aanwerving van statutaire medewerkers worden vergelijkende selecties georganiseerd, volgens de bepalingen van het selectiereglement.

Je arbeidsovereenkomst met het UZ Gent kan ook contractueel zijn, volgens de reguliere arbeidswetgeving. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het over een tijdelijke functie gaat of omdat je tewerkstelling extern gefinancierd is. Contractuele medewerkers die worden aangeworven via een vergelijkende selectie, kunnen na indiensttreding ook deelnemen aan interne selectieprocedures.
Deze voorwaarden worden steeds vermeld in het vacaturebericht. Bij vragen kan je steeds contact opnemen met de contactpersoon die is vermeld op de vacature.

BOUW JE LOOPBAAN UIT BIJ UZ GENT