OVER SOLLICITEREN BIJ HET UZ GENT

Hoe verloopt de selectieprocedure?

Voor elke externe vacature wordt een specifieke selectieprocedure bepaald, zodat we op een efficiënte maar grondige manier je competenties en expertise kunnen toetsen aan de vereisten voor de job. Die procedure vind je terug in het vacaturebericht.

Je maakt een account aan en vult het online sollicitatieformulier correct in. Duid aan welke diploma’s je hebt en laad ze op in je profiel. Als verpleegkundige geef je meteen ook aan voor welke diensten je in aanmerking wil komen. Je maakt een actueel cv op met vermelding van je werkervaringen en de bijbehorende periodes. Je onderbouwt je kandidatuur met een motivatiebrief. Dat is alvast een goede start. 

In eerste instantie selecteren we dan een aantal kandidaten waarmee we de verdere procedure doorlopen. Na een positieve cv-screening kom je minstens op gesprek bij de dienst Rekrutering en Loopbaan. Je gaat in gesprek met een selectiecommissie (meestal 3 personen, waaronder een leidinggevende en een selectieadviseur). We overlopen je cv, vragen naar je motivatie en (bvb. via een praktijkgerichte casus) naar je kennis en een aantal relevante competenties. 

Voor of na dit selectiegesprek kunnen we een of meerdere proeven organiseren om je expertise goed in kaart te brengen. In sommige gevallen, bvb. voor leidinggevende functies, wordt er een assessment voorzien door een externe selectiepartner. 
De selectieprocedures voor verpleegkundigen, artsen, medewerkers schoonmaak/catering en logistiek medewerkers verpleging kunnen soms een specifiek verloop kennen. Deze vind je terug op de vacature.

Kan ik aanpassingen vragen?

Heb je een beperking, en een vraag naar eventuele aanpassingen om je sollicitatie zonder belemmeringen te kunnen volbrengen? Neem dan gerust contact op met rekrutering@uzgent.be of 09 332 01 49. We nemen je vraag of melding ter harte en bekijken in welke mate we eraan tegemoet kunnen komen.

Geslaagd! Wat nu?

Als je geslaagd bent voor de selectie, word je in onze wervingsreserve opgenomen. Je behaalde resultaat en rangschikking bepalen mee jouw plaats op deze wervingsreserve. Dat resultaat is één jaar geldig en kan verlengd worden. Sta je eerst gerangschikt en is er een niet ingevulde vacature, dan krijg je meteen een jobaanbieding.

Ik werd niet geselecteerd. Wat nu?

Na elke stap van de selectieprocedure word je geïnformeerd over het resultaat. Indien je dat wenst, kan je bijkomende feedback vragen bij de dienst Rekrutering en loopbaan. Solliciteer je als verpleegkundige, dan krijg je aansluitend op het selectiegesprek meteen feedback van de selectiecommissie.
Voor bepaalde jobs hebben we bijna doorlopend vacatures. Indien je niet wordt geselecteerd voor een van die functies, dan kan je pas na 6 maanden opnieuw solliciteren.
Eventuele klachten over de selectieprocedure richt je in eerste instantie aan rekrutering@uzgent.be.  

Hoe kan ik me voorbereiden op de selectieprocedure?

Computergestuurde proeven nemen we af in het platform ‘Cebir’. De testen die in de procedures gebruikt worden, meten redeneervermogen en andere relevante competenties voor de functie zoals nauwkeurigheid, administratieve vaardigheden …
De testen kunnen afhankelijk van de gemeten competentie(s) bestaan uit figuur- of getalreeksen vervolledigen, verbanden leggen tussen woorden, planningen uitvoeren, data vergelijken, enzovoort.
Bepaalde testen staan op tijd en dat wordt vooraf aangegeven bij de instructies. Bij elke test krijg je vooraf ook telkens een tweetal testvragen om kennis te maken met de manier van vraagstelling in de test. Pas wanneer je die vragen correct beantwoordt, kan je verder naar de effectieve test. 
Een testsessie duurt gemiddeld een uur. De testen leg je af op de UZ-campus tijdens een groepssessie, waarbij meerdere kandidaten testen afleggen voor verschillende functies. Maak je dus geen zorgen als een andere kandidaat eerder klaar is: het kan zijn dat die een kortere testsessie afgelegd heeft.
Sommige testen, vooral bij redeneervermogen, zijn adaptief. Dat betekent dat het systeem de moeilijkheid van de vragen aanpast naargelang de correctheid van jouw antwoorden. 
Wanneer je een aantal vragen op dezelfde wijze beantwoord hebt (correct of fout) of als het systeem een voldoende aantal vragen heeft afgenomen om jouw niveau te bepalen, stopt de test. Het kan dus lijken alsof de test abrupt stopt, maar dat betekent niet noodzakelijk dat de test slecht gelopen is.
Voor de beoordeling van de testresultaten wordt een normscore gehanteerd: jouw behaalde score wordt vergeleken met die van een normgroep op het niveau van de functie om te bepalen of je ten opzichte van die groep gemiddeld, laag of hoog scoort.
Wil je al eens oefenen om een idee te krijgen van wat je kan verwachten, dan vind je onder andere bij Cebir en VDAB al wat mogelijkheden.

Bij een kennisproef of een praktische test heb je er uiteraard baat bij om je kennis even op te frissen of om wat specifieke zaken op te zoeken.

Voor het selectiegesprek verwachten we dat je een goed beeld hebt van de job en dat je je motivatie helder kan toelichten. Denk daar vooraf dus zeker over na. 

Ik voldoe niet aan de deelnemingsvoorwaarden die vermeld staan bij de vacature. Kan ik toch solliciteren?

Bij elke selectieprocedure worden deelnemingsvoorwaarden bepaald, met name op het vlak van diploma en ervaring. Voldoe je (nog) niet aan deze criteria, dan zal je niet uitgenodigd worden voor de verdere selectieprocedure.
Indien je niet over de gevraagde professionele werkervaring of over het vereiste diplomaniveau beschikt, kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure. Met een hoger diploma (bvb. je hebt een masterdiploma i.p.v. het vereiste bachelordiploma) kan je wel deelnemen.

Ik zie nu geen interessante vacature. Kan ik spontaan solliciteren?

Je kan je registreren als kandidaat en vacaturemeldingen instellen om nieuwe vacatures in je mailbox te ontvangen. Dit staat hier verder uitgelegd.

Hoe verloopt de selectieprocedure voor artsen?

Je maakt een account aan en vult het online sollicitatieformulier correct in. Je sollicitatie bestaat uit een motivatiebrief, een uitgebreid cv en een kopie van je erkenning als specialist. Deze documenten laad je op in jouw profiel. 
Op basis van je sollicitatie word je uitgenodigd voor een gesprek met een medisch diensthoofd en eventueel met stafleden van de dienst. Nadien volgt er een tweede gesprek met een selectiecommissie samengesteld uit een aantal leden van de Medische Raad. Na het afronden van de selectieprocedure brengen we je op de hoogte van de eindbeslissing.
De openstaande vacatures voor artsen vind je hier. Voor bijkomende informatie kan je terecht bij artsenloopbaan@uzgent.be

 

Hoe verloopt de selectieprocedure voor logistiek medewerker verpleging / logistiek assistent? Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen?

Meer info vind je hier.

Hoe verloopt de selectieprocedure voor medewerker in de schoonmaak/catering? 

Meer info vind je hier (schoonmaak) en hier (catering).

Ik wil aan de slag als zorgkundige in het UZ Gent. Kan dit?

Het UZ Gent is gestart met een pilootproject voor zorgkundigen+. Er zijn verschillende openstaande vacatures. Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze functies. Meer info vind je hier

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik heb gesolliciteerd?

Je sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. Het UZ Gent respecteert de privacywetgeving en de bepalingen van de GDPR-wetgeving. Onze privacyverklaring vind je hier.

Ik wil mijn gegevens aanpassen / updaten. Hoe ga ik te werk?

Als er zich een wijziging voordoet in de gegevens die je ons hebt bezorgd bij een voorafgaande sollicitatie, dan kan je die aanpassen in Mijn profiel.
Je kan je contactgegevens aanpassen, een nieuw cv opladen, je voorkeuren voor bepaalde functies / afdelingen aanpassen, je diploma’s aanvullen enzoverder.

Ik ben op zoek naar een vakantiejob. Kan dat bij het UZ Gent?

Elk jaar bekijken we hoeveel studentenjobs er nodig zijn in de zomerperiode. De vacatures hiervoor worden beheerd en ingevuld door een externe partner. Voor meer informatie kan je terecht op uzgent@randstad.be

SOLLICITEER BIJ UZ GENT