ELS, VERPLEEGKUNDIGE CENTRUM VOOR NEUROFYSIOLOGISCHE MONITORING

‘Het Centrum voor Neurofysiologische Monitoring (CNM) is een beetje een buitenbeentje in het ziekenhuis. Op andere onderzoeksafdelingen komen mensen langs voor een kort onderzoek en gaan dan weer naar huis. Bij ons blijven ze ook slapen. Soms voor een nacht, soms zelfs voor een week. Het zijn vaak mensen die kampen met slaapproblemen, snurken of epilepsie en die we hier een tijdje ter observatie houden. We plaatsen elektroden op het lichaam van de patiënt en monitoren hersenactiviteit, ademhaling, spierbewegingen... afhankelijk van de aandoening. De data die de elektroden registreren komen binnen in onze ‘scope kamer’, een ruimte die vol hangt met computerschermen. 
Mijn eerste kennismaking met het CNM was toen ik moest invallen en de scope kamer moest bemannen. Ik vond het zo fascinerend dat ik nadien mijn overplaatsing heb gevraagd. Het juist aanbrengen van de elektroden is een vaardigheid die je pas op de afdeling zelf kunt leren. Dat is best een technische aangelegenheid. Maar het fundament van verpleegkunde blijft ook hier overeind: er zijn voor de patiënt. Dat doe je door de arts te assisteren bij het onderzoek zodat er snel een diagnose komt, maar ook door mensen te helpen met hun schoenen of door een babbeltje te slaan. Het gaat vaak om kleine dingen, maar voor de mens die daar ligt, kun je echt het verschil maken.’ 

CARINE, ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NEUROLOGIE EN CENTRUM NEUROFYSIOLOGISCHE MONITORING

‘Administratief medewerker is een ruim begrip. Ik werk op twee verschillende diensten, en mijn takenpakket is op elke dienst heel verschillend. In het CNM, waar ik een of twee dagen per week werk, doe ik puur administratie, voornamelijk facturen voorbereiden. Daar zit ik meestal rustig achter mijn computer. Op de dienst neurologie zit ik midden in de actie, het contrast met het CNM kan niet groter zijn. Ik bereid er opnames van nieuwe patiënten voor, maak de afspraken, contacteer de familie bij problemen, enz. De artsen en verpleegkundigen komen allemaal naar mij als ze iets nodig hebben. Van die drukte kan ik ook echt genieten.
Ik ben elf jaar geleden in het UZ Gent begonnen. Op mijn vorige job was ik — na 25 jaar — ontslagen wegens besparingen. Dan heb ik op aanraden van een vriendin meegedaan aan een examen van het UZ om uiteindelijk hier te belanden. Eerlijk? Ik ben hier zoveel gelukkiger dan in mijn oude job. Had ik dat eerder geweten!’ 

CARINE, ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

TEST not in te voegen

 

Carine Christiaen is administratief bediende op de afdeling neurologie en in het Centrum voor Neurofysiologische Monitoring (CNM).

‘Administratief bediende is een ruim begrip. Ik werk op twee verschillende diensten, en mijn takenpakket is op elke dienst heel verschillend.

In het CNM, waar ik een of twee dagen per week werk, doe ik puur administratie, voornamelijk facturen voorbereiden. Daar zit ik meestal rustig achter mijn computer. Een heel contrast met de dienst neurologie waar ik midden in de actie zit. Ik bereid er opnames van nieuwe patiënten voor, maak de afspraken, contacteer de familie bij problemen, enz. De artsen en verpleegkundigen komen allemaal naar mij als ze iets nodig hebben!

 

Ik ben elf jaar geleden in het UZ Gent begonnen. Op mijn vorige job was ik — na 25 jaar — ontslagen wegens besparingen. Dan heb ik op aanraden van een vriendin meegedaan aan een examen van het UZ en ik mocht meteen beginnen bij de maaltijdbevraging. Daarna heb ik nog aan examens meegedaan om uiteindelijk hier te belanden. Eerlijk? Ik ben hier zoveel gelukkiger dan in mijn oude job. Had ik dat eerder geweten!’

 

 

ELS, VERPLEEGKUNDIGE HOSPITALISATIE

tekst nog in te voegen 

hier ter voorbeeld n het kader van de personeelsadministratie, kan het UZ Gent eveneens deze
persoonsgegevens overdragen aan de Universiteit Gent, waartoe het UZ Gent behoort,
bijvoorbeeld in het kader van het beheer van interne mobiliteit of met het oog op de uitvoering
van een gecoördineerd personeelsbeleid op het niveau van de Universiteit Gent.
5. De overdracht van deze persoonsgegevens kunnen, in sommige gevallen, de verwerking van
de persoonsgegevens van het personeel in het buitenland tot gevolg hebben, hierbij
inbegrepen in en vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkaardig
niveau van bescherming bieden als het niveau gegarandeerd door de Belgische wetgeving.
In dat geval, zal het UZ Gent passende maatregelen nemen (waaronder, zonder ertoe beperkt
te zijn, contractuele maatregelen) om ervoor te zorgen dat voldoende garanties geboden
worden bij de overdracht en verwerking van deze persoonsgegevens.
6. Het personeel en de sollicitanten beschikken over een recht op:
- inzage van de verw