LOON

Aangezien het UZ Gent een openbare instelling is, gebeurt de verloning aan de hand van vaste barema’s waarin je loon toeneemt naarmate je ervaring opbouwt.

De relevante werkervaring die je elders hebt opgebouwd, wordt meegenomen in je loonberekening (anciënniteit). In elke vacature vind je terug welke barema’s van toepassing zijn en hoeveel anciënniteit je maximaal kan meenemen.

Je salarispakket wordt aangevuld met een eindejaarstoelage, vakantiegeld en een attractiviteitspremie. Verpleegkundigen met een bijkomende beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid kunnen een extra premie krijgen mits er aan de voorwaarden voldaan is.

Daarnaast heb je nog recht op:

Een hospitalisatieverzekering gratis voor jou en waar je gezinsleden ook aan een voordelig tarief kunnen toetreden.

Een geboortepremie bij gezinsuitbreiding.