ASO Pathologische anatomie

Datum: 12 jul. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg.  Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Op de Dienst Pathologische Anatomie (Laboratorium voor Kankerdiagnostiek en Pathologie) van het UZ Gent is er 1 vacature voor een ASO (arts-specialist in opleiding). Deze functie start in principe op 01/10/2024, maar vroegere of latere indiensttreding is bespreekbaar.

 

Functieomschrijving

Pathologische anatomie is een medische specialiteit waarin bijna alle aspecten van de medische opleiding aan bod komen. Deze specialiteit is tegelijkertijd klinisch, maar toch ook erg wetenschappelijk omdat er een directe link is met basiswetenschappen (o.a. celbiologie en moleculaire genetica). Het stellen van een diagnose is meestal zeer boeiend. Vaak betreft het de diagnose van kanker, maar ook talrijke andere ziekten kunnen maar worden gediagnosticeerd met zekerheid na het nemen van een biopsie. Op deze diagnose is de verdere behandeling vaak gebaseerd. Goede diagnostiek begint met het formuleren van een goede hypothese op basis van microscopisch onderzoek van weefselcoupes. Een volgende stap is het bewijzen van deze diagnose door middel van aanvullend onderzoek op eiwit- en/of DNA-niveau. Pathologische anatomie is dus echt werk voor “detectives”. Pathologische anatomie is een minder goed gekende specialiteit, maar afgestudeerde pathologen en ASO’s zijn over het algemeen erg tevreden over hun beroepskeuze en ervaren hun beroep als erg boeiend.
Een extra troef is dat pathologische anatomie in grote mate een autonome werkplanning toelaat waardoor het beroep prima te combineren is met privéleven.
Het vakgebied pathologische anatomie omvat ook uitdagende deelspecialismen zoals dermatopathologie, hematopathologie en neuropathologie, en tegenwoordig is er meer en meer mogelijkheid tot subspecialisatie.
Als ASO volgt u een opleiding van 4 jaar in het Universitair Ziekenhuis Gent en 1 jaar in een perifeer ziekenhuis.
Ook combinatie met een doctoraat is mogelijk.

 

Taken
De centrale activiteit van een patholoog is microscopie. De ASO probeert zelfstandig een diagnose te stellen en gaat na of de voorgestelde diagnose kan passen bij de klinische gegevens. Alle gevallen worden gesuperviseerd door een erkend patholoog. In een volgende stap wordt geprobeerd de diagnose te bevestigen of te verfijnen door aanvullend moleculair onderzoek op eiwit- en/of DNA-niveau. Soms is een diagnose al mogelijk zonder deze bijkomende onderzoeken. Voor elke patiënt wordt een verslag gemaakt met een geïntegreerde diagnose. Diagnosen van kanker of ander belangrijke ziekten worden wekelijks besproken met andere clinici (o.a. in multidisciplinaire oncologische consulten). Hierop is dan de verdere aanpak van de ziekte en de behandeling gebaseerd.

Ook de volgende vaardigheden zullen worden aangeleerd tijdens de opleiding:
1.    Cytologie: dit is het microscopisch beoordelen van cytologische preparaten. Voorbeelden hiervan zijn cervixuitstrijkjes en cytologische puncties (bv. lymfeklieren, pancreas, schildklier, …).
2.    Macroscopisch onderzoek: grotere resectiestukken (bv. colon, long, pancreas, …) moeten eerst macroscopisch worden geëvalueerd. Hierbij worden gericht biopsies genomen. Bij de macroscopie is zowel de stagering, als het beoordelen van de volledigheid van de resectie erg belangrijk. In een volgende stap worden de genomen biopsies microscopisch onderzocht.
 

Gewenst profiel

 • Je bent in België registreerbaar als arts;
 • Je hebt een natuurlijke interesse voor geneeskunde en wetenschappen;
 • Je werkt nauwkeurig;
 • Je kan goed zelfstandig aan de slag, maar kan ook werken in teamverband.
   

Salarisschaal en voorwaarden

 • Je ontvangt een brutoloon van min. € 3.597,01/maand tot max. € 4.348,35/maand en een wachtvergoeding;
 • Je ontvangt een maandelijkse onkostenvergoeding van € 156,05 en er is een fietsvergoeding;
 • Je hebt recht op 22 dagen wettelijk verlof.
   

Hoe solliciteren

Is dit mogelijk iets voor jou, laat je dan overtuigen door één van onze arts-specialisten in opleiding (mei-lan.windels@UZGent.be; lars.velthof@UZGent.be; amber.vanhaecke@uzgent.be; fleur.cordier@UZGent.be) of neem gerust contact op met prof. Jo Van Dorpe (jo.vandorpe@UZGent.be) of prof. David Creytens (david.creytens@UZGent.be).

 

Selectiecriteria

http://www.msg.ugent.be/algemene-selectiecriteria/ 
De uitslag van deze selectie voor het contingent 2024 zal bekend gemaakt worden in september 2024, maar geïnteresseerde kandidaten nemen best nu al contact op met prof. Jo Van Dorpe i.v.m. een stage en de selectiecriteria.
 

Contact

Prof. Jo Van Dorpe, diensthoofd Pathologische Anatomie
Tel.: 09/332 51 38

jo.vandorpe@UZGent.be

 

 


Jobsegment: Pathology, Neurology, Oncology, Healthcare