Arts-Specialist in Opleiding (ASO) in de Pathologische anatomie

Datum: 11-nov-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg.  Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Op de Dienst Pathologische Anatomie (Laboratorium voor Kankerdiagnostiek en Pathologie) van het UZ Gent zijn er 2 vacatures voor een ASO (arts-specialist in opleiding). Deze functie start in principe op 01/08/2023, maar vroegere of latere indiensttreding is bespreekbaar.

 

Functieomschrijving

De centrale activiteit van een patholoog is microscopie. De ASO probeert zelfstandig een diagnose te stellen en gaat na of de voorgestelde diagnose kan passen bij de klinische gegevens.

Alle gevallen worden gesuperviseerd door een erkend patholoog. In een volgende stap wordt geprobeerd de diagnose te bevestigen of te verfijnen door aanvullend moleculair onderzoek op eiwit- en/of DNA-niveau. Soms is een diagnose al mogelijk zonder deze bijkomende onderzoeken.

Voor elke patiënt wordt een verslag gemaakt met een geïntegreerde diagnose. Diagnosen van kanker of ander belangrijke ziekten worden wekelijks besproken met andere clinici (o.a. in multidisciplinaire oncologische consulten). Hierop is dan de verdere aanpak van de ziekte en de behandeling gebaseerd.

Ook de volgende vaardigheden zullen worden aangeleerd tijdens de opleiding:

 • Cytologie: dit is het microscopisch beoordelen van cytologische preparaten. Voorbeelden hiervan zijn cervixuitstrijkjes en cytologische puncties (bv. lymfeklieren, pancreas, schildklier, …).
 • Macroscopisch onderzoek: grotere resectiestukken (bv. colon, long, pancreas, …) moeten eerst macroscopisch worden geëvalueerd. Hierbij worden gericht biopsies genomen. Bij de macroscopie is zowel de stagering, als het beoordelen van de volledigheid van de resectie erg belangrijk. In een volgende stap worden de genomen biopsies microscopisch onderzocht.
   

Gewenst profiel

 • Je bent in België registreerbaar als arts;
 • Je hebt een natuurlijke interesse voor geneeskunde en wetenschappen;
 • Je werkt nauwkeurig;
 • Je kan goed zelfstandig aan de slag, maar kan ook werken in teamverband.
   

Salarisschaal en voorwaarden

 • Je ontvangt een brutoloon van min. € 3.199,23/maand tot max. € 3.867,48/maand en een wachtvergoeding;
 • Je ontvangt een tussenkomst in vervoerskosten: gratis openbaar vervoer/fietsvergoeding;
 • Je hebt recht op 20 dagen wettelijk verlof, 10 dagen wetenschappelijk verlof, 10 wettelijke feestdagen en 1 decretale feestdag.
   

Hoe solliciteren

Is dit mogelijk iets voor jou, laat je dan overtuigen door één van onze arts-specialisten in opleiding (eline.ameloot@UZGent.be; lars.velthof@UZGent.be; Amber.vanhaecke@uzgent.be; fleur.cordier@UZGent.be) of neem gerust contact op met prof. Jo Van Dorpe (jo.vandorpe@UZGent.be) of prof. David Creytens (david.creytens@UZGent.be).

 

Selectiecriteria

http://www.msg.ugent.be/algemene-selectiecriteria/ 
De uitslag van deze selectie voor het contingent 2023 zal bekend gemaakt worden in juni 2023, maar geïnteresseerde kandidaten nemen best nu al contact op met prof. Jo Van Dorpe i.v.m. een stage en de selectiecriteria.
 

Contact

Prof. Jo Van Dorpe, diensthoofd Pathologische Anatomie
Tel.: 09/332 51 38

jo.vandorpe@UZGent.be

 

 


Jobsegment: Pathology, Oncology, Healthcare