Administratief en beleidsmedewerker Centrale Mobiele Verpleging en zorg

Datum: 16 nov. 2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Administratief en beleidsmedewerker Centrale Mobiele Verpleging en zorg (100 % Statutair) .

 

Functieomschrijving

 • Samen met het leidinggevende team werk je mee aan de ontwikkeling en het beleid van de centrale mobiele verpleging en zorg binnen het kader van de missie en visie van het ziekenhuis om een kwalitatief hoogstaande, klantgerichte dienstverlening te blijven verzekeren.
 • Je werkt inhoudelijk en administratief mee aan nieuwe projecten in het kader van kwalitatieve dienstverlening en je volgt bestaande projecten op. 
 • Je rapporteert naar het diensthoofd en de leidinggevenden en je biedt algemene administratieve ondersteuning voor een vlotte werking van de dienst. 
 • Je helpt bij de voorbereiding van de personele begroting. 
 • Je maakt deel uit van het planningsteam van de centrale mobiele equipes, je staat samen met collega's in voor de dagelijkse planning van de verpleegkundigen en logistieke medewerkers voor inzetten in het UZ Gent. 
 • Op basis van objectieve tools zorg je voor een zo efficiënt mogelijke toewijs van medewerkers op de verschillende diensten. 
 • Je ontwikkelt Exceldatabases voor de verschillende mobiele equipes. Je  voert de nodige bewerkingen uit ( rapporten, statistieken, presentaties) en je geeft data aan voor toelichting op BOC, overlegmomenten en jaarverslagen of je presenteert zelf deze informatie aan derden. 
 • Je haalt de nodige data uit het programma Team n Time die je omzet in grafieken en rapporten. 
 • Je volgt de data van inzet van externe interims ziekenhuisbreed mee op in de registratietool voor de directeur verpleging in kader van rapportage aan directie
 • Je communiceert vlot, geeft informatie gericht door en onderhoudt dagelijks contacten via mail en telefoon.
 • Je organiseert vergaderingen, je notuleert en zorgt voor de verslaggeving voor vergaderingen van directie verpleging. 
 • Je biedt een luisterend oor naar de medewerkers in de eerste opvang, je lost problemen op en rapporteert naar de leidinggevenden. 
 • Je rapporteert naar het diensthoofd en de leidinggevenden en je biedt algemene administratieve ondersteuning voor een vlotte werking van de dienst. 
 • Je blijft bij qua vereiste beroepskennis en-vaardigheden. Je neemt op eigen initiatief actief deel aan interne en/of externe vormingsmomenten. 

Gewenst profiel

 • Je hebt zeer sterke administratieve vaardigheden en je kan beleidsmatig meedenken. Kennis van medische terminologie en de werking in een ziekenhuis is een meerwaarde. 
 • Je werkt vlot met MS Office (Outlook, Word, PowerPoint) en je werkt zeer vlot met MS Excel. Je bent bereid om specifieke software waarmee op de dienst gewerkt wordt aan te leren. 
 • Je handelt volgens de kernwaarden van het UZ Gent: respectvol, integer en verantwoordelijk. 
 • Je bent sterk in plannen en organiseren, je kan dagelijks werken met deadlines. 
 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en afspraken.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. 
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van de medewerkers. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s. 
 • Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen/deadlines te behalen.
 • Je communiceert helder en gestructureerd (mondeling en schriftelijk), afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.
 • Je bent flexibel. Je kan snel overschakelen van de ene taak naar de andere. Je werkt hoofdzakelijk in het UZ Gent. 

Selectieprocedure

Deel 1: computergestuurde testen die peilen naar algemeen redeneervermogen (uitsluitend), plannen en organiseren, administratieve flexibiliteit en een persoonlijkheidsvragenlijst (adviserend).

Deel 2: preselectie op cv en motivatiebrief.

Deel 3: praktijkgerichte casus MS Excel + competentiegericht interview op maandag 8 januari 2024 (namiddag).

 

Salarisschaal
​Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €3.385,00 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.392,20 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op maandag 11 december 2023

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Kim Impens
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49

E rekrutering@uzgent.be

 

of voor functionele inlichtingen bij:
Nele Verrrue

Hoofdverpleegkundige- coördinator Centrale Mobiele Verpleging en zorg 
T 09 332 13 04
E Nele.Verrue@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.