Arts-specialist Pneumologie - Interstitiële Longziekten

Datum: 29 nov. 2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg.  Maak jij binnenkort mee het verschil?  

Ga voor een uitdagende job als kliniekarts (contractueel) of kliniekarts-expert I of kliniekarts-expert II (statutair), voltijds, binnen de dienst Longziekten, van de sector Bloed Ademhaling en Spijsvertering.

Functieomschrijving

 • Klinisch: poliklinische en klinische activiteiten in de longziekten, met als bijzonder aandachtsgebied interstitiële longaandoeningen (ILD), in een multidisciplinaire omgeving.
 • Onderzoek:  in overleg met de kandidaat, en rekening houdend met de bestaande onderzoekslijnen van de dienst Longziekten, het Klinisch Onderzoeksteam en het Translationeel Onderzoekslabo. Mogelijkheid tot behalen van een PhD wordt gestimuleerd. 
 • Andere taken binnen de Dienst Longziekten: Het vervullen van taken van onderwijs, opleiding van assistenten en supervisie van algemene klinische activiteiten met participatie in het wachtsysteem van de dienst Longziekten.
 • Externe dienstverlening: vertegenwoordiging van de dienst longziekten UZ Gent in het Vlaams Netwerk voor Zeldzame Ziekten-Long (VNZZ-Long), en in het Europees Netwerk voor Zeldzame Ziekten (European Reference Network for Rare Diseases-Lung [ERN-Lung]).
 • Er wordt rekening gehouden met nuttige expertise en verworven anciënniteit.

Gewenst profiel

 • Je bent houder van een diploma van longarts (in België erkend, of bij indiensttreding).
 • Iedere nuttige ervaring strekt tot aanbeveling.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG: Je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je geeft blijk van inzet en motivatie tot professionele vervolmaking.
 • Je bent in staat zelfstandig en probleemoplossend te werken, met aandacht voor groepsdynamiek en collegialiteit. 
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënt, zijn omgeving en je klanten. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering.

Salarisschaal en deelnemingsvoorwaarden

 • Afhankelijk van je expertise en verworven anciënniteit bestaat de mogelijkheid tot aanwerving op het niveau Kliniekarts (AG10), Kliniekarts-expert I (AS1A - minstens 8 jaar relevante ervaring als arts bezitten), dan wel Kliniekarts-expert II (AS2A - minstens 12 jaar relevante ervaring hebben als arts). 
 • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.
 • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van je te verwachten salaris te maken.

 

Hoe solliciteren

Klik op solliciteren en voeg jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch toe. De vacature wordt afgesloten zodra er een geschikte kandidaat gevonden is. 
Bij kandidaatstelling word je verzocht eveneens contact op te nemen met het desbetreffende diensthoofd:
Prof. dr. Guy Brusselle op het nummer 09/332 26 04 of guy.brusselle@uzgent.be.

 

Heb je nog vragen?

Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:

Justine De Sutter 
Dienst Rekrutering en loopbaan 
T 09 332 15 94
Justine.DeSutter@uzgent.be

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.