Arts-specialist laboratorium medische microbiologie (fellow)

Datum: 8 nov. 2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

 

Ga voor een uitdagende job als kliniekarts, Contractueel, voltijds, binnen de dienst Laboratorium voor medische microbiologie, van de sector Klinisch Ondersteunende Sector. Dit betreft een functie voor de duur van één jaar, maximaal met een tweede jaar verlengbaar.

Functieomschrijving

 • Je verwerft verdere specialisatie in de Medische Microbiologie door de hier vermelde taken in het laboratorium op te nemen, in nauwe samenwerking met de stafleden van de dienst.
 • Je staat in voor dagelijkse supervisie diagnostische testen dienst Medische Microbiologie (afdelingen bacteriologie/parasitologie/mycologie, serologie/moleculaire diagnostiek).
 • Je werkt mee aan kwaliteitscontrole en –bevordering volgens norm ISO 15189.
 • Je neemt deel aan de medische wacht microbiologie.
 • Je volbrengt consultatieve opdrachten ten dienste van aanvragende artsen, incl. deelname aan patiëntbespreking in IZ en andere hospitalisatie en poliklinische afdelingen, Multidisciplinair Infectie Team en andere.
 • Je introduceert en begeleidt diagnostische testen.
 • Je staat ook in, zoals het past in een universitair opleidingscentrum, voor de vorming van artsen, assistenten klinisch biologen in opleiding en medische laboratoriumtechnologen.
 • Je werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek in de dienst.

Gewenst profiel

 • Je bent houder van het wettelijk diploma van arts of apotheker en je bent erkend klinisch bioloog of behaalt deze erkenning rond moment van de aanwerving. 
 • Je hebt ervaring in medische microbiologie, incl. kennis van adequaat antibioticum gebruik door zwaartepunt in niveau 2 specialisatieopleiding of door eerdere aanstellingen.
 • Houder zijn van diploma Master in Ziekenhuishygiëne is een meerwaarde.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG: Je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënt, zijn omgeving en je klanten. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt tijd en middelen om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Selectieprocedure

Deel 1: Screening op cv en motivatiebrief

Deel 2: Competentiegericht interview met voorafgaande persoonlijkheidsvragenlijst. 

Salarisschaal en deelnemingsvoorwaarden

 • Je wordt aangeworven in de graad van resident met salarisschaal AG10 voor een periode van 2 jaar (verlengbaar). 
 • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.
 • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van je te verwachten salaris te maken.

 

Hoe solliciteren

Klik op solliciteren en voeg jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch toe. De vacature wordt afgesloten zodra er een geschikte kandidaat gevonden is.  

Je wordt verzocht eveneens voor de uiterste inschrijvingsdatum contact op te nemen met het desbetreffende diensthoofd:

Prof. dr. Bruno Verhasselt op het nummer 09 33 22 26.

 

Heb je nog vragen?

Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:

Bram Vereecken
Dienst Rekrutering en loopbaan
T 09 332 17 18
E artsenloopbaan@uzgent.be

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.