Deel deze job

Case en data manager Centrum voor Seksuologie en Gender

Datum: 15-mrt-2021

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?
Momenteel kijken we uit naar een voltijds (100%) case en data manager voor het Centrum voor Seksuologie en Gender (contract onbepaalde duur).

 

Functieomschrijving

Op het CSG worden zowel kinderen, jongeren als volwassenen met genderdysforie behandeld. Hiervoor beschikt de dienst over een ambulante polikliniek met psychiaters, psycholoog-seksuologen en psychologen. Tevens bestaat een nauwe samenwerking met de diensten Endocrinologie, Plastische Heelkunde, Gynaecologie, Dermatologie, Maxillo-Faciale Chirurgie, Pediatrie, … In het kader van het kunnen bieden van interdisciplinaire transgenderzorg, nemen zowel het CSG als de andere genoemde diensten deel aan het multidisciplinair overlegorgaan, het genderteam.

 • Je zorgt voor het goede verloop van de samenwerking tussen de betrokken diensten in het genderteam (opvolgen planning van genderaffirmerende behandeling, bijhouden en opvolgen van wachtlijsten voor medische ingrepen, …)
 • Als casemanager sta je mee in voor het beheer en de organisatie van de conventie transgenderzorg. Je volgt de zorgtrajecten van geconventioneerde patiënten mee op en signaleert zaken waar nodig.
 • Je ondersteunt de werking van de multidisciplinaire genderteams door de casebesprekingen voor te bereiden en de gemaakte beslissingen op te volgen.
 • Je zorgt voor de registratie van de behandelgegevens in de daartoe voorziene systemen.
 • Je verwerkt en analyseert data op vraag en voor verschillende doeleinden (rapporten, jaarverslagen, presentaties, vormingen, persberichten, …).
 • Je voert diverse (data)controles uit teneinde de kwaliteit te bewaken.
 • Je bereidt logistiek klinische studies voor zodat alle noodzakelijke voorwaarden aanwezig zijn om betrouwbaar onderzoek te realiseren.
 • Je staat mee in voor het beheer en het goede verloop van processen van lopende onderzoeken.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het opzetten en opvolgen van studies in survey applicaties.
 • Je ondersteunt studenten bij kwantitatieve masterproeven op het gebied van data. Je bouwt datasets van klinische gegevens op en anonimiseert deze. 
 • Je werkt mee aan verbeterprocessen en aan het optimaliseren van datatoepassingen en registratiesystemen. 
 • Je zorgt er mee voor dat de dienst in regel is met de geldende wetgeving en procedures.  
 • Je werkt nauw samen met het secretariaat om de processen i.v.m. registratie en conventie vlot te laten verlopen.
 • Je staat in voor je eigen permanente vorming en deskundigheidsbevordering op gebied van onderzoek.

Gewenst profiel

 • Je bezit een masterdiploma in een menswetenschappelijke richting, bij voorkeur in de (bio)medische gezondheidswetenschappen (of gelijkwaardig).
 • Je hebt ervaring met kwantitatief onderzoek en het gebruik van grote databases en statistische software (vb. SPSS, R, Stata, … ).
 • Je bezit een heel gedegen kennis van verschillende informaticatoepassingen (Office, Databases, …) en je verwerkt makkelijk kennis van de diensteigen en ziekenhuisbrede softwarepakketten. 
 • Je hebt ervaring met en kennis over GDPR, gegevensbescherming en de rechten van de patiënt of je bent bereid deze te verwerven.
 • Je hebt ervaring met het structureren, analyseren en presenteren van data.
 • Je spreek vlot Engels en Frans.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG: Je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk. 
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. Je kan zowel constructief samenwerken met alle teamleden van het genderteam als zelfstandig werken. 
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt tijd en middelen om de vooropgestelde doelen te bereiken.
 • Je signaleert kansen en overweegt en/of onderneemt uit eigen beweging acties. Je bent flexibel in het opnemen van nieuwe en diverse taken.    
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.
 • Je herleidt problemen tot hun deelaspecten en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je herkent verbanden en krijgt inzicht in oorzaak en gevolg.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties. Je bezit de nodige sociale en didactische vaardigheden.

Selectieprocedure

 • Deel 1: screening op cv en motivatie. 
 • Deel 2: PC testen (redeneervermogen en persoonlijkheid). Deze zijn uitsluitend.
 • Deel 3: Competentiegericht interview (maandag 26 april 2021). Tijdens dit interview presenteert de kandidaat ook een voorbereide opdracht.

 

Salarisschaal
Je wordt verloond volgens de schaal A111/A112 met een minimum brutomaandloon van €3.112,33 en een maximum brutomaandloon van €5.387,96 voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt een contract onbepaalde duur. Het betreft een voltijdse functie.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.


Hoe solliciteren
Stuur ons dan jouw cv, motivatiebrief en vereiste diploma's door via deze jobsite laatste op maandag 12 april 2021.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
An De Graeve
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:

Stien Van Gils
Case en data manager Centrum voor seksuologie en gender
T 09 332 11 44
E stien.vangils@uzgent.be

 

en/of

 

Els Elaut
Coördinator Centrum voor seksuologie en gender
T 09 332 21 59
E els.elaut@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.


Jobsegment: Endocrinology, Pediatric, Healthcare