Diensthoofd accounting

Datum: 19-jan-2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Diensthoofd accounting (100 % Statutair) .

 

Functieomschrijving

 • Je leidt, organiseert en coördineert accounting en bouwt het boekhoudkundig beleid uit voor het ganse ziekenhuis.
 • Je zorgt ervoor dat alle boekhoudkundige processen voldoen aan de wettelijke (rapporterings)verplichtingen om de financiële informatie te verwerken, samen te stellen en te verschaffen aan het management en de directie. Dit om gefundeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen.
 • Je vertaalt in samenspraak met het hoger management, de strategie en de doelstellingen van de organisatie naar wettelijk verplicht boekhoudkundig beleid.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan het departementshoofd Financiën en je geeft leiding aan circa 18 FTE.
 • Je ziet erop toe dat er een correcte verwerking is van alle financiële en boekhoudkundige processen binnen het UZ Gent.
 • Je zorgt voor een correcte maandelijkse en kwartaalafsluiting, je verwerkt deze tot de wettelijke jaarrekening.
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor complexe boekhoudkundige problemen en geeft hierover besluitvormend en probleemoplossend advies.
 • Je staat in voor de uitbouw van een efficiënt personeelsbeleid. Je beheert de personeelsbezetting en organiseert de effectieve werkregeling en verlofplanning.
 • Je geeft leiding en ondersteuning aan de medewerkers, stimuleert teamontwikkeling en deskundigheidsontwikkeling.
 • Je beheert het budgetplan van de dienst accounting.
 • Je zorgt ervoor dat de informaticatoepassingen optimaal werken zodat de financiële informatie zo efficiënt mogelijk verloopt.
 • Je staat in voor de eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering om een hoogstaande dienstverlening te verzekeren.
 • Je volgt de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de financiële en boekhoudkundige verplichtingen op en voert de aangepaste regels in.

Gewenst profiel

 • Je hebt een master diploma en heel goede kennis van financieel management en accounting.
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring in een financiële, leidinggevende functie.
 • Ervaring binnen een ziekenhuisomgeving of kennis van de ziekenhuissector is een pluspunt.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG: je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je bent innovatief, je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je stuurt en leidt medewerkers zodat hun doelstellingen kunnen gerealiseerd worden. Je ondersteunt medewerkers zodat ze kunnen groeien in hun functie.
 • Je vormt je een beeld van de toekomst, bepaalt op basis daarvan prioriteiten en legt lange termijn doelstellingen en bijbehorende strategieën vast.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op  (non-) verbale reacties.
 • Je bent resultaat en oplossingsgericht. Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen.

Selectieprocedure

Deel 1: Computergestuurde testen die peilen naar algemeen redeneervermorgen en plannen en organiseren. Daarnaast is er ook een persoonlijkheidsvragenlijst en een vragenlijst omtrent leiderschapsstijl.

Deel 2: Preselectie op cv en motivatiebrief

Deel 3: Casus + competentiegericht interview op donderdag 9 maart 2023

Deel 4: Assessment 

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens het geldende UZ barema, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen via rekrutering@uzgent.be

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op woensdag 22 februari 2023

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Kim Impens
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Ingrid Steens
Departementshoofd FInanciën
T 09 332 47 57
E Ingrid.Steens@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.