Dienstverantwoordelijke CSA en ondersteunende diensten OK

Datum: 25 mei 2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Dienstverantwoordelijke CSA en ondersteunende diensten OK (100 % Statutair) .

 

Functieomschrijving

Je staat in voor de organisatie, coördinatie en continuïteit van de CSA en de ondersteunende diensten voor OK. Dit in samenwerking met de logistiek - en technisch medewerkers, verpleegkundigen, medewerkers van chirurgische - en andere disciplines, medische diensten en bedrijfsondersteunende diensten & apotheek.

 • Je staat mee in voor de opmaak, uitvoering en opvolging van het beleidsplan Centrale Sterilisatie Afdeling en draagt bij aan de opmaak van het beleidsplan OK via de ondersteunende diensten voor OK, afgestemd op de strategische doelstellingen van het OK, de sector Kritieke Diensten en het ziekenhuis. Dit in systematisch overleg met de CSA-Hoofdverpleegkundigen en het Diensthoofd OK. 
 • Als lid van het OK kernteam geef je systematisch feedback en input aan de kernteamleden. Je kadert dit in het ruimer beleidsplan.
 • Je concretiseert en vertaalt het sectorbeleid en dienstgebonden CSA-beleid naar de medewerkers en levert een actieve bijdrage aan de beleidsvorming van de CSA en het Operatiecomplex. 
 • Je neemt actief deel aan het OK Kernteam en andere overlegorganen.
 • Je bepaalt prioriteiten in aanpak op vlak van besparingen, standaardisatie, projecten en werkprocessen. Je coördineert de verschillende projecten binnen de CSA en de OK-ondersteunende diensten. Je evalueert de eigen werking, zoekt naar mogelijkheden om de kwaliteit van de werkprocessen te verbeteren en formuleert verbetervoorstellen en veranderingsprocessen. 
 • Je beheert doeltreffend de investerings- en werkingsbudgetten voor de CSA en het OK en dit in overleg en aftoetsing met de CSA-Hoofdverpleegkundigen en alle betrokken stakeholders en rapporteert hierover systematisch aan het Diensthoofd OK en het Sectorbureau Kritieke Diensten. 
 • Je bewaakt als eindverantwoordelijke de werkingsvereisten van de CSA en ziet toe op de noodzakelijke kwaliteitsvereisten, en dit in samenspraak met de Apotheek en de Hoofdverpleegkundigen CSA.
 • Je overlegt op systematische wijze met het Diensthoofd OK, de OK-Coördinator en de Teamverantwoordelijken OK logistiek en CSA; alsook met het Sectorbureau Kritieke Diensten.
 • Je volgt de aanrekening medicatie en medische devices (implantaten, zichtzendingen, …) op en informeert op een systematische manier het Diensthoofd OK en de Hoofdverpleegkundigen van de OK-clusters, de OK-Logistiek, de stafmedewerkers alsook de CSA-Hoofdverpleegkundigen.
 • Je inventariseert en adviseert alle aanvragen voor het Comité Medisch Materiaal, en maakt hiertoe de aanvragen mee op ifv budgetcontrole en standaardisatie.
 • Je staat mee in voor het realiseren van een vlot logistiek beleid op de CSA alsook op OK via aansturing van de OK-ondersteunende diensten.
 • Je realiseert een optimaal personeelsbeleid en optimale personeelstoewijzing in functie van de normrealisatie en je werkt een efficiënt werkend personeelskader uit waarbinnen medewerkers tot teamwork komen. 
 • Je staat in voor de permanente aansturing, coaching en ontwikkeling van de CSA Hoofdverpleegkundigen en medewerkers, alsook de stafmedewerkers van de OK ondersteunde diensten. Je voert plannings-, evaluatie- en functioneringsgesprekken met de CSA-Hoofdverpleegkundigen en de CSA-medewerkers, alsook met de project- en stafmedewerkers van de OK-ondersteunende diensten. Je helpt mee aan het uitbouwen van een constructief klimaat waarbinnen de medewerkers van de CSA en de OK ondersteunende diensten optimaal kunnen groeien.  
   

Gewenst profiel

 • Je hebt  bij voorkeur een masterdiploma in verpleegkunde en vroedkunde, management en beleid van de gezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting en - bevordering of een economische / logistieke richting. 
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen het operatiekwartier.
 • Je hebt basiskennis van de ziekenhuis- en sociale wetgeving.
 • Je hebt een goede basiskennis informatica (MS Office).    
 • Je hebt kennis van procesmanagement en leidinggeven.
 • Je hebt ervaring of bent bereid kennis te verwerven van het operatiecomplex.
 • Je hebt kennis of bent bereid kennis te verwerven ikv CSA. 
 • Je staat voor de kernwaarden van UZ Gent: integer, respectvol en verantwoordelijk.
 • Je hebt uitgesproken leidinggevende competenties en vaardigheden. Je kan goed in een multidisciplinair team werken en op een motiverende, stimulerende en inspirerende wijze leiding geven.
 • Je hebt visie en kan visie helpen ontwikkelen. Je kan de visie van de organisatie vertalen naar de afdelingsvisie.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen. Je bent resultaatgericht en durft beslissingen nemen. 
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep. Je bent enthousiast, dynamisch en loyaal.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag of kritiek.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties. 

Selectieprocedure

 • Computergestuurde testen (redeneervermogen, persoonlijkheid, planning en leiderschap). Deze testen gaan door in UZ Gent en zijn uitsluitend. Je zal hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
 • Competentiegericht interview met voorbereide casus op woensdag 28 juni 2023 (VM).
 • Een assessment is mogelijk als laatste deel van de selectieprocedure.

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen.

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op woensdag 14 juni 2023.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Bram Vereecken
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

 


of voor functionele inlichtingen bij:

Stijn Witdouck

Diensthoofd operatiecomplex

T 09 332 28 14

E stijn.witdouck@uzgent.be

 

of bij:

Hilde Goedertier
Zorgmanager Kritieke diensten
T 09 332 27 34
E hilde.goedertier@uzgent.be

 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.