Hoofdverpleegkundige-Coördinator Intensieve Zorgen Hartchirurgie-Heelkunde

Datum: 15 nov. 2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Ga voor een uitdagende job als Hoofdverpleegkundige-Coördinator Intensieve Zorgen Hartchirurgie-Heelkunde (100 % Statutair).

 

Functieomschrijving

 

 • Je staat mee in voor de organisatie, de coördinatie en de continuïteit van een kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg in samenwerking met de artsen (intensivisten en artsen-consulenten), de adjunct-hoofdverpleegkundige(n) en de afdelingsmedewerkers binnen de afdeling IZ Hartchirurgie – Heelkunde.
 • Je staat, samen met de collega hoofdverpleegkundigen IZ, mee in voor de uitvoering van het vastgelegd medisch - en verpleegkundig beleid. Als lid van het kernteam geef je systematisch feedback en input aan de kernteamleden. Je kadert dit in het ruimer beleidsplan van de afdeling en het eigen verpleegkundig beleidsplan.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de beleidsvorming van de afdeling en de vertaling en concretisering van het afdelings-, het sector- en ziekenhuisbeleid voor de medewerkers.
 • Je geeft advies over directe patiëntenzorg en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling, de implementatie en de opvolging van nieuwe technieken en/of zorg- en behandelplannen (en procedures), dit op het vlak van goede verpleegkundige zorg maar in het bijzonder ook op het vlak van specifieke intensieve zorg.
 • Je werkt, samen met de adjunct-hoofdverpleegkundige en de coördinerende hoofdverpleegkundige, mee aan de opmaak van zorgpaden en verpleegstandaarden.
 • Je staat mee in voor de realisatie van een vlot opname-, doorstroom- en ontslagbeleid.
 • Je realiseert een optimaal personeelsbeleid (met inbegrip van dienstroosterplanning en personeelstoewijzing) in een multidisciplinaire omgeving. 
 • Je staat in voor de permanente aansturing, coaching en ontwikkeling van de medewerkers in een passend klimaat. Je voert plannings-, evaluatie- en functioneringsgesprekken met de verpleegkundigen, logistieke en administratieve medewerkers.
 • Je staat in voor een efficiënt en economisch beheer van materiële middelen en een adequaat stockbeheer van de afdeling. Je beheert de afdelingsbudgetten op een doordachte manier.
 • Je ziet toe op de naleving van de regels rond kwaliteit, veiligheid, toepassing van de vastgestelde richtlijnen, procedures, standaarden, werkmethoden en - al dan niet wettelijk - opgelegde registraties.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de beleidsvorming van de afdeling en de vertaling en concretisering van het afdelings-, het sector- en ziekenhuisbeleid voor de medewerkers.
 • Je onderhoudt informerende, adviserende, probleemoplossende en onderhandelende contacten, zowel intern als extern.
 • Je staat in voor organisatie, coördinatie en evaluatie van informatiedoorstroming binnen en buiten de afdeling. Je bewaakt de efficiëntie van communicatie en overleg.
 • Je geeft advies bij selectie, aanwerving en rekrutering van nieuwe medewerkers. Je plant hun opleiding, evaluatie en opvolging. 
 • Je staat in voor je eigen permanente opleiding en vorming en neemt actief deel aan interne en externe opleidingsactiviteiten. Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen.

Gewenst profiel

 • Je hebt een bacherlordiploma in de verpleegkunde.
 • Je hebt een licentie medisch-sociale wetenschappen of master in de verpleegkunde en vroedkunde / management en het beleid van de gezondheidszorg / gezondheidsvoorlichting en -bevordering of een kaderopleiding in de gezondheidszorg of een banaba zorgmanagement / gezondheidszorgmanagement.
 • Je hebt basiskennis van de ziekenhuis- en sociale wetgeving.
 • Je hebt een goede basiskennis informatica (MS Office).   
 • Je hebt kennis van management en leidinggeven.
 • Je hebt kennis of bent bereid kennis te verwerven van de pathologie, behandeling en verpleging van de patiënten op de afdeling.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. Je gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je hebt uitgesproken leidinggevende competenties en vaardigheden. Je kan goed in een multidisciplinair team werken en op een motiverende, stimulerende en inspirerende wijze leiding geven.
 • Je hebt visie en kan visie helpen ontwikkelen. Je kan de visie van de organisatie vertalen naar de afdelingsvisie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen. Je bent resultaatgericht en durft beslissingen nemen. 
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep. Je bent enthousiast, dynamisch en loyaal.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag of kritiek.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties. 

Selectieprocedure

 • Computergestuurde testen (redeneervermogen, persoonlijkheid, planning en leiderschap). De testen worden afgelegd in het UZ, je ontvangt hiervoor een uitnodiging via mail. 
 • Competentiegericht interview op maandag 18 december 2023 (VM). 
 • Een assessment is mogelijk als laatste deel van de selectieprocedure.

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC en een bijkomende managementtoelage van 5%, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €4.333,89 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €6.654,21 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.

Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage. 
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op woensdag 6 december 2023.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
An De Vrieze
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

 

of voor functionele inlichtingen bij:
Hilde Goedertier
Zorgmanager Kritieke Diensten
T 09 332 27 34
hilde.goedertier@uzgent.be

 

of bij:
Prof. Dr. Dominique Benoit
Medisch diensthoofd Intensieve zorg
T 09 332 27 34
dominique.benoit@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.


Jobsegment: Pathology, Healthcare