Kinderbegeleider Kinderdagverblijf

Datum: 29 mrt. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Kinderbegeleider Kinderdagverblijf (tijdelijk contract van 6 maanden - mogelijkse verlenging).

Functieomschrijving

De Knuffelboom XL heeft een capaciteit van 100 kinderen van 8 weken tot 3 jaar, opgedeeld in 3 modules met telkens 2 verticale groepen. Het team zorgt ervoor dat elk kind voldoende gestimuleerd wordt om optimaal te ontwikkelen.

 

 • Je staat in voor de dagelijkse begeleiding (lichamelijke verzorging, psychosociale en motorische stimulering) van een groep jonge kinderen tussen 8 weken en 3 jaar. 
 • Je moedigt elk kind individueel aan tot ontwikkeling.
 • In overleg met collega’s en de moduleverantwoordelijke sta je in voor de planning en uitvoering van een dagprogramma en speelmomenten. Je gelooft in het ‘sterke kind’ en zijn mogelijkheden en speelt hierop in.
 • Je waakt over de gezondheid, veiligheid en hygiëne van de kinderen. Je observeert hun functioneren en communiceert hierover dagelijks met de ouders.
 • Je informeert de ouders over de visie en werking van het kinderdagverblijf en bij de dagelijkse uitvoering hou je rekening met de verwachtingen en wensen van ouders. De ouders zijn voor ons altijd gelijkwaardige partners. Begeleiders en ouders zoeken samen om beide opvoedingsmilieus op elkaar af te stemmen.
 • Je werkt nauw samen met collega’s logistieke hulp en leidinggevenden. Je neemt actief deel aan personeels- en teamoverleg.
 • Je bent bereid te werken volgens de principes van de pedagogische visie van Reggio Emilia.
 • Je bent bereid om ’s avonds vorming en/of meetings te volgen.

Gewenst profiel

 • Je hebt bij voorkeur een sociaal pedagogisch diploma: kinderzorg (BSO, 3de jaar van de 3de graad of volwassenenonderwijs), opvoeder A2 of A1, kleuterleidster, pedagogie van het jonge kind. Ook bachelors en masters komen in aanmerking. 
 • Je hebt bij voorkeur praktijkervaring in een kinderdagverblijf met kinderen tussen 8 weken en 3 jaar.
 • Je hebt basiskennis over de rol van Kind en Gezin (kwaliteitsdecreet, actuele vormen van kinderopvang …), pedagogie en ontwikkelingspsychologie van kinderen tussen 0 en 3 jaar en het breder juridisch kader (rechten van het kind, HACCP, EHBO, veiligheid …).
 • Je hebt basiskennis over de rol van Kind en Gezin (kwaliteitsdecreet, actuele vormen van kinderopvang …), pedagogie en ontwikkelingspsychologie van kinderen tussen 0 en 3 jaar en het breder kader (rechten van het kind, HACCP, EHBO, veiligheid …).
 • De diversiteitsgedachte is je niet vreemd en je gelooft in het 'sterke kind' en de pedagogische visie van Reggio Emilia. Buitenspel, groene vingers, spelen in de natuur en experimenteren met natuurmaterialen zijn vanzelfsprekend.
 • Een erkend EHBO-attest is een pluspunt.
 • Je kan met een pc overweg, bv. voor fotobewerking.
 • Je erkent de 3 kernwaarden van het UZ Gent en handelt met andere woorden respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en de kinderen en hun omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties. Je kan ook schriftelijk rapporteren. 
 • Je past je gedrag aan situaties, personen, overtuigingen en verwachtingen aan.

Selectieprocedure

Deel 1: Screening op basis van cv en motivatie.
Deel 2: Competentiegericht interview; voorafgaand een schriftelijke test die jouw basisvaardigheden en inzichten voor het uitoefenen van de functie evalueert.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €2.792,80 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €3.944,14 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
An De Vrieze
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

 

of voor functionele inlichtingen bij:
Ann Van De Cauter
Leidinggevende Kinderdagverblijf De Knuffelboom T 09 332 01 25
E Ann.Vandecauter@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.