Klinisch psycholoog Centrum voor Seksuologie en Gender

Datum: 10 jul. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Klinisch psycholoog Centrum voor Seksuologie en Gender (100 % Contractueel) . We bieden een jaarcontract met reële kans op verlenging aan. 

 

Functieomschrijving

 • Je staat in voor een wetenschappelijk onderbouwde diagnostiek en indicatiestelling bij gendervariante individuen die zich aanmelden bij het Centrum voor Seksuologie en Gender.
 • Je staat op autonome wijze in voor de begeleiding en/of therapeutische behandeling van de patiënt in nauwe samenwerking met de andere diensten en disciplines binnen het interdisciplinaire genderteam.
 • Je organiseert het intakeproces en je stelt een wetenschappelijk onderbouwde indicatie op bij gendervariante volwassenen.
 • Je staat in voor de begeleiding, vanaf de intake tot en met het afronden van een eventuele genderbevestigende behandeling. Je werkt voor deze opdracht rechtstreeks samen met andere collega’s psychologen, psychiater en in nauwe samenwerking met de andere disciplines binnen het interdisciplinaire genderteam.
 • Je initieert en coördineert een eventuele genderbevestigende behandeling en je initieert en/of coördineert een psychologische begeleiding. Binnen de doelgroep doe je aan diagnostiek en counseling. 
 • Je voorziet in een efficiënte administratie, je werkt respectvol en constructief samen met andere teamleden en disciplines (bv. Endocrinologie, Psychiatrie, Plastische Heelkunde, Gynaecologie).
 • Je neemt systematisch en actief deel aan het overleg van het interdisciplinair genderteam. Je rapporteert op het genderteam en via EPD, en denkt mee over casuïstiek.
 • Je neemt systematisch en actief deel aan het psychosociaal teamoverleg en intervisie.
 • Je staat in voor je eigen permanente opleiding en ontwikkelingsbevordering teneinde een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te verzekeren.

Gewenst profiel

 • Je hebt een diploma master in de klinische psychologie en je bent in het bezit van het visum om deze functie uit te oefenen.
 • Je hebt bij voorkeur minstens 5 jaar relevante klinische kennis.
 • Je hebt grondige kennis van individuele en groepsgespreksmethoden en –technieken.
 • Je hebt goed inzicht in psychodiagnostische en psychotherapeutische methoden. 
 • Je hebt al enige ervaring in betrokken pathologie en discipline.
 • Je hebt kennis van psychologische en veranderingsprocessen.
 • Je hebt een therapie-opleiding (bijna) afgerond; een gedrags-, of systeem therapeutische opleiding strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt kennis van motivatie en –ondersteuningstechnieken.
 • Je hebt goede kennis van MS Office (Word, Excel, Powerpoint).
 • Je erkent de 3 kernwaarden van het UZ Gent en handelt met andere woorden respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je kan goed zelfstandig en in team (samen)werken. Je hebt een multidisciplinaire ingesteldheid, kan vlot samenwerken en inspelen op andere disciplines, met behoud van de eigen professionele identiteit en onafhankelijkheid.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten, hun omgeving en je klanten. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je beschikt over een sterk inlevingsvermogen. Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep, de betrokken collega's en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non)verbale reacties. 
 • Je bent leergierig en bereid je verder te bekwamen, zowel in het eigen vakgebied als in verwante vakgebieden.
 • Je bent creatief en je participeert in wetenschappelijk onderzoek dat binnen het centrum wordt opgezet.
 • Specifieke bekwaamheid met het werken met mensen met neurodiversiteit (ASS) strekt tot de aanbeveling.

Selectieprocedure

Deel 1: Screening op cv en motivatie. Kandidaten die (het best) aansluiten bij het gewenste profiel worden uitgenodigd voor de casus.
Deel 2: Afleggen van een casus op dinsdag 20 augustus 2024 om 17u15.
Deel 3: Indien je slaagt voor de casus word je uitgenodigd voor het competentiegericht interview op dinsdag 3 september 2024 of woensdag 4 september 2024.

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €3.720,41 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.968,72 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Jaarlijks krijg je, naast je vakantiegeld en eindejaarspremie, in november een attractiviteitspremie. In 2023 was dit bruto € 1.342,17 voor een voltijdse tewerkstelling.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op woensdag 7 augustus 2024.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Dagmar Van de Velde
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Joz Motmans
Leidinggevende Centrum voor seksuologie en gender
T 09 332 11 78
E joz.motmans@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.


Jobsegment: Endocrinology, Neurology, Pathology, Psychology, Healthcare