Medisch laboratoriumtechnoloog Biobank UZ Gent

Datum: 16-nov-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Medisch laboratoriumtechnoloog Biobank UZ Gent  voltijds - contract voor 1 jaar met reële kans op verlenging en contract onbepaalde duur na 2 jaar. 

 

Functieomschrijving

Je bent mede verantwoordelijk voor enerzijds de verwerking en opslag van menselijk lichaamsmateriaal, anderzijds voor het implementeren en bewaken van het kwaliteitssysteem in het labo van de biobank. 
Je voert daarnaast enkele labo-technische taken uit die bijdragen tot een kwaliteitsvolle, vlotte organisatie en uitbreiding van de Biobank UZ Gent..

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontvangst, voorbereiding en het invriezen van weefselstalen in de (tumor) biobank. 
 • Je staat in voor het snijden en maken van paraffine coupes en vriescoupes.
 • Je verwerkt bloedstalen, serumstalen… die in de biobank worden binnengebracht ter stockage. Dit kan volgende taken omvatten: 
  • Bloedscheidingen
  • Centrifugatie en aliquoteren 
  • Snap-freezing technieken 
  • Celkweek
  • DNA- en RNA-isolatie 
 • Je registreert de stalen in het datamanagementsysteem van de biobank. 
 • Je staat mee in voor het maandelijks onderhoud van de vriezers, stikstofvaten, labotoestellen, het labo zelf en de andere biobank lokalen.
 • Je zorgt voor het voorraadbeheer van de biobank (labo-verbruiksgoederen, chemicaliën, kantoorbenodigdheden).
 • Je volgt de monitoringsystemen op m.b.t. temperatuur en O2 niveau.
 • Je ziet toe op een correcte opvolging van veiligheids- en kwaliteitsborgingsprocedures en leidt de biobank medewerkers op zodat de kwaliteitsnormen gehaald worden.
 • Je werkt SOP’s en kwaliteitsprocedures uit en voert deze uit in samenwerking met de medewerkers van de biobank.
 • Je zorgt ervoor dat de biobank activiteiten voldoen aan de internationale/nationale kwaliteitsnormen (ISBER-richtsnoeren, ISO20387) en de eisen van de stakeholders.
 • Je staat in voor het opzetten en onderhouden van controle- en documentatieprocedures (incidentenmeldingssysteem, kwaliteitscontrole van stalen,...).
 • Je voert risicoanalyses en interne audits uit, doet verbetervoorstellen en evalueert de doeltreffendheid van de doorgevoerde veranderingen.
 • Je rapporteert aan de biobank manager over het operationeel functioneren en afwijkingen van het geïmplementeerde kwaliteitssysteem.

Gewenst profiel

 • Je hebt een graduaats- of bachelordiploma chemie (afstudeerrichting chemie of biochemie), biomedische laboratoriumtechnologie (afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie of farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie), laboratorium- & voedingstechnologie of agro- en biotechnologie.

 • Je hebt relevante werkervaring in een laboratoriumomgeving en bent vertrouwd met het werken volgens kwaliteitstandaarden (ISO normen,…).

 • Je hebt een grondige kennis van MS Office (Word, Excel). 

 • Je erkent de 3 kernwaarden van het UZ Gent: respectvol, integer en verantwoordelijk.

 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.

 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en afspraken.

 • Je volgt activiteiten op in tijd en kwaliteit; je evalueert en stuurt ze bij om vooropgestelde doelen te bereiken.

 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Naast een uitstekende beheersing van het Nederlands, is een basiskennis van het Engels een pluspunt.

 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 

 • Je bent bereid om te werken volgens een flexibel uurrooster (in rolbeurt is er een late dienst tot 18u30). Je bent bereid om je werkschema aan te passen aan de werkdruk en noden van de biobank.

Selectieprocedure

Deel 1: Preselectie op basis van cv en motivatie.
Deel 2: Computergestuurde testen die peilen naar algemeen redeneervermogen en nauwkeurigheid (uitsluitend) en een persoonlijkheidsvragenlijst.
Deel 3: Competentiegericht interview op woensdag 18 januari 2023

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.
Je kan een loonsimulatie opvragen.


Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op maandag 19 december 2022

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Bram Vereecken
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Prof. dr. Catherine Van Der Straeten
Medisch Diensthoofd HIRUZ
T 09 332 11 89
E Catherine.Vanderstraeten@uzgent.be

 

Elke Berneel

Biobank Manager

T 09 332 36 73
E Elke.Berneel@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.