Medisch secretaris kindergeneeskunde

Datum: 27 jun. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Medisch secretaris kindergeneeskunde (75 % Contractueel) . Dit is een vervangingscontract voor langdurige afwezigheid. Er is mogelijjkheid om bij einde contract intern te solliciteren voor diverse administratieve functies. 

 

 

Functieomschrijving

 • Je ondersteunt de medische staf van de dienst kindergeneeskunde om de consultaties, onderzoeken en dagopnames in de beste omstandigheden te laten verlopen. 
 • Je staat in voor het onthaal van de patiënten en het maken van afspraken voor consultaties, onderzoeken en dagopnames voor meerdere disciplines. Je informeert de patiënten. 
 • Je beantwoordt binnenkomende telefonische oproepen, verstrekt de correcte informatie of je verbindt, indien nodig door. 
 • Je werkt volgens bestaande protocols en zorgt voor een correcte administratie.
 • Je meldt problemen bij de verantwoordelijke en doet verbetervoorstellen voor de optimalisatie van de administratieve werking van de dienst.
 • Je ondersteunt de leidinggevende bij de administratieve opvolging van dagopnames en consultaties, planning, inkomende financiering, correcte facturatie, analyse en rapportering. 
 • Je bepaalt autonoom je prioriteiten in het gevarieerde takenpakket. 
 • Je past je aan aan de noden van die dienst en stelt je flexibel op naar taakinhoud. 
  Je blijft bij qua vereiste beroepskennis en -vaardigheden. Je neemt op eigen initiaitef actief deel aan interne of externe vormingsmomenten. Je informeert je over de relevante ontwikkelingen. 
 • Je werkt 75% in een roulement, er is dus geen vaste vrije dag per week. 

Gewenst profiel

 • Je bent administratief vaardig, je handelt en redeneert op bachelor niveau.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van medische terminologie, of je bent bereid om dit op korte termijn aan te leren.  
 • Je werkt vlot met de nodige informaticatools. Je hebt goede vaardigheden van MS Office en je bent bereid om je in te werken in de dienstspecifieke software. 
 • Je communiceert vlot, mondeling en schriftelijk in het Nederlands. Kennis van Frans en Engels is een meerwaarde. 
 • Je handelt volgens de 3 kernwaarden van het UZ Gent: integer, respectvol en verantwoordelijk.
 • Je communiceert helder en gestructureerd (mondeling en schriftelijk), afgestemd op de doelgroep en de situatie. 
 • Je werkt nauwkeurig en correct volgens bestaande procedures en afspraken. 
 • Je bent zorgzaam, stelt je hulpvaardig op en gaat op een correcte manier om met patiënten. 
 • Je bent sterk in plannen en organiseren. Je stelt de juiste prioriteiten om zo de gestelde deadlines te behalen.
 • Je voert je werk zelfstandig uit en je brengt regelmatig verslag uit aan de hiërarchisch verantwoordelijke. 
 • Je neemt initiatief. Je signaleert kansen, pakt spontaan problemen aan en komt uit eigen beweging met een voorstel of oplossing.  
 • Je draagt bij tot een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. 

Selectieprocedure

Deel 1: computergestuurde testen die peilen naar algemeen redeneervermogen (uitsluitend), plannen en organiseren, administratieve vaardigheden en een persoonlijkheidsvragenlijst (adviserend)  - deze testen gaan door op dinsdag 30 juli 2024  in het UZ Gent.

Deel 2: preselectie op cv en motivatiebrief

Deel 3: competentiegericht interview op  woensdag 14 augustus 2024.
 

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €3.003,66 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.058,36 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Jaarlijks krijg je, naast je vakantiegeld en eindejaarspremie, in november een attractiviteitspremie. In 2023 was dit bruto € 1.342,17 voor een voltijdse tewerkstelling.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op donderdag 25 juli 2024

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Kim Impens
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Rut Vrielynck
Hoofdverpleegkundige - coördinator ambulant plateau kindergeneeskunde
T 09 332 24 13
E Rut.Vrielynck@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.