Medisch secretaris radiologie

Datum: 1 jul. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Medisch secretaris radiologie (100 % Contractueel) . Dit is een contract van 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging en vast contract. 

 

Functieomschrijving

 • Je staat in voor de administratieve ondersteuning van op de verschillende sites van de dienst (MRI, Mammografie, CT, Nucleaire Geneeskunde en backoffice werkplekken).
 • Je verzorgt het onthaal van de patiënten op de verschillende diensten. Je vangt patiënten op bij vragen, problemen of klachten. Je meldt noodsituaties en reageert op een gepaste manier. 
 • Je controleert de administratieve gegevens en noteert de juiste gegevens in het Radiologie Informatie Systeem (RIS)
 • Je staat in voor de verwerking van dossiers en beeldmateriaal met belang voor de privacy van de patiënt. 
 • Je volgt de financiële administratie op, je volgt de facturatie op en controleert de ingebrachte gegevens. 
 • Je volgt de wettelijke principes en richtlijnen in verband met stralingsbescherming
 • Je past protocols aan op vraag van de arts. 
 • Je zorgt voor een kwaliteitsvol afspraakbeheer voor de patiënten. 
 • Je helpt mee om de administratieve processen bij te sturen naar procesoptimalisatie. 
 • He staat in voor het beheer van de materialen en je zorgt ervoor dat de toestellen tijdig nazicht in onderhoud krijgen en je controleert de stock. Je rapporteert bij defecten aan toestellen. 
 • Je hebt veelvuldige contacten zowel intern als extern het ziekenhuis. Dit met zowel artsen, radiologen, verpleegkundigen/technologen maar ook met medewerkers van andere diensten zoals onderhoudspersoneel, patiëntenvervoer en aanvragende diensten. Daarnaast heb je ook externe contacten met patiënten en dooverwijzers.
 • Je blijft op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen de dienst en het UZ Gent. Je helpt mee aan procesverbetering binnen de dienst en neemt actief deel aan initiatieven om processen te verbeteren. 

Gewenst profiel

 • Je bent administratief vaardig, je handelt en redeneert op bachelor niveau.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van medische terminologie, of je bent bereid om dit op korte termijn aan te leren.  
 • Je werkt vlot met de nodige informaticatools. Je hebt goede vaardigheden van MS Office en je bent bereid om je in te werken in de dienstspecifieke software. 
 • Je communiceert vlot, mondeling en schriftelijk in het Nederlands. Kennis van Frans en Engels is een meerwaarde. 
 • Je handelt volgens de 3 kernwaarden van het UZ Gent: integer, respectvol en verantwoordelijk.
 • Je communiceert helder en gestructureerd (mondeling en schriftelijk), afgestemd op de doelgroep en de situatie.
 • Je werkt nauwkeurig en correct volgens bestaande procedures en afspraken. 
 • Je bent zorgzaam, stelt je hulpvaardig op en gaat op een correcte manier om met patiënten. 
 • Je bent sterk in plannen en organiseren. Je stelt de juiste prioriteiten om zo de gestelde deadlines te behalen.
 • Je voert je werk zelfstandig uit en je brengt regelmatig verslag uit aan de hiërarchisch verantwoordelijke. 
 • Je neemt initiatief. Je signaleert kansen, pakt spontaan problemen aan en komt uit eigen beweging met een voorstel of oplossing.  
 • Je draagt bij tot een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. 

Selectieprocedure

Deel 1: computergestuurde testen die peilen naar algemeen redeneervermogen (uitsluitend), plannen en organiseren, administratieve vaardigheden en een persoonlijkheidsvragenlijst (adviserend)  - deze testen gaan door op dinsdag 6 augustus 2024  in het UZ Gent.

Deel 2: preselectie op cv en motivatiebrief

Deel 3: competentiegericht interview op  donderdag 29 augustus 2024

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €3.003,66 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.058,36 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Jaarlijks krijg je, naast je vakantiegeld en eindejaarspremie, in november een attractiviteitspremie. In 2023 was dit bruto € 1.342,17 voor een voltijdse tewerkstelling.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op maandag 29 juli 2024

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Kim Impens
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Rebecca Coysman
Hoofdverpleegkundige - coördinator Radiologie
T 09 332 64 79
E Rebecca.Coysman@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.


Jobsegment: Radiology, Medical Technologist, Healthcare