Projectmedewerker patiëntenbegeleiding

Datum: 19-jan-2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als voltijds, statutair Projectmedewerker patiëntenbegeleiding.

Functieomschrijving

Als projectmedewerker werk je mee aan beleidsontwikkeling. Je werkt voorstellen uit, vertaalt het beleid van de dienst patiëntenbegeleiding en administratie naar optimale administratieve processen binnen de afdeling patiëntenbegeleiding. Je werkt mee aan de organisatie, coördinatie en optimalisatie ervan. 

 • Je streeft mee naar een meer efficiënte werking en optimale kwalitatieve dienstverlening.
 • Je werkt eigen projecten uit van A tot Z. Je stemt af met de opdrachtgever, je onderzoekt en analyseert de vraag en zoekt naar oplossingen. Je stelt een projectplan op, legt de nodige contacten en neemt initiatieven. Je streeft naar het beoogde resultaat binnen de gestelde materiële en financiële grenzen en volgens planning. 
 • Je vertaalt samen met de leidinggevenden binnen patiëntenbegeleiding strategische en operationele doelstellingen uit het beleidsplan naar concrete acties en zorgt mee voor de realisatie en borging.
 • Je doet beleidsvoorbereidend werk en formuleert adviezen. 
 • Vanuit een helikopter perspectief signaleer je opportuniteiten en bedreigingen om het huidige en het toekomstige beleid hierop te kunnen afstemmen.
 • Je werkt mee aan het versterken van de samenwerking tussen de afdeling patiëntenbegeleiding, de andere afdelingen binnen de dienst patiëntenbegeleiding en administratie, alsook de medische diensten.
 • Je zorgt voor logistieke ondersteuning, je notuleert tijdens vergaderingen en verzamelt de nodige informatie. Je ondersteunt met de nodige projectdocumentatie en presentaties opmaken.
 • Je maakt procedures en werkmethodes op in verband met administratieve processen. 
 • Je bent contactpersoon en aanspreekpunt voor interne en externe partijen voor zaken die gerelateerd zijn aan het project. 
 • Je staat in voor je eigen permanente vorming en ontwikkeling. Je neemt initiatieven om opleidingen te volgen en je kennis op peil te houden. 

Gewenst profiel

 • Je hebt een diploma bachelor in de sociale verpleegkunde of in het sociaal werk – maatschappelijk assistent (optie individueel maatschappelijk werk). Een masterdiploma is een grote meerwaarde. 
 • Je hebt interesse in de zorgsector en bent bereid je in te werken in de materie.
 • Bij voorkeur heb je praktijkervaring als sociaal werker. 
 • Je beschikt over een grondige kennis van sociaal werk in ziekenhuizen en diversiteit en interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg.
 • Ervaring met projectwerk is een meerwaarde. 
 • Je beschikt over een grondige kennis van de ziekenhuiswetgeving, sociale en OCMW-wetgeving alsook van ontslagmanagement, de sociale kaart en overige diverse sociale vraagstukken.
 • Je hebt een grondige kennis van algemene (MS Office) en ziekenhuis specifieke software of bent bereid je hierin bij te scholen.
 • Je hebt kennis van de basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
 • Je staat voor de kernwaarden van het UZG: respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je bent resultaatsgericht, beschikt over een langetermijnvisie en werkt gestructureerd. Ervaring met projectwerk is een meerwaarde. 
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling en schriftelijk en kan dit afstemmen op verschillende doelgroepen. 
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je werkt zelfstandig, maar kan op de juiste momenten terugkoppelen en advies vragen. 
 • Je bent enthousiast, dynamisch en loyaal.
 • Je beheerst het Nederlands, kennis van Frans en Engels is een meerwaarde. 

Selectieprocedure

Deel 1: Preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Deel 2: Computergestuurde testen die peilen naar algemeen redeneervermogen en een persoonlijkheidsvragenlijst. De redeneertest is uitsluitend.

Deel 3: Inhoudelijke opdracht gevolgd door een competentiegericht interview op vrijdag 17 maart 2023 (VM).

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.
Je kan een loonsimulatie opvragen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

 • We bieden een voltijdse functie. Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op dinsdag 21 februari 2023.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Patricia Harinck
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be


en voor functionele inlichtingen bij:

Patricia Fruyt
Diensthoofd patiëntenbegeleiding en administratie
T 09 332 41 37
Patricia.Fruyt@uzgent.be

 

of

 

Veerle De Meyer
Afdelingsverantwoordelijke patiëntenbegeleiding
T 09 332 41 46
Veerle.Demeyer2@uzgent.be

 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.