Projectmedewerker verpleging oncologie

Datum: 24 jul. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Ga voor een uitdagende job als halftijds, contractueel Projectmedewerker verpleging oncologie. Het gaat over een project voor de duur van 3 jaar. We bieden een contract onbepaalde duur.

 

Functieomschrijving

Met dit project (gefinancierd met steun van Kom op tegen Kanker) streven we naar een optimalisatie van de zorg voor patiënten met een zeldzame gynaecologische of urologische tumor, en dit door de oprichting van een virtueel Vlaams webplatform. Dit platform zal zorgverleners, verantwoordelijk voor deze patiënten, in staat stellen gratis advies in te winnen bij een interprofessioneel expertadviesorgaan en dit in een gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk formaat. Het adviesorgaan zal bestaan uit medische experts, gespecialiseerd in oncologische diagnose/behandeling van zeldzame tumoren en experts binnen de verpleegkundige, psychosociale en paramedische zorg.
Je bent een zeer gemotiveerde projectmedewerker die zal helpen bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van dit adviesorgaan en het webplatform. Jij zal vooral de organisatie van de psychosociale, verpleegkundige en paramedische zorg binnen dit adviesorgaan coördineren.
Je werkt binnen het projectteam van het UZ Gent, onder leiding van gynaecoloog Dr. Rawand Salihi en verpleegkundig specialist Do Dockers.
Je werkt samen met de coördinerend medisch specialist van het UZ Leuven om medisch-oncologisch advies te koppelen aan psychosociaal, paramedisch en verpleegkundig advies.

 

 • Je coördineert de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van het psychosociale/verpleegkundige/paramedische luik binnen het webplatform.
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie en samenwerking met experts van verschillende Vlaamse ziekenhuizen en patiëntenorganisaties, waarbij je als primair contactpunt fungeert voor zaken rond het psychosociale/verpleegkundige/paramedische luik.
 • Je brengt op wetenschappelijke wijze de zorgnoden in kaart. 
 • Je coördineert de uitwerking van verschillende werkpakketten rond psychosociaal advies in deze specifieke setting.
 • Je ontwikkelt en implementeert tools voor zorgverleners om de zorg voor deze patiëntengroep te optimaliseren. Je coördineert de opmaak van de adviezen rond psychosociale ondersteuning door onder meer het aanbieden van informatie en bronnen over psychosociale ondersteuning, het in kaart brengen van de mogelijkheden en het faciliteren van toegang tot gespecialiseerde psychosociale zorgdiensten. 
 • Aan de hand de verkregen informatie formuleer je per aangemelde patiënt de samenvatting van het finaal psychosociaal expertadvies.
 • Je verzamelt op een systematische en wetenschappelijke manier feedback van zorgverleners, experts en patiënten over het gebruik en de effectiviteit van het platform. Op basis daarvan stel je verbeteringen voor die geïmplementeerd kunnen worden om de kwaliteit en bruikbaarheid van het platform te verbeteren.
 • Je hebt oog voor mogelijkheden tot uitbreiding van het adviesorgaan om op lange termijn andere patiëntengroepen met zeldzame tumortypes op te nemen.

Gewenst profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma bachelor verpleegkunde.
 • Je bent in het bezit van een licentie medisch-sociale wetenschappen of master in de verpleegkunde en vroedkunde / management en het beleid van de gezondheidszorg / gezondheidsvoorlichting en –bevordering of je redeneert op masterniveau door kennis en ervaring (ook i.v.m. wetenschappelijk onderzoek). 
 • Je hebt relevante (klinische) ervaring in de oncologische zorg.
 • Je hebt courante PC-kennis (Word, PowerPoint, SPSS, NVIVO).
 • Je hebt kennis over projectmanagement. 
 • Je hebt kennis en ervaring met het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Je kan zelfstandig wetenschappelijk onderzoek initiëren, uitvoeren en rapporteren.
 • Je staat voor de kernwaarden UZG: respectvol, integer en verantwoordelijk.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. Je kan zowel zelfstandig werken als interdisciplinair constructief samenwerken.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënt, zijn omgeving en je klanten. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je vormt je een beeld van de toekomst, bepaalt op basis daarvan prioriteiten en legt langetermijndoelstellingen en bijbehorende strategieën vast. Je wil en kan een innovatief, creatief en toekomstgericht oncologisch beleid uitzetten.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je plaatst feiten, gegevens en gebeurtenissen in een ruimere context, begrijpt en structureert ze om tot nieuwe verbanden en inzichten te komen.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, je plant de nodige acties en gebruikt tijd en middelen om de vooropgestelde doelen te bereiken.
 • Je volgt activiteiten op in tijd en kwaliteit. Je evalueert en stuurt ze bij om vooropgestelde doelen te bereiken.
 • Je past je gedrag aan situaties, personen, overtuigingen en verwachtingen aan.
 • Je kan werken tegen deadlines en je flexibel opstellen tijdens het project.
 • Je maakt en behoudt in elk professioneel contact een correcte, verzorgde en geloofwaardige indruk.
 • Je bouwt en onderhoudt (in)formele relaties met mensen binnen en buiten de organisatie om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
 • Je streeft naar een overeenkomst waar gemeenschappelijke en tegengestelde belangen en doelstellingen maximaal worden gerealiseerd.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties. Je kan efficiënt communiceren met diverse teams over de afdelingen heen.

Selectieprocedure

 • Preselectie op CV en motivatie.
 • Computergestuurde testen (redeneervermogen en persoonlijkheid). De testen vinden plaats in het UZG en zijn adviserend.
 • Competentiegericht interview op donderdag 29 augustus 2024 (NM) of maandag 2 september 2024 (VM).

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €3.794,82 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €6.088,10 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen.
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Jaarlijks krijg je, naast je vakantiegeld en eindejaarspremie, in november een attractiviteitspremie. In 2023 was dit bruto € 1.342,17 voor een voltijdse tewerkstelling.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage. 
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op woensdag 7 augustus 2024.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
An De Graeve
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:

Dr. Rawand Salihi

Arts-specialist gynaecologische oncologie

E rawand.salihi@uzgent.be

 

en/of


Do Dockers
Verpleegkundig specialist
T 09 332 86 94
E do.dockers@uzgent.be

 

en/of

 

Lieven De Geyter

Zorgmanager sector Man-Vrouw-Kind

T 09 332 57 11

E lieven.degeyter@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek vooraf.


Jobsegment: Oncology, Healthcare