Deel deze job

Resident Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Datum: 9-okt-2020

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

 

Ga voor een uitdagende job als resident, contractueel, voltijds, binnen de dienst Psychiatrie, van de sector Hoofd Beweging en Zintuigen.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, zijn naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.

Functieomschrijving

Deze afdeling maakt deel uit van de Dienst Psychiatrie en biedt aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met psychiatrische stoornissen verschillende modaliteiten van diagnostiek en behandeling aan. In de eerste plaats kunnen kinderen en hun ouders op raadpleging komen op de polikliniek. Samen met het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen is de Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie ook verantwoordelijk voor de werking van het  Referentiecentrum Autisme Gent. Daarenboven beschikt de afdeling ook over middelen om kinderen en jongeren rechtstreeks in hun thuismilieu of directe leefomgeving op te zoeken om hulp te bieden (Outreaching-Team binnen het netwerk RADAR, zowel crisiszorg als aanklampende zorg). De afdeling biedt ook de mogelijkheid om kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen te hospitaliseren voor korte (dagobservaties) of langere duur (partiële of volledige hospitalisatie voor diagnostiek of behandeling). Hiervoor beschikt ze over een erkenning voor 15K en 5k. In de nabij toekomst zullen ook 2 nieuwe daghospitalisatie eenheden worden opgericht, voor kinderen onder de 6 jaar en voor adolescenten.

  • Je neemt een klinische en coördinerende rol op binnen een multidisciplinair team.
  • Je wordt betrokken bij alle facetten van de werking van de Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, en in het bijzonder de poliklinische activiteiten voor kinderen van 6 tot 18 jaar met inbegrip van de activiteiten binnen het Referentiecentrum Autisme.
  • Naast de klinische zorg wordt je ook betrokken bij het theoretisch onderricht en de opleiding van artsen, artsen-specialisten-in-opleiding, psychologen en verpleegkundigen.
Gewenst profiel
  • Je bent houder van een diploma van arts.
  • Je bent in België erkend als specialist in de in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, of een laatstejaars arts specialist in opleiding.

Salarisschaal en deelnemingsvoorwaarden

  • Je wordt aangeworven in de graad van resident met salarisschaal AG10 voor een periode van 2 jaar (verlengbaar). 
  • Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er - conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.
  • Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van je te verwachten salaris te maken.

 

Hoe solliciteren

Klik op solliciteren en voeg jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch toe voor de uiterste inschrijvingsdatum: onbeperkt
Bij inschrijving word je verzocht eveneens contact op te nemen met het desbetreffende afdelingshoofd: dr. Eric Schoentjes op het nummer 09 332 49 35

 

Heb je nog vragen?

Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:

Eva Colman
Dienst Personeelsadministratie
T 09 332 48 95
E eva.colman@uzgent.be