Studiemedewerker Neurologie

Datum: 17-aug-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Studiemedewerker Neurologie. Dit is een halftijdse (50%), contractuele functie voor de duur van 1 jaar.

Functieomschrijving

Je ondersteunt (organisatie, praktische opvolging, coördinatie en administratie) klinische studies (vnl. academische) binnen het terrein van de Neurologie, meer specifiek in het subdomein van multiple sclerose (MS) waarbij je rapporteert aan de hoofdonderzoeker. Je doet dit conform met de GCP (Good Clinical Practices) en de wetgeving teneinde de kwaliteit en het onderzoek te optimaliseren. Je werkt hierbij ook nauw samen met de andere onderzoekers van de dienst Neurologie.

 • Je neemt de voorbereiding en de submissie van investigator trials naar de Ethische commissie en bevoegde instanties op.
 • Je bevraagt patiënten en je vult vragenlijsten in.
 • Je verzamelt en rapporteert studiegegevens.
 • Je neemt functionele testen af (neurologisch onderzoek, staptesten, cognitieve testen en handvaardigheidstesten).
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de registratie van patiënten gegevens in gestandaardiseerde MS databases.

Gewenst profiel

 • Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur als verpleegkundige, paramedicus of management assistant.
 • Je kent de relevante wet- en regelgeving voor klinische studies en de principes van Good Clinical Practice of bent bereid die kennis te verwerven.
 • Kennis over en/of ervaring met klinische studies zijn een pluspunt.
 • Je hebt een grondige pc-kennis (Word, Excel, Powerpoint, Access).
 • Je hebt een grondige kennis van het Engels.
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG. Je handelt respectvol, integer, verantwoordelijk.
 • Je kan ook goed zelfstandig en in teamverband werken. Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staat. 
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt tijd en middelen om de vooropgestelde doelen te bereiken.
 • Je past je gedrag aan situaties, personen, overtuigingen en verwachtingen aan. Je hebt een groot probleemoplossend vermogen.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- en/of werkdruk.
 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en afspraken. Je bent gedisciplineerd.
 • Je bent enthousiast en leergierig. Je bent bereid tot voortdurende aanpassing en bijscholing.
 • Je beschikt over sterke communicatieve en relationele vaardigheden. Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je kan anderen motiveren en overtuigen.

Selectieprocedure

 • Preselectie op basis van CV en motivatie
 • Competentiegericht interview

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens het geldende UZ barema, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen.

Troeven UZ Gent

 • We bieden een halftijdse (50%) contractuele (duurtijd 1 jaar) functie studiemedewerker Neurologie.
 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
An De Graeve
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Evelien Carrette
Beleidsmedewerker Neurologie
T 09 332 45 40
E evelien.carrette@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.


Jobsegment: Neurology, Healthcare