Verpleegkundig consulent Diabetes - Endocrinologie

Datum: 22 feb. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Ga voor een uitdagende job als voltijds, statutair Verpleegkundig consulent Diabetes - Endocrinologie.

Functieomschrijving

 • De rol van klinisch expert:
  • Je bent klinisch expert binnen het specialisatiedomein “Diabetes en Endocrinologie” en zorgt voor de organisatie van verpleegkundige consulten binnen dit domein, zowel voor ambulante patiënten en omgeving alsook consultaties aan bed voor gehospitaliseerde patiënten binnen het ziekenhuis.
  • Je bereidt verpleegkundige handelingen voor en je voert deze uit zodat de consultaties vlot en efficiënt verlopen. En dit bij de consultaties betreffende diabetes, obesitas, endocrinologie en osteoporose. Je voert thyrogentesten, hypofysestimulatietesten en insulinetolerantietesten uit.
  • Je assisteert de artsen bij medische consultaties.
  • Je coördineert administratieve (bv: conventies: MOCA) opdrachten binnen en buiten de afdeling zodat de medische consultaties optimaal verlopen.
 • De rol van adviesverlener: 
  • Je verstrekt educatie rond endocrinologische aandoeningen aan patiënten op de dienst Endocrinologie (informatie aan patiënten met diabetes, hypofyse-, bijnier, schildklierproblemen).
  • Je adviseert en begeleidt diabetespatiënten en hun familie, zodat zij over de nodige informatie beschikken in verband met hun diagnose, behandeling om zo hun zelfraadzaamheid te bevorderen.
  • Je plant, voert uit en begeleidt groepssessies voor patiënten, naasten, mantelzorgers en externe professionele betrokkenen (mondeling, schriftelijk, telefonisch, E-health).
  • Je verstrekt zorginhoudelijke adviezen aan collega zorgverleners en dit organisatie breed, al dan niet gelinkt aan het zorgpad van de patiënt.
  • Je neemt deel aan de interdisciplinaire overlegmomenten diabetes – endocrinologie.
 • De rol van opleider:
  • Je detecteert en inventariseert vormingsbehoeften bij collega verpleegkundigen en andere professionele zorgverleners. 
  • Je organiseert interne en/of externe vormingsinitiatieven.
  • Je staat in voor bedside teaching, zowel binnen het ziekenhuis als extramuraal. 
  • Je fungeert als stagementor voor studenten. 
 • De rol van kwaliteitspromotor:
  • Je werkt mee aan de ontwikkeling van kwaliteitsprojecten ter bevordering van kwalitatieve zorg.
  • Je neemt een aantal taken op i.k.v. de diabetesconventie (bestelling en beheer van diabetesmateriaal,…).
  • Je staat in voor de ontwikkeling van educatiemateriaal voor patiënten (folders,…).
  • Je bent bereid om wachtdiensten voor de diabetespatiënten op te nemen.
  • Je staat in voor de eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering binnen het specialisatiedomein (zowel intern als extern) teneinde hoogstaande zorg en kwalitatief hoogstaande dienstverlening te verzekeren.

Gewenst profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma bachelor verpleegkunde of gegradueerde in de verpleegkunde.
 • Je bent in het bezit van het diploma diabeteseducator of je behaalt dit diploma ten laatste in juni 2024.
 • Ervaring met de zorgverlening aan diabetespatiënten en/of patiënten met een andere endocrinologische aandoening is een meerwaarde.
 • Je hebt courante PC-kennis.
 • Je hebt een basiskennis Frans en Engels.
 • Je staat voor de kernwaarden van het UZG: respect, integriteit en verantwoordelijkheid.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van de patiënt. Je werkt vanuit een sterk patiëntgerichte opvatting en houding. Je bent empathisch. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s. 
 • Je kan zowel zelfstandig als in (multidisciplinair) teamverband werken. Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staat.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt tijd en middelen efficiënt. Je hebt zin voor structuur en organisatie.
 • Je past je gedrag aan situaties, personen, overtuigingen en verwachtingen aan. Je stelt je flexibel op.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. 
 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en afspraken.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je beschikt over didactische vaardigheden.
 • Je hebt algemeen (werk en werkhouding) een hoge professionaliteit.

Selectieprocedure

 • Preselectie op CV en motivatiebrief.
 • Competentiegericht interview met voorbereide casus op woensdag 17 april 2024 (NM).

 

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie. Als bachelor verpleegkunde krijg je een minimum brutomaandloon van €3.647,46 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.851,68 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Als gegradueerde in de verpleegkunde krijg je een minimum brutomaandloon van 3344,62€ bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van 5283,54€ bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling.

Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage. 
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op maandag 25 maart 2024.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Patricia Harinck
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Yeter Cekic

Hoofdverpleegkundige poli Endocrinologie
T 09 332 39 11
E yeter.cekic@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.


Jobsegment: Diabetes, Special Medicine, Endocrinology, Healthcare