Verpleegkundige Centrum Neurofysiologische Monitoring

Datum: 25-nov-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Verpleegkundige Centrum Neurofysiologische Monitoring Generiek (CNM).

Functieomschrijving

Het Team CNM van het UZG heeft als doel kwalitatieve, excellente en hoogstaande technologische zorg te verlenen aan alle patiënten die nood hebben aan neurofysiologische monitoring op de afdeling CNM of op andere afdelingen zoals intensieve zorgen, spoedopname, neurologie,…
De hospitalisatieafdeling CNM bestaat uit 16 éénpersoonskamers die benut worden door 4 medische disciplines: neurologie (7), longziekten (4), centrum voor integratieve geneeskunde (3) en pediatrie (2). De neurofysiologische onderzoeken die onder meer uitgevoerd worden zijn: PSG (polysomnografie), capnometrie, MSLT (multipele slaaplatentie test), niet-invasieve en invasieve video-EEG-monitoring bij kinderen (ook baby’s) en volwassenen.
Voor het uitvoeren van deze onderzoeken worden we ondersteund door een team van artsen- specialisten en slaaptechnologen.
Jouw Job
Je werkt in het model patiëntentoewijzing en je verleent totaalzorg aan de patiënten die aan jou toegewezen zijn.
Een dag op CNM :

 • In de centrale monitoringeenheid bewaak je nauwgezet de camerabeelden en neurofysiologische signalen. Je alarmeert je collega bij afwijkingen in functie van een snelle interventie bij een epileptische aanval of correctie van signalen in functie van kwalitatieve registraties.
 • Je schakelt de slaapstudiepatiënten (volwassenen en kinderen) af die de vorige nacht een slaapregistratie ondergingen. Je polst ondertussen naar de slaapkwaliteit van de vorige nacht en vult de nodige vragenlijsten in. Sommige patiënten blijven voor een dutjestest. Nadien reinig en ontsmet je samen met de logistieke medewerker alle elektroden en materiaal en maakt de kamers klaar voor de nieuwe opnames.
 • Nieuwe patiënten (volwassene en/of kind) arriveren voor een opname voor een EEG-monitoring. Je geeft hen alle uitleg, doet de administratieve opname, pleegt overleg met de arts en schakelt de patiënt aan voor de EEG-monitoring. Bij een epileptische aanval reageer je adequaat volgens de bestaande procedures en afspraken die gelden op de afdeling.
 • Je vat post naast het bed van 1 van de epilepsiepatiënten en observeert nauwgezet het EEG. Vanaf het moment dat een aanval optreedt, wordt een radioactieve stof ingespoten. Nadien ga je mee met patiënt naar de dienst isotopen voor het nemen van een scan (1x/2 weken).
 • Een patiënt met bewustzijnsstoornissen wordt opgenomen op intensieve zorgen. De arts vraagt jou om een langdurig EEG aan te kleven bij deze patiënt om de status van de patiënt adequaat te kunnen opvolgen.
 • Vanaf de namiddag worden nieuwe slaapstudiepatiënten (volwassenen en kinderen) voor de uitvoering van een slaaponderzoek (PSG – MSLT – CPAP – capnometrie – …), kinderen voor een nachtelijk EEG-onderzoek of baby’s voor een screening in het kader van cardio-respiratoire insufficiëntie bij zuigelingen opgenomen. Je verzorgt alle administratieve zaken, schakelt deze patiënten aan, geeft uitleg, verifieert het slaapprobleem, test de kwaliteit van de signalen en stuurt bij waar nodig.
 • Je geeft uitleg aan patiënten over slaaphygiëne, over wat te doen bij aanvallen thuis, …
 • Tijdens de nacht observeer je minutieus en met oog voor detail de kwaliteit van de signalen en corrigeert indien nodig.
 • Aan het eind van elke shift rapporteer je zowel mondeling als schriftelijk in het kader van een correcte informatiedoorstroming. 
 • Je bent mentor van nieuwe medewerkers en studenten en geeft zo jouw kennis en deskundigheid door.

Bekijk ook dit filmpje van de afdeling.

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor verpleegkundige of gegradueerde in de verpleegkunde of je behaalt binnenkort jouw diploma. 
 • Ervaring binnen de pediatrische verpleegkunde of een banaba pediatrie en neonatologie is een meerwaarde.
 • Je houdt jouw kennis en deskundigheid up-to-date en bent bereid opleidingen en bijscholingen te volgen (m.n. radioprotectie).
 • Je werktijd wordt gepresteerd in vroegdienst, laatdienst, nachtdienst en dagdienst.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. 
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk en betrouwbaar.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de behoeften en noden van je patiënten en zijn omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit. 
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.  
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit. Je kan een loonsimulatie opvragen.


Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Er wordt bovendien 2 jaar fictieve anciënniteit toegekend.
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht op onderstaande coördinaten:
Mevr. Isabelle Danel

Hoofdverpleegkundige CNM
T 09 332 26 47
E isabelle.danel@uzgent.be
 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: EEG, Medical Technologist, Pediatric, Neurology, Healthcare