Verpleegkundige Dagziekenhuis BAS (Hematologie / Gastro-enterologie / Longziekten)

Datum: 26 feb. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige dagziekenhuis BAS.

Functieomschrijving

Op het dagziekenhuis BAS worden hematologische patiënten (anemie, leukemie, lymfeklierkanker, multiple myeloom, ijzerdeficiëntie, stollingsstoornissen, immunodeficiëntie), gastro-enterologische patiënten (colorectaal, maag-, pancreaskanker, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, hepatopathologie), pneumologische patiënten (longkanker, immunodeficiëntie) en neurologische patiënten (multiple sclerose, neuro-inflammatoire aandoeningen) behandeld. Van deze behandelingen zijn 70% oncologisch.
Je werkt in teamverband. De volgende taken behoren tot jouw opdracht (niet limitatief):

 

 • Aanprikken, spoelen en afsluiten van poortkatheters
 • Uitvoeren van centrale katheterzorg
 • Plaatsen van perifere infusen
 • Toedienen van chemotherapie, immunotherapie en bloedproducten
 • Toedienen van geneesmiddelen (IV, IM, SC) volgens het voorschrift van de arts of het protocol
 • Uitvoeren van aderlatingen
 • Afnemen van EKG's
 • Assisteren bij puncties (sternale, crista, lumbaal)
 • Observeren en controleren van de patiënten tijdens hun behandeling (chemotherapie, immunotherapie en/of transfusie)
 • Uitvoeren van parametercontroles en observaties i.f.v. mogelijke allergische reacties
 • Verstrekken van informatie aan de patiënten over hun behandeling, dit in overleg met de medische staf
 • Instaan voor psychologische opvang van patiënten en familie
 • Uitvoeren van administratieve taken
 • Maken van afspraken in vervanging van de secretariaatsmedewerker

 

De werkuren vinden plaats tussen 7u00 en 18u00 en zijn vervat binnen een roulement van 12 weken. In het weekend en op feestdagen is het Dagziekenhuis BAS gesloten en ben je vrij.

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor verpleegkundige of je behaalt binnenkort jouw diploma bachelor verpleegkunde of je bent gegradueerde in de verpleegkunde (HBO5) met 5 jaar ervaring in de oncologische zorg of in het bezit van de beroepsbekwaamheid oncologie.
 • Je bent bereid de vorming ‘oncologische verpleegkundige’ te volgen.
 • Je kan goed een intraveneuze toegang aanprikken en/of maakt je nieuwe technieken snel eigen.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. 
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk en betrouwbaar.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de behoeften en noden van je patiënten en zijn omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. Je kan anderzijds ook goed zelfstandig en systematisch (volgens procedures) werken.
 • Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit. 
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.  
 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en afspraken.
 • Je past je gedrag aan situaties, personen, overtuigingen en verwachtingen aan.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.
 • Je vat gedachten, gevoelens en behoeften van anderen, toont begrip en reageert er gepast op.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus.

Salarisschaal

 ​Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €2.887,02 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.283,54 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Jaarlijks krijg je, naast je vakantiegeld en eindejaarspremie, in november een attractiviteitspremie. In 2023 was dit bruto € 1.342,17 voor een voltijdse tewerkstelling.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht op onderstaande coördinaten:
Mevr. Steffi Bogaert

Hoofdverpleegkundige Dagziekenhuis BAS
T 09 332 16 87
E steffi.bogaert@uzgent.be
 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Cardiac, EKG, Hematology, Neurology, Oncology, Healthcare