Verpleegkundige Hoofd-halsheelkunde / NKO / Oogheelkunde / Pijnkliniek

Datum: 21-nov-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige op de verpleegafdeling Hoofd-halsheelkunde / NKO / Oogheelkunde / Pijnkliniek.

Functieomschrijving

Deze hospitalisatieafdeling beschikt over 25 bedden bestemd voor opname van patiënten van meerdere vaste medische specialismen. Het team is flexibel, betrokken, collegiaal en positief ingesteld. Er is een heel grote variatie in patiëntenpopulatie. 
Patiënten van volgende medische disciplines worden er gehospitaliseerd:

 • Hoofd-halsheelkunde: goedaardige en kwaadaardige aandoeningen in het hoofd-halsgebied waaronder operaties aan de schildklier, bijschildklier en speekselklieren; wegname huidletsels en correctie met huidenten en flappen, soms in combinatie met een tracheotomie; correctie van dysfuncties in het aangezicht, cysten en lymfeklieren, sinustumoren, mond-, slokdarm-, trachea- en keelcarcinomen; stembandchirurgie voor goedaardige en kwaadaardige letsels; behandeling van ontstekingen ter hoogte van mond en keelgebied, behandeling van stridor en behandeling van slikproblemen.
 • Neus-,keel- en oorheelkunde: operaties ter hoogte van de neus, de sinussen, de oren, het mastoïd, de mond en de keel; behandeling van ontstekingen en infecties ter hoogte van mond, keel, neus, sinussen en oren; behandeling van gehoorstoornissen, evenwichtsstoornissen en slikstoornissen.
 • Oogheelkunde: operaties ter hoogte van de oogleden, de oogbol en het traankanaal: medicamenteuze en chirurgische behandeling van infecties, ontstekingen, trauma’s en ulceraties van het oog; correctie van te hoge oogdruk.
 • Pijnkliniek: behandeling van patiënten met chronische pijn door toediening van pijnmedicatie via een subcutane of perifere katheter.
 • Plastische heelkunde: behandeling van patiënten die maxillo-faciale heelkunde ondergaan na een trauma of ten gevolge van goedaardige of kwaadaardige letsels in de maxillo-faciale regio.

 

Je werkt in het model patiëntentoewijzing en je verleent totaalzorg aan de patiënten die aan jou toegewezen zijn.

 • Je verleent totaalzorg van opname tot ontslag. 
 • Je verleent zorg aan patiënten met een licht tot zwaar zorgprofiel. Naast de basiszorg worden ook technische handelingen uitgevoerd (IV therapie, wondzorg, katheterzorg, canulezorg …).
 • Je helpt het zorgklimaat te verbeteren om het welbevinden van de patiënt en zijn omgeving te optimaliseren.
 • Je verleent zorg aan oncologische patiënten, canulepatiënten, patiënten gestoord in spreken en slikken in combinatie met patiënten met een short-stay profiel zoals de oogheelkunde en NKO patiënten.
 • Je werkt mee aan de uitbouw van kwaliteitsverbetering en vernieuwing binnen de dienst.
 • Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk in het kader van een correcte informatiedoorstroming.
 • Je houdt jouw kennis en deskundigheid up to date.

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor verpleegkunde of gegradueerde in de verpleegkunde (HBO5) of je behaalt binnenkort je diploma.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. 
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk en betrouwbaar.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de behoeften en noden van je patiënten en zijn omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit. 
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag of kritiek.
 • Je bepaalt doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.  
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit. Je kan een loonsimulatie opvragen.

 

Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. 
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Je kan altijd terecht bij:
Leen Verstraeten
Hoofdverpleegkundige Hoofd-halsheelkunde / NKO / Oogheelkunde / Pijnkliniek
T 09 332 46 32 
E leentje.verstraeten@uzgent.be

 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Oncology, Healthcare