Verpleegkundige Kinder- en jeugdpsychiatrie

Datum: 7 jul. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige Kinder- en jeugdpsychiatrie.

Functieomschrijving

Je werkt op de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie. Je komt terecht in een residentiële setting voor kinderen en jongeren en wordt toegewezen aan één van de leefgroepen (kindleefgroep: 6 tot 12 jaar of jeugdleefgroep 12-18 jaar). Flexibele inzet over beide leefgroepen wordt echter verwacht in functie van continuïteit.

 

 • Je staat in voor de correcte opvang, begeleiding en ontslag van de patiënt binnen de behandeling van kinderen en jongeren.
 • Je verstrekt kwaliteitsvolle psychische, fysieke en sociale zorgverlening.
 • Je werkt opvoedingsondersteunend.
 • Je staat in voor een correcte opvolging van de patiënten en hun context.
 • Je draagt bij tot een totaalbeeld van het functioneren (en diagnostiek) van het kind.
 • Je staat in voor de organisatie van de multidisciplinaire zorgactiviteiten rond de patiënt.
 • Je creëert een therapeutisch zorgklimaat.
 • Je staat in voor individuele en groepsondersteuning.
 • Samen met de therapeut omkader je individuele en groepssessies. 
 • Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor het kind, zijn ouders en belangrijke derden.
 • Je zorgt voor een correcte en vlotte doorstroming van informatie van het kind en de ouders naar artsen, collega’s en andere leden van het multidisciplinair team en andersom. 
 • Je voert een aantal logistieke en administratieve taken uit.
 • Je werkt, zowel organisatorisch als inhoudelijk, het leefgroepgebeuren mee uit.
 • Je staat in voor de opleiding en begeleiding van studenten en nieuwe medewerkers, alsook voor je eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering. 
 • Je staat open voor vernieuwing en werkt actief mee aan de huidige ontwikkelingen binnen het verpleegkundig GGZ-landschap.

 

Momenteel is er 1 openstaande vacature (statutair 100%).

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor (psychiatrisch) verpleegkundige of (psychiatrisch) gegradueerde in de verpleegkunde of je behaalt binnenkort jouw diploma.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. Je gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving. Je bent patiëntgericht én contextgericht ingesteld. Je bezit een groot inlevingsvermogen. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. Je bent een dynamische persoonlijkheid die zowel zelfstandig als in (multidisciplinair) teamverband kan werken.
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. Je reageert constructief bij onverwachte of wijzigende omstandigheden.
 • Je herleidt problemen tot hun deelaspecten en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je herkent verbanden en krijgt inzicht in oorzaak en gevolg.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €2.887,02 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.283,54 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Jaarlijks krijg je, naast je vakantiegeld en eindejaarspremie, in november een attractiviteitspremie. In 2023 was dit bruto € 1.342,17 voor een voltijdse tewerkstelling.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor inlichtingen bij:
Dagmar Van De Velde
Selectieassistenten Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

 

En voor functionele inlichtingen:

Evi Mervilde

Hoofdverpleegkundige-Coördinator kinder- en jeugdpsychiatrie

T 09 332 43 31

E evi.mervilde@uzgent.be
 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.