Verpleegkundige Maag-, darm- en leverziekten

Datum: 11 nov. 2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige Maag-, darm en leverziekten.

Functieomschrijving

De afdeling Maag-,darm- en leverziekten (Digestieve Oncologie) UZ Gent heeft als doel kwalitatieve zorg te leveren met aandacht voor de individuele patiënt en zijn familie. Ons team streeft ernaar om - in een semi high care hospitalisatie afdeling - kwalitatief hoogstaande en warme zorg te verlenen. 
We werken naar een model waarin de patiënt centraal staat en behandeld wordt door een multidisciplinair team die het welzijn van de patiënt en zijn omgeving voor ogen heeft. 
“Denk zorg” vormt hierbij onze gezamenlijke focus die we samen inzetten om van onze organisatie een topziekenhuis te maken.
Onze afdeling hospitaliseert patiënten met eerder complexe aandoeningen van het spijsverteringsstelsel. Die omvatten tumoren van het gehele spijsverteringsstelsel, pancreasaandoeningen, leverziekten, onderzoeken en complexe endoscopische ingrepen.
Daarenboven behandelen we patiënten voor eenvoudige en complexe endoscopische onderzoeken en ingrepen. Tevens is de afdeling het eerste aanspreekpunt voor de multidisciplinaire aanpak van primaire levertumoren (hepatocellulair carcinoom) en voor levertransplantaties.
Het team bestaat uit 30 medewerkers en werkt dagelijks multidisciplinair samen met artsen, psychologen, diëtisten, oncologisch consulenten, sociaal verpleegkundigen en het palliatief support team. De voldoening zit hem in de ervaring dat we samen een zorgzame mentaliteit creëren voor de patiënt. 

Jouw Job
Je werkt in het model patiëntentoewijzing en je verleent verpleegkundige totaalzorg aan de patiënten die aan jou toegewezen zijn.

 • Je verleent totaalzorg van opname tot ontslag. 
 • Je helpt het zorgklimaat binnen de afdeling te bewaken en te verbeteren om het welbevinden van de patiënten en belangrijke derden te optimaliseren.
 • Je hebt als verpleegkundige een signalerende en coördinerende taak binnen het multidisciplinair team en garandeert zo de continuïteit van de zorgverlening.
 • Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk. Je neemt een actieve rol op tijdens (multidisciplinaire) overlegmomenten.
 • Je bent mentor van nieuwe medewerkers en studenten en geeft zo jouw kennis en deskundigheid door.
 • Je houdt jouw kennis en deskundigheid up to date.

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor verpleegkundige, gegradueerde in de verpleegkunde of je behaalt binnenkort jouw diploma.
 • Je handelt respectvol, waardeert en erkent anderen, gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer, je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving; je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering; je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie; je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €2.887,02 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.283,54 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht op onderstaande coördinaten:
Mevr. Tania Helleputte

Hoofdverpleegkundige Maag-, darm- en leverziekten
T 09 332 47 26
tania.helleputte@uzgent.be
 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Gastroenterology, Oncology, Healthcare