Verpleegkundige Neurologie en Stroke-Unit

Datum: 10 nov. 2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Verpleegkundige Neurologie en Stroke-Unit.

Functieomschrijving

Het Team neurologie van het UZG heeft als doel kwalitatieve, excellente en hoogstaande technologische zorg te verlenen aan alle patiënten. Je wordt zowel ingezet op de eenheid voor beroertezorg (stroke-unit) als de hospitalisatieafdeling.
 

Jouw Job

 • Je verleent integrale, kwalitatieve en vaktechnische zorg aan patiënten die nood hebben aan verhoogd toezicht en permanente monitoring op de stroke-unit.
 • Je verleent dagelijks zorg aan patiënten met een neurologische aandoening zoals CVA, ziekte van Parkinson, epilepsie, ALS, multipele sclerose, … 
 • Je werkt binnen een multidisciplinair team van verpleegkundigen, artsen, ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, medewerker sociale dienst, ...
 • Je biedt individuele, totale en planmatige patiëntenzorg, rekening houdend met de specifieke lichamelijke en psychosociale noden van de patiënt en zijn familie.
 • Je werkt autonoom en kan snel reageren in veranderende omstandigheden.
 • Je werkt in het verpleegmodel patiëntentoewijzing en je verleent totaalzorg aan de patiënten die aan jou toegewezen zijn.
 • Je bent mentor van nieuwe medewerkers en studenten en geeft zo jouw kennis en deskundigheid door.

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor verpleegkundige of gegradueerde in de verpleegkunde of je behaalt binnenkort jouw diploma. 
 • Je houdt jouw kennis en deskundigheid up-to-date en bent bereid opleidingen en bijscholingen te volgen (banaba neurologische zorg).
 • Je werktijd wordt gepresteerd in vroegdienst, laatdienst, nachtdienst en dagdienst.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. 
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk en betrouwbaar.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de behoeften en noden van je patiënten en zijn omgeving. Je hebt oog voor je eigenwelzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit. 
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen. 
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep. Je neemt informatie op, steltvragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus.

Salarisschaal

​Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €2.887,02 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.283,54 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht op onderstaande coördinaten:
Mevr. Isabelle Danel

Hoofdverpleegkundige Neurologie en Stroke-Unit
T 09 332 26 47
E isabelle.danel@uzgent.be
 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Neurology, Healthcare