Verpleegkundige en praktijkopleider Geriatrie

Datum: 12-jan-2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil? 

Ga voor een uitdagende job als voltijds, statutair verpleegkundige én praktijkopleider Geriatrie. We bieden een voltijdse combinatiefunctie (een tewerkstellingspercentage van 90% is bespreekbaar). Je start voltijds als verpleegkundige op de hospitalisatieafdeling Geriatrie. Je wordt vanaf 1/09/2023 40% vrijgesteld om ook de functie van praktijkopleider Geriatrie op te nemen. Deze functie kadert in het pilootproject duaal leren waarbij HBO5 verpleegkundigen de kans krijgen om zich om te scholen naar bachelor verpleegkundige. De praktijkopleider Geriatrie heeft een lerende en begeleidende rol binnen het klinisch domein Geriatrie zodat deze HBO5 verpleegkundigen zich kunnen ontwikkelen naar een bachelor niveau.

 

Functieomschrijving

1) Verpleegkundige hospitalisatie geriatrie:

 

Het team geriatrie heeft als doel kwalitatieve zorg te leveren met aandacht voor de individuele patiënt en zijn familie. Er wordt gestreefd om in een acute universitaire setting technisch hoogstaande zorg, maar ook warme zorg te leveren. 
De hospitalisatieafdeling bestaat uit 48 acute geriatrie bedden, waarvan 10 bedden chirurgische zorg. Het team bestaat uit meer dan 50 medewerkers en is multidisciplinair samengesteld. Het team omvat zo goed als alle disciplines onder de gezondheidszorgberoepen. 
De patiënt en de doelstelling van de patiënt staan centraal. Het doel is om via onderlinge afstemming SAMEN deze doelstelling te bereiken. 
Je werkt in het model patiëntentoewijzing en je verleent totaalzorg aan de patiënten die aan jou toegewezen zijn.

 • Je verleent totaalzorg van opname tot ontslag. 
 • Je verleent zorg aan patiënten met een zwaar zorgprofiel, naast de basiszorg worden ook technische handelingen uitgevoerd (IV therapie, wondzorg, katheterzorg, …).
 • Je helpt het zorgklimaat te verbeteren om het welbevinden van de patiënt en zijn omgeving te optimaliseren.
 • Je hebt als verpleegkundige een coördinerende taak binnen het multidisciplinair team.
 • Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk in het kader van een correcte informatiedoorstroming.
 • Je bent mentor van nieuwe medewerkers en studenten en geeft zo jouw kennis en deskundigheid door.
 • Je houdt jouw kennis en deskundigheid up to date.

 

2) Praktijkopleider geriatrie:

 

Binnen het project duaal leren worden er 6 praktijkopleiders vrijgesteld (1 per klinisch domein). De praktijkopleiders worden aangestuurd en begeleid door de projectmedewerker verpleging – verantwoordelijke duaal leren.

 • Je begeleidt een groep studenten (HBO5 verpleegkundigen) van bij de start van de opleiding tot het behalen van het bachelor diploma.
 • Je biedt begeleiding op maat waarbij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student centraal staat. De focus hierbij is het klinisch redeneren.
 • Je brengt kennis, vaardigheden en attitudes over die een student bachelor verpleegkunde dient te verwerven. Je richt je hierbij hoofdzakelijk op jouw klinisch expertise domein. 
 • Je ontwikkelt leermateriaal om het klinisch onderwijs te ondersteunen.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt van de student.
 • Je motiveert en enthousiasmeert enerzijds de individuele student maar je zorgt anderzijds ook voor een positieve groepsgeest binnen de groep studenten die je begeleidt.
 • Je motiveert collega verpleegkundigen om zich mee in te zetten voor een krachtige leeromgeving. Je laat hen hierin groeien.
 • Je draagt bij en participeert aan het evaluatieproces. 
 • Je helpt de kwaliteit van de opleiding mee bewaken. Je signaleert problemen en verbetermogelijkheden.
 • Je participeert actief aan relevante vergaderingen.
 • Je kent de inhoud van het programma van de student.
 • Je neemt actief deel aan de relevante vormingen teneinde de nodige kennis op peil te houden.

Gewenst profiel

 • Je beschikt over het diploma bachelor verpleegkunde.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als verpleegkundige in de geriatrische zorgverlening, bij voorkeur in een ziekenhuis.
 • In het bezit zijn van een beroepstitel geriatrie is een meerwaarde.
 • Je hebt een sterke interesse in didactiek voor klinisch onderwijs en bent bereid je hierin in te scholen.
 • Je bent bereid de opleiding mentor duaal leren te volgen. 
 • Je kent de visie en de opdracht van het UZ Gent en onderschrijft deze.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. 
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk en betrouwbaar.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de behoeften en noden van je patiënten en zijn omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit. 
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.  
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.
 • Je ondersteunt en begeleidt medewerkers, zodat ze kunnen groeien in hun functie. Je hebt speciale aandacht voor het stimuleren en verder ontwikkelen van het redeneervermogen bij anderen.
 • Je verwoordt feedback op een constructieve wijze.

Selectieprocedure

 • Preselectie op CV en motivatie.
 • Computergestuurde testen (redeneren en persoonlijkheid). De redeneertest is uitsluitend.
 • Competentiegericht interview met voorbereide casus op woensdag 15 februari 2023 (NM).

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.
Je kan een loonsimulatie opvragen.


Troeven UZ Gent

 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage. 
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op donderdag 2 februari 2023.

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
An De Graeve
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Els Carrijn
Hoofdverpleegkundige Geriatrie
T 09 332 00 93
E els.carrijn@uzgent.be

 

en

 

Inge Baetens

Projectmedewerker verpleging - verantwoordelijke duaal leren

T 09 332 30 62

E inge.baetens@uzgent.be


Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.
We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek en eventueel een bezoek aan de afdeling vooraf.