Verpleegkundige en student duaal leren (brugprogramma bachelor verpleegkunde)

Datum: 24-jan-2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

 

Het pilootproject duaal leren werd in 2021 in het UZ Gent opgestart. Dit is een samenwerking tussen UZ Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool Gent. Via een in-house opleidingstraject krijgen in het UZ Gent tewerkgestelde gegradueerden in de verpleegkunde (HBO5) de kans om zich om te scholen naar bachelor verpleegkundige. Deze verpleegkundigen worden hiervoor halftijds (50%) vrijgesteld. Het programma omvat 150 studiepunten en heeft een duurtijd van minimaal 2,5 jaar en maximaal 3 jaar.


We bieden aan 10 startende (HBO5) verpleegkundigen de kans om in dit project te starten. Dit betekent concreet dat je voltijds aangeworven wordt en je vanaf midden september 2024 halftijds (50%) tewerkgesteld blijft op een afdeling en halftijds (50%) wordt vrijgesteld voor het project duaal leren. Voorwaarden zijn wel een positief inscholingstraject en een positief kennismakingsgesprek met de betrokken Hogescholen.

Functieomschrijving

 

 • Je werkt eerst voltijds en nadien halftijds op één van de hospitalisatieafdelingen, op het operatiekwartier of op radiologie/radiotherapie.
  • De hospitalisatieafdelingen hebben elk een eigen patiëntenpopulatie. Die kan één of meerdere medische disciplines omvatten. We hebben interne, heelkundige en oncologische afdelingen. Daarnaast zijn er ook afdelingen geriatrie en revalidatie. Er wordt gewerkt met het verpleegmodel van patiëntentoewijzing. Dit betekent dat je gedurende je shift verantwoordelijk bent voor de totaalzorg aan de patiënten die je toegewezen kreeg. Je hebt als verpleegkundige een signalerende en coördinerende taak binnen het multidisciplinair team en garandeert zo de continuïteit van de zorgverlening. Je participeert actief aan het multidisciplinair overleg en toert mee met de arts. Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk.
  • Het operatiekwartier bestaat uit 26 operatiezalen op 2 locaties op de ziekenhuiscampus. Die zalen worden verder onderverdeeld in 7 clusters of werkeenheden die zich van elkaar onderscheiden door de medische specialiteiten die er werkzaam zijn. Je wordt als instrumenterend verpleegkundige of anesthesieverpleegkundige ingezet in 1 van de 7 clusters.
  • Op de dienst radiologie sta je in voor de voorbereiding en de kwalitatieve uitvoering van radiologische onderzoeken; op de dienst radiotherapie voor de voorbereiding en de kwalitatieve uitvoering van radiotherapeutische behandelingen.
 • Je wordt halftijds vrijgesteld voor het project duaal leren.
  • Je krijgt een attractief en kwalitatief opleidingstraject met de nodige ondersteuning.
  • Je wordt begeleid door een interne mentor die hiervoor deeltijds wordt vrijgesteld.
  • Je wordt halftijds (50%) vrijgesteld. Dit betekent dat je voor deze vrijstelling jouw loon behoudt.
  • Er worden geen bijkomende vormingsuren toegekend aangezien deze vervat zitten in de halftijdse vrijstelling.
  • De inschrijvingskost wordt door jou betaald en wordt na het voltooien van de opleiding (voorleggen diploma) terugbetaald.
  • Je spreidt je verlof evenredig over je halftijdse (werkende) functie en je halftijdse vrijstelling voor dit project.
  • Er wordt aangeraden om geen verlofstelsel op te nemen gedurende het project duaal leren. Verlofstelsels die een gunst zijn, worden niet toegestaan. 
  • Indien je het duaal brugtraject succesvol afrondt, word je bevorderd naar bachelor verpleegkunde.
  • Indien je ontslag neemt of ontslagen wordt, wordt het duaal brugtraject stopgezet. 

 

Het is zinvol om ons jouw voorkeur(en) duidelijk te maken. Dit laat ons toe een gericht selectiegesprek te plannen en een passende afdeling aan te bieden uit het aanbod duaal leren.

Gewenst profiel

 • Je bent gegradueerde in de verpleegkunde (HBO5) of je behaalt binnenkort jouw diploma.
 • Je hebt nog een voorziene loopbaan van minimaal 5 jaar na het afronden van het duaal brugtraject.
 • Jouw privé-situatie laat de (voltijdse) combinatie van werken en studeren toe.
 • Je bent nog niet gestart met een (externe) brugopleiding.
 • Je bent bereid voltijds te starten ten laatste 1/09/2023 zodat je inscholingsperiode kan afgerond worden vooraleer halftijds vrijgesteld te worden voor het project duaal leren (startdatum 16/09/2024).
 • Je bent bereid om het scholingsbeding af te sluiten.
 • Je bent sterk gemotiveerd om in het pilootproject duaal leren te stappen.
 • Je kent de visie en de opdracht van het UZ Gent en onderschrijft die.
 • Je handelt respectvol, waardeert en erkent anderen, gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer, je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving; je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering; je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie; je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

 • Computergestuurde testen (redeneren, planning, persoonlijkheid en coping). De redeneertest en de planningstest zijn uitsluitend. Indien je niet slaagt voor deze testen word je -indien je dit wenst- wel nog uitgenodigd voor het interview maar kan je in 2024 niet d'office starten in het pilootproject duaal leren. Ieder jaar krijgen een aantal interne medewerkers de kans om in het project te starten. Je kan dus in 2024 wel terug kandideren.
 • Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus. Je legt vooraf nog een verificatietest af.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit. Je krijgt een voltijdse verloning.

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook aangesteld worden als referentieverpleegkundige.
Je kan een loonsimulatie opvragen.


Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. 
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
An De Graeve
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E an.degraeve@uzgent.be
 

of voor functionele inlichtingen bij:
Inge Baetens

Projectmedewerker verpleging - verantwoordelijke duaal leren

T 09 332 30 62

E inge.baetens@uzgent.be

en/of

Veerle Duprez

Diensthoofd (wnd) Verpleegkundig Expertisecentrum
T 09 332 47 36
E veerle.duprez@uzgent.be

 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Oncology, Radiology, Healthcare