Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg

Datum: 27-nov-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg.

Functieomschrijving

Je werkt op een van de afdelingen van de Universitaire Dienst Psychiatrie (UDP). Deze dienst bestaat uit een aantal afdelingen voor volwassenen (Spoedpsychiatrie, Eetstoornissen, Angst- en stemmingsstoornissen) en een afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie. Je komt terecht in een residentiële of een dagklinische setting.

 

We hebben ook vacatures waarbij je mobiel wordt ingezet op verschillende afdelingen. 
-    Inzet op zowel de psychiatrische als niet-psychiatrische diensten binnen de sector HBZ is mogelijk. De niet psychiatrische afdelingen van deze sector zijn Orthopedie & Traumatologie, Revalidatiecentrum, SP locomotorische revalidatie, Neurologie en neurochirurgie en hoofd- halschirurgie. De psychiatrische afdelingen zijn UPSIE, Kinderpsychiatrie, Eetstoornissen en Angst-, dwang- en stemmingsstoornissen. 
-    Inzet enkel op de psychiatrische diensten vanuit een centraal mobiel team

 

Je kan als verpleegkundige met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg ook ingezet worden op de hospitalisatieafdeling Orthopedie en traumatologie. Je levert er door middel van jouw specifieke expertise binnen de geestelijke gezondheidszorg een bijdrage aan de best mogelijke patiëntenzorg.

 

 • Er wordt gewerkt met het verpleegmodel van patiëntentoewijzing. Dit betekent dat je gedurende je shift verantwoordelijk bent voor de totaalzorg aan de patiënten die je werden toegewezen. Daarnaast ben je individueel begeleider van een of meerdere patiënten. Je volgt die patiënt gedurende het volledige zorgtraject.  
 • Je hebt als verpleegkundige een signalerende en coördinerende taak binnen het multidisciplinair team en garandeert zo de continuïteit van de zorgverlening. 
 • Je participeert actief aan het multidisciplinair overleg en toert mee met de arts. 
 • Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk, vanuit een biopsychosociaal model en vanuit het denkkader van de afdeling (cognitieve gedragstherapie, non violent resistance, oplossingsgericht denken en de-escalerend handelen, multifamily therapie …). In direct contact met de patiënt werk je kracht- en herstelgericht.
 • Je bent mentor van nieuwe medewerkers en studenten en geeft zo kennis en deskundigheid door. 
 • Je houdt je eigen kennis en deskundigheid up-to-date. Je staat open voor vernieuwing en werkt actief mee aan de huidige ontwikkelingen binnen het verpleegkundig GGZ-landschap. 

 

Het is zinvol om ons jouw voorkeur(en) duidelijk te maken. Zo kunnen wij een gericht selectiegesprek plannen en een passende afdeling aanbieden.

We hebben een aantal lopende vacatures, maar leggen ook doorlopend een wervingsreserve aan. Het is dus zeker zinvol om te solliciteren indien er op dit moment geen vacature is die jou aanspreekt.

Momenteel heeft het UZ Gent volgende vacatures: 

 • Vacature afdeling Orhopedie en Traumatologie (100%): meerdere statutaire functies
 • Vacature centraal team (100%): 1 contract onbepaalde duur
 • Vacature sector Hoofd, Beweging en Zintuigen (100%):  1 contract onbepaalde duur 
 • Vacature afdeling Angst-, Dwang- en Stemmingsstoornissen (100%): 1 contract onbepaalde duur
 • Vacature afdeling Kinder- en Jeugdspsychiatrie (100%): vervangingscontract

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor (psychiatrisch) verpleegkundige of (psychiatrisch) gegradueerde in de verpleegkunde of je behaalt binnenkort jouw diploma.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. Je gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. Je reageert constructief bij onverwachte of wijzigende omstandigheden.
 • Je herleidt problemen tot hun deelaspecten en kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden. Je herkent verbanden en krijgt inzicht in oorzaak en gevolg.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Je kan een loonsimulatie opvragen.


Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. 
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor inlichtingen bij:
Justine De Sutter
Selectieassistenten Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be
 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Neurology, Orthopedic, Healthcare