Verpleegkundige hospitalisatie

Datum: 17-okt-2021

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige hospitalisatie.

Functieomschrijving

Je wordt ingezet op een van de hospitalisatieafdelingen die elk een eigen patiëntenpopulatie hebben. Die kan één of meerdere medische disciplines omvatten. We hebben interne, heelkundige en oncologische afdelingen. Daarnaast zijn er ook afdelingen geriatrie en revalidatie.

Er wordt gewerkt met het verpleegmodel van patiëntentoewijzing. Dit betekent dat je gedurende je shift verantwoordelijk bent voor de totaalzorg aan de patiënten die je toegewezen kreeg. Je hebt als verpleegkundige een signalerende en coördinerende taak binnen het multidisciplinair team en garandeert zo de continuïteit van de zorgverlening. Je participeert actief aan het multidisciplinair overleg en toert mee met de arts. Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk.
Je bent mentor van nieuwe medewerkers en studenten en geeft zo kennis en deskundigheid door. Je houdt je eigen kennis en deskundigheid up-to-date.

Het is zinvol om ons jouw voorkeur(en) duidelijk te maken. Dit laat ons toe een gericht selectiegesprek te plannen en een passende afdeling aan te bieden.
We hebben meestal een aantal lopende vacatures, maar we leggen ook doorlopend een wervingsreserve aan. Het is dus zeker zinvol om te solliciteren indien er op dit moment geen vacature is die jou aanspreekt.

 

Momenteel hebben we volgende vacante betrekkingen ter beschikking met onmiddellijke ingang:
 

 • Vacatures Maag, Darm en Leverziekten / Hematologie / Longziekten (100%): 3 statutaire functies, 3 contracten onbepaalde duur en 1 jaarcontract
 • Vacatures Longziekten (100%): 3 statutaire functies 
 • Vacatures Hartchirurgie (100%): 3 statutaire functies 
 • Vacatures Geriatrie (100%): 2 statutaire functies en 1 contract onbepaalde duur
 • Vacature Hoofd-halsheelkunde / NKO / Oogheelkunde / Pijnkliniek (100%): statutaire functie
 • Vacature Hematologie en Stamceltransplantatie (100%): statutaire functie
 • Vacature Nefrologie / Endocrinologie (100%): statutaire functie
 • Vacature Orthopedie en Traumatologie (100%): statutaire functie 
 • Vacature Neurochirurgie (100%): statutaire functie
 • Vacature voor Centrum Neurofysiologische Monitoring (100%): statutaire functie
 • Vacatures Urologie / Gynaecologie / Plastische heelkunde (100%): 3 contracten onbepaalde duur; je start op UGP en je bent bereid om indien nodig later op een andere afdeling ingezet te worden
 • Vacature sector Bloed, Ademhaling en Spijsvertering (100%): contract onbepaalde duur (inzet op een afdeling binnen de sector BAS)
 • Vacature Digestieve heelkunde 1 (100%): contract onbepaalde duur
 • Vacature Digestieve heelkunde 2 (100%): contract onbepaalde duur
 • Vacature Revalidatiecentrum (100%): contract onbepaalde duur
 • Vacature Medische oncologie / Radiotherapie (100%): vervangingscontract 

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor verpleegkundige, gegradueerde in de verpleegkunde of je behaalt binnenkort jouw diploma.
 • Je handelt respectvol, waardeert en erkent anderen, gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer, je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving; je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering; je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie; je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus.

Salarisschaal

In het UZ Gent bereiden we volop de overgang naar de IFIC-barema’s voor. Tot dan betalen wij je loon volgens de geldende UZ-barema’s.

Je wordt als bachelor verpleegkunde verloond volgens de schaal B111/B112/B113 met een minimum brutomaandloon van €2.499,73 en een maximum brutomaandloon van €4.317,12 voor een voltijdse tewerkstelling.
Je wordt als gegradueerde in de verpleegkunde verloond volgens de schaal C143/C155 met een minimum brutomaandloon van €2.304,99 en een maximum brutomaandloon van €3.717,34 voor een voltijdse tewerkstelling.
Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

 

Zodra we IFIC later dit jaar implementeren, kunnen wij je loon regulariseren met terugwerkende kracht naar je startdatum bij ons.


Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Er wordt bovendien 2 jaar fictieve anciënniteit toegekend.
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor inlichtingen bij:
An De Vrieze en An De Graeve
Selectieassistenten Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be
 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Neurology, Oncology, Orthopedic, Endocrinology, Hematology, Healthcare