Deel deze job

Verpleegkundige mobiel team

Datum: 15-apr-2021

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige mobiel team.

Functieomschrijving

Het centraal mobiel team bestaat uit 3 grote equipes van verpleegkundigen die op een groot aantal afdelingen worden ingezet: de centrale mobiele equipe zorg, de equipe interim verpleging en de equipe reserve langdurige afwezigen (RLA). Deze 3 equipes verschillen van elkaar op divers vlak: duur van inzet, verwachte flexibiliteit, …
Vooraleer actief ingezet te worden, krijg je in elke equipe een grondige opleiding. 
Er wordt verwacht dat je voltijds start. Op termijn kan, na het bezitten van voldoende relevante ervaring, overgeschakeld worden naar een deeltijdse job tot minimum 75% tewerkstelling. Uitzondering hierop is de equipe RLA, hier kan je deeltijds starten (minimaal 80%).

 

De centrale mobiele equipe zorg (CME) omvat de volgende focusgroepen: hospitalisatie heelkunde, interne en geriatrie, pediatrie en materniteit , operatiecomplex, eenheden monitoring, psychiatrie, dagklinieken en klinisch ondersteunende diensten, poliklinieken. Je wordt ingezet voor de vervanging van acute zieken of acute hoge werklast op de diensten.
Je wordt volwaardig ingezet op één focusgroep en bent ook ondersteunend inzetbaar op een 2de focusgroep. Je presteert vroeg- en laatdiensten, geen nachtdiensten. Op bepaalde focusgroepen werk je dagdiensten. Je werkt volgens een cyclische verroostering: 2/3 van de shiften liggen vast in VR – LA – (DD), 1/3 zijn variabele shiften (worden VR – LA – (DD). Je werkt 1 op de 4 weekends. Bij vastliggende shiften is er mogelijkheid tot vraag voor wissel (1 op 3 vragen wordt positief beantwoord). 
Je wordt per dag ingezet. Er wordt een hoge flexibiliteit verwacht naar diensten en shiften. In kader van de hoge flexibiliteit krijg je 15% mobiele equipe premie.

De equipe Interim verpleging (IV) bestaat uit 3 clusters.
Cluster 1 bestaat uit 4 teams: chirurgische diensten, interne diensten, pediatrie en maternale zorg (omvat ook Kinder en jeugdpsychiatrie) en kritieke zorg (omvat ook PAZA en Nierdialyse). Je wordt ingezet voor de vervanging van middellange afwezigheden op de diensten die tot je team behoren.
Je krijgt een cyclisch roulement van 6 weken met enkel vaste shiften (vroeg- en laatdiensten). Je werkt 1 op de 3 weekends. Een extra weekend werken kan op vraag van de diensten van inzet. Er is mogelijkheid tot vraag voor wissel (1 op 3 vragen wordt positief beantwoord). Je wordt enkele dagen tot enkele weken ingezet. Er wordt flexibiliteit verwacht.
Cluster 2 bestaat uit verpleegkundigen die ingezet worden ter vervanging van collega’s die arbeidsduurvermindering (ADV) genieten. Er zijn verschillende teams: hospitalisatie, dag-hospitalisatie, poliklinieken en klinisch ondersteunende diensten. Je wordt telkens ingezet voor een periode van 6 maand per afdeling. 
Cluster 3 bevat medewerkers die worden ingezet voor het opvangen van verhoogde zorgzwaarte. De dienst van inzet en ook de duur van de inzet is variabel.
Binnen clusters 2 en 3 krijg je een vast roulement volgens de afdeling waar je ingezet wordt. Voor hospitalisatie is dit een basisroulement met vroeg- en laatdiensten (geen nachtdiensten) en werk je 1 op 2 weekends.

 

In de equipe Reserve langdurige afwezigen (RLA) word je ingezet op alle afdelingen van één van de sectoren: Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen (MCA), Bloed, Ademhaling en Spijsvertering (BAS), Man, Vrouw en Kind (MVK), Hoofd, Beweging en Zenuwstelsel (HBZ), Klinisch Ondersteunende Sector (KOS), Kritieke diensten en Operatiecomplex (KD). Je wordt voor minstens één maand toegewezen aan eenzelfde afdeling, op gespecialiseerde diensten is deze minimumperiode langer. Je krijgt een cyclisch roulement met vaste shiften (vroeg-, laat- en nachtdiensten). 

 

Het is zinvol om ons jouw voorkeur(en) duidelijk te maken. Dit laat ons toe een gericht selectiegesprek te plannen en een passende afdeling aan te bieden.
We hebben meestal een aantal lopende vacatures, maar we leggen ook doorlopend een wervingsreserve aan. Het is dus zeker zinvol om te solliciteren indien er op dit moment geen vacature is die jou aanspreekt.

Momenteel heeft het UZ Gent volgende vacatures:

 • Vacature CME focusgroep Operatiekwartier (100%): statutaire functie
 • Vacature CME focusgroep Dagklinieken en Klinisch ondersteunende afdelingen (100%): statutaire functie
 • Vacature IV, team Interne diensten (100%): statutaire functie
 • Vacatures IV, team Chirurgische diensten (100%): 2 statutaire functies
 • Vacatures IV, cluster 2 (100%): 5 contracten onbepaalde duur (3 hospitalisatieafdelingen, 1 dagklinieken en 1 klinisch ondersteunende diensten)
 • Vacatures IV, cluster 3 (100%): 5 contracten onbepaalde duur (eerste inzet op Acute opname afdeling (2) of Digestieve heelkunde of Maag-, darm- en leverziekten of Maag-, darm en leverziekten / Hematologie / Longziekten).
 • Vacature RLA sector Kritieke diensten (100%): statutaire functie, inzet op Spoedgevallen, CDZ en PAZA
 • Vacature RLA Operatiekwartier (100%): statutaire functie 
 • Vacatures RLA sector Bloed, Ademhaling en Spijsvertering (100%): 3 statutaire functies
 • Vacature RLA sector Metabole en Cardiovasculaire Aandoeningen (100%): statutaire functie
 • Vacature RLA sector Man, Vrouw en Kind (100%): statutaire functie (inzet op PHO en SPA)

Gewenst profiel

 • Je bent bachelor verpleegkundige of gegradueerde in de verpleegkunde of je behaalt binnenkort jouw diploma. 
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. Je gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je kan zelfstandig werken en bent bereid om je kennis te delen met de collega’s van de afdeling waar je ingezet wordt.
 • Je bent leergierig en bereid om je continu verder bij te scholen gezien het ruime werkveld
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je bezit de nodige flexibiliteit volgens de verwachtingen die bepaald zijn bij de verschillende equipes en in functie van de continuïteit van de zorgverlening. 
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.  
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus

Salarisschaal
Je wordt als bachelor verpleegkunde verloond volgens de schaal B111/B112/B113 met een minimum brutomaandloon van €2.450,75 en een maximum brutomaandloon van €4.232,52 voor een voltijdse tewerkstelling. Je wordt verloond volgens de schaal B111ME/B112ME/B113ME met een minimum brutomaandloon van €2.818,24 en een maximum brutomaandloon van €4.868,13 voor een voltijdse tewerkstelling indien je deel uitmaakt van de centrale mobiele equipe zorg.
Je wordt als gegradueerde in de verpleegkunde verloond volgens de schaal C143/C155 met een minimum brutomaandloon van €2.259,82 en een maximum brutomaandloon van €3.644,49 voor een voltijdse tewerkstelling. Je wordt verloond volgens de schaal C143ME/C155ME met een minimum brutomaandloon van €2.598,73 en een maximum brutomaandloon van €4.191,60 voor een voltijdse tewerkstelling indien je deel uitmaakt van de centrale mobiele equipe zorg.
Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Er wordt bovendien 2 jaar fictieve anciënniteit toegekend.
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.

 

Hoe solliciteren
Stuur ons jouw gegevens cv, motivatiebrief en vereiste diploma's door via deze jobsite.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor inlichtingen bij:
Kim Impens, An De Vrieze en An De Graeve
Selectieassistenten Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be
 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Hematology, Pediatric, Healthcare