Verpleegkundige verpleegafdeling Cardiologie en Algemene inwendige ziekten

Datum: 21 apr. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?
Ga voor een uitdagende en gevarieerde job als verpleegkundige op de verpleegafdeling Cardiologie en Algemeen inwendige ziekten. 

Functieomschrijving

Het team VPE Cardiologie en Algemene inwendige ziekten heeft als doel kwalitatieve zorg te leveren met aandacht voor de individuele patiënt en zijn familie. Wij streven er naar om in een acute universitaire setting technisch hoogstaande en ook warme zorg te leveren aan onze patiënten. Het team is flexibel, betrokken, zeer collegiaal en positief ingesteld. De patiëntenpopulatie varieert in leeftijd afhankelijk van de onderliggende pathologie. 

De medische discipline Cardiologie neemt voornamelijk patiënten op met hartfalen, ritme- en geleidingsstoornissen, acuut myocardinfarct, kleplijden, endocarditis en retrosternale pijn.  Daarnaast hospitaliseren we ook harttransplantpatiënten en patiënten die een procedure op de dienst Interventionele cardiologie moeten ondergaan zoals coronarogafie, PTCA, plaatsing devices (pacemaker, interne defibrilator), myocardbiopsie, EFO,….  

Voor de medische discipline Algemene inwendige ziekten worden voornamelijk patiënten met chronische wondinfecties, dermatologische ziekten, infectieziekten (HIV, tropische ziekten,…) en een multiple internistische problematiek gehospitaliseerd. 

Op de hospitalisatieafdeling zijn er 30 bedposities, waarvan op heden 25 voor Cardiologie en 5 voor Algemene inwendige ziekten. Voor 16 patiënten kan telemetrie monitoring voorzien worden. 
Als verpleegkundige zijn klinisch redeneren, (complexe) wondzorg, vlotte communicatie, multidisciplinair samenwerken en actief meedenken met onze artsen jouw sterkste troef. 
Er is voldoende uitdaging om, samen met de mentoren, jouw technische, theoretische en andere vaardigheden verder aan te scherpen. 

Je werkt in het verpleegmodel patiëntentoewijzing en je verleent totaalzorg aan de patiënten die aan jou toegewezen zijn.

 • Je verleent totaalzorg van opname tot ontslag. 
 • Je verleent zorg aan patiënten met een licht tot zwaar zorgprofiel. Naast de basiszorg worden ook technische handelingen uitgevoerd (monitoring, IV therapie, wondzorg, katheterzorg, …).
 • Je helpt het zorgklimaat te verbeteren om het welbevinden van de patiënt en zijn omgeving te optimaliseren.
 • Je hebt als verpleegkundige een coördinerende taak binnen het multidisciplinair team.
 • Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk in het kader van een correcte informatiedoorstroming.
 • Je houdt jouw kennis en deskundigheid up to date.

Gewenst profiel

 • Je herkent je in bovenstaande functieomschrijving en/ of bent bereid je hier voor te engageren. Je ziet een match met onze afdeling en patiëntenpopulatie.
 • Je bent bachelor verpleegkundige of gegradueerde in de verpleegkunde of je behaalt binnenkort jouw diploma.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. 
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk en betrouwbaar.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de behoeften en noden van je patiënten en zijn omgeving. 
 • Je hebt oog voor je eigenwelzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. 
 • Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit. 
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen. 
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep. Je neemt informatie op, steltvragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €2.887,02 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.283,54 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.

 

Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Jaarlijks krijg je, naast je vakantiegeld en eindejaarspremie, in november een attractiviteitspremie. In 2023 was dit bruto € 1.342,17 voor een voltijdse tewerkstelling.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Je geniet na 1 jaar proefperiode (stage) van een statutaire benoeming.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe.

 

Heb je nog vragen
Je kan altijd terecht bij:
Annelies Masset
Hoofdverpleegkundige VPE Cardiologie en Algemene inwendige ziekten
T 09 332 53 57 
E annelies.masset@uzgent.be

 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Cardiac, Pathology, HIV AIDS, Infectious Disease, Healthcare