Verpleegkundige/ vroedkundige Neonatale intensieve zorg

Datum: 10 nov. 2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als verpleegkundige of vroedkundige voor de afdeling Neonatale intensieve zorg. 

Functieomschrijving

 • Je staat in voor het verlenen van individuele verpleegkundige totaalzorg aan de toegewezen patiënten om een kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg te verzekeren. 
 • Je vervult een signalerende en coördinerende taak binnen het multidisciplinair team en garandeert zo de continuïteit van de zorgverlening.
 • Je bewaakt en optimaliseert het klimaat waarin de patiëntenzorg verleend wordt om het welbevinden en de tevredenheid van de baby te maximaliseren.
 • Je begeleidt en verstrekt informatie aan de ouders om hen te leren omgaan met hun baby en diens ziekte en aandoening(en).
 • Je participeert actief aan het multidisciplinair overleg en toert mee met de arts. Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je staat in voor logistieke en administratieve taken om het zorgproces vlot te laten verlopen.
 • Je begeleidt en leidt nieuwe medewerkers en studenten op zodanig dat zij relevante kennis en ervaring binnen het vakgebied opdoen.
 • Je staat in voor de eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering om kwalitatief hoogstaande zorg te verzekeren.

 

We hebben meestal een aantal lopende vacatures, maar we leggen ook doorlopend een wervingsreserve aan. Het is dus zeker zinvol om te solliciteren indien er op dit moment geen vacature is die jou aanspreekt.

Momenteel heeft het UZ Gent geen openstaande vacatures voor deze dienst.

Gewenst profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma verpleegkundige of vroedkunde.
 • Je hebt bij voorkeur de beroepstitel pediatrie en neonatologie.
 • Je bent bereid minstens het eerste jaar voltijds te werken.
 • Je handelt respectvol. Je waardeert en erkent anderen. Je gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer. Je bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving. Je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.  
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

Competentiegericht interview met een praktrijkgerichte casus.

Salarisschaal

Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie, met een minimum brutomaandloon van €3.344,62 bij 0 jaar anciënniteit en een maximum brutomaandloon van €5.283,54 bij 35 jaar anciënniteit voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutoloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. 
Dit betreft een basisloon dat in geval van onregelmatige prestaties (nacht, weekend, …) aangevuld wordt met bijkomende toelagen.
Voor meer informatie over het loon kan je contact opnemen via rekrutering@uzgent.be.


Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren
Stuur ons jouw gegevens cv, motivatiebrief en vereiste diploma's door via deze jobsite.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor inlichtingen bij:
Patricia Harinck
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

Voor functionele inlichtingen:

Geert Lingier

Hoofdverpleegkundige Neonatale intensieve zorg

T 09 332 37 37

E geert.lingier@uzgent.be

 

 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.


Jobsegment: Pediatric, Healthcare