Vroedkundige Materniteit, MIC, N* en Verloscomplex

Datum: 9-mrt-2023

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

Ga voor een uitdagende job als Vroedkundige Materniteit, MIC, N* en Verloscomplex. Wij leggen met deze vacature graag een wervingsreserve aan (tewerkstellingspercentage vanaf 75%).

 

 

Functieomschrijving

Je wordt als vroedkundige ingezet op materniteit, MIC, N* en eventueel op termijn op het verloscomplex.

 

 • Je verleent vroedkundige en verpleegkundige totaalzorg aan de toegewezen zwangere vrouwen, parturiënten en hun baby’s om een kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg te verzekeren.
 • Je vervult een signalerende en coördinerende taak binnen het eigen team en eventueel met andere betrokken diensten, om de continuïteit in de zorgverlening te garanderen.
 • Je bewaakt en optimaliseert het zorgklimaat waarin de patiëntenzorg verleend wordt.
 • Je begeleidt en informeert de ouders om het welbevinden van de baby, de ouders en belangrijke derden te bewerkstelligen en de ouders te leren omgaan met hun baby.
 • Je vervult logistieke en administratieve taken om het zorgproces vlot te laten verlopen.
 • Je begeleidt nieuwe medewerkers en studenten zodanig dat zij relevante kennis en ervaring binnen het vakgebied opdoen.
 • Je staat in voor de eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering om een kwalitatief hoogstaande zorg te verzekeren.

 

Gewenst profiel

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma vroedkunde. Ook studenten die nog moeten afstuderen worden uitgenodigd. 
 • Je handelt respectvol, waardeert en erkent anderen, gaat constructief en vriendelijk met hen om.
 • Je handelt integer, bent je bewust van je eigen waarden en normen en handelt consequent, eerlijk, betrouwbaar en transparant.
 • Je handelt verantwoordelijk en in overeenstemming met de doelstellingen, belangen, waarden, normen en geldende afspraken van de organisatie.
 • Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van je patiënten en hun omgeving; je hebt oog voor je eigen welzijn en dat van collega’s.
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan.
 • Je bent en je toont je verbonden met je collega’s, opdracht en beroep.
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten.
 • Je gaat duurzaam en bewust om met middelen en relaties.
 • Je blijft efficiënt functioneren in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk, ook bij tegenslag, teleurstelling of kritiek.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt efficiënt tijd en middelen.
 • Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je neemt informatie op, stelt vragen en gaat in op (non-)verbale reacties.

Selectieprocedure

1) Screening op cv en motivatiebrief.

2) Competentiegericht interview op donderdag 13 april 2023 (VM) of maandag 17 april 2023 (VM).

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens IFIC, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit.

Troeven UZ Gent

 • Je volgt een gestructureerd en uitgebreid inscholingsprogramma. Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je tot maximum 18 jaar meenemen. 
 • Ontdek ook de andere troeven.

 

Hoe solliciteren

Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op woensdag 29 maart 2023.

 

Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Patricia Harinck
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

 

Voor functionele inlichtingen:

Anne Huygevelt

Hoofdvroedkundige Materniteit, MIC en Verloscomplex

T 09 332 66 27

anne.huygevelt@uzgent.be

 

Denk zorg, denk samen – voor topteams is talent belangrijker dan afkomst, gender, leeftijd, geaardheid, religie, beperking. We moedigen alle talent aan te solliciteren.