Wetenschappelijk medewerker transmurale pediatrische zorg (senior)

Datum: 17-nov-2022

Plaats: BE

Bedrijf: Universitair Ziekenhuis Gent

Vous pouvez trouver l'offre d'emploi en français ici

 

In het UZ Gent kom je terecht in een innovatieve omgeving die oog heeft voor je talent en je uitdaagt om te groeien. Dankzij het engagement van alle collega’s voor patiënten, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek, is het UZ Gent een baken van zorg. Maak jij binnenkort mee het verschil?

 

Momenteel kijken we uit naar een voltijdse (100%) wetenschappelijke medewerker transmurale pediatrische zorg i.k.v. een overheidsopdracht. Het betreft een opdracht van 3 jaar. We bieden een contract onbepaalde duur.

Functieomschrijving

Je doet wetenschappelijk werk voor een overheidsproject omtrent pilootprojecten transmurale zorg voor zieke kinderen. Je staat in voor de uitvoering van het onderzoeksproject, en doet de wetenschappelijke begeleiding van de pilootprojecten. Dit houdt volgende opdrachten in:

 • Je werkt een raamwerk voor de selectie, begeleiding, implementatie en evaluatie van de pilootprojecten uit.
 • Je verzamelt, analyseert en interpreteert gegevens voor de uitvoering van het onderzoeksproject.
 • Je doet procesbegeleiding en je voert procesevaluaties en uitkomstenevaluaties van de pilootprojecten uit. Deze lopen over de verschillende landsgedeeltes.
 • Je doet interviews met experten en stakeholders van de pilootprojecten, inhoudsanalyses, en economische analyses.
 • Je organiseert regelmatig overlegmomenten met de overkoepelende expertengroep en de begeleidingsgroep.
 • Je doet de inhoudelijke voorbereidingen en verslaggeving van de bijeenkomsten van de expertengroep en de contacten met de opdrachtgever. 
 • Je neemt de logistieke organisatie van het project op. 
 • Je maakt een wetenschappelijk tussentijds rapport, eindrapport, presentaties en publicaties.
 • Je rapporteert aan de supervisoren van het onderzoeksproject. 

Gewenst profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur binnen de gezondheidswetenschappen of de biomedische wetenschappen. 
 • Je beschikt over relevante academische expertise en kan zelfstandig het academisch proces doorlopen.
 • Je hebt interesse in transmurale zorg en zorg aan kinderen. Je bent bereid je grondig in te werken in het inhoudelijk thema van het onderzoeksproject.
 • Je hebt een goede kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Je beheerst de Nederlandse en Franse taal, zowel mondeling als schriftelijk. 
 • Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZ Gent: je handelt respectvol, integer en verantwoordelijk. 
 • Je staat open voor vernieuwing en groeit mee met verandering. Je werkt actief mee aan de verbetering van kwaliteit, omgeving, processen en producten. 
 • Je draagt bij aan een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staan. Je werkt autonoom maar je vraagt gepast en tijdig advies.
 • Je plaatst feiten, gegevens en gebeurtenissen in een ruimere context, begrijpt en structureert ze om tot nieuwe verbanden en inzichten te komen.
 • Op basis van relevante criteria vorm je een mening en ben je bewust van mogelijke consequenties.
 • Waar nodig neem je standpunten in, trek je conclusies en bepaal je op tijd concrete acties, rekening houdend met de gevolgen en de ernst ervan.
 • Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt tijd en middelen om de vooropgestelde doelen te bereiken en deadlines te halen. Je hebt zin voor structuur en werkt proactief.
 • Je volgt activiteiten op in tijd en kwaliteit. Je evalueert en stuurt ze bij om vooropgestelde doelen te bereiken.
 • Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en afspraken.
 • Je communiceert helder en gestructureerd (mondeling en schriftelijk), afgestemd op de doelgroep en de situatie. 
 • Je maakt en behoudt in elk professioneel contact een correcte, verzorgde en geloofwaardige indruk.
 • Je krijgt instemming voor een standpunt of visie, dankzij goed onderbouwde argumenten, open dialoog en overleg.
 • Je bent bereid tot dienstverplaatsing en beschikt hiertoe over een wagen en rijbewijs B.

Selectieprocedure

 • Screening op cv en motivatiebrief. De kandidaten waarvan het profiel het nauwst aansluit bij de vacature worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.
 • Computergestuurde testen (redeneervermogen en persoonlijkheid). De test redeneervermogen is uitsluitend.
 • Competentiegericht interview met voorbereide opdracht op dinsdag 20 december 2022 (NM).

 

Salarisschaal
Je krijgt een aantrekkelijke verloning volgens het geldende UZ barema, afgestemd op je functie en de toegekende relevante anciënniteit. Je kan een loonsimulatie opvragen.

Troeven UZ Gent

 • Het betreft een voltijdse functie voor een opdracht van 3 jaar. Je krijgt een contract onbepaalde duur.
 • Je krijgt naast de on-the-job opleiding voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijk en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen. Voor leidinggevenden voorzien we ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten. 
 • Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Je krijgt ook een fietsvergoeding.
 • Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling met 26 dagen verlof en 12 recuperatiedagen (40 urenweek i.p.v. 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (2 november, 15 november en 26 december), een decretale feestdag (11 juli) en 2 halve dagen Gentse Feesten a rato van het tewerkstellingspercentage.
 • Thuiswerken is mogelijk met een maximum van 3 dagen per week.
 • Anciënniteit van openbare diensten neem je onbeperkt mee. Relevante ervaring uit de privésector kan je tot maximum 9 jaar meenemen.
 • Ontdek ook de andere troeven.


Hoe solliciteren
Klik op 'solliciteer nu' en voeg jouw gegevens voor deze functie (motivatiebrief, CV en vereiste diploma’s) toe ten laatste op donderdag 8 december 2022.


Heb je nog vragen
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Justine De Sutter
Selectieassistent Rekrutering en loopbaan
T 09 332 01 49
E rekrutering@uzgent.be

of voor functionele inlichtingen bij:
Prof. dr. Sabine Van daele

Medisch diensthoofd Kindergeneeskunde
T 09 332 27 18
E sabine.vandaele@uzgent.be

 

en/of

 

Veerle Duprez

Diensthoofd Verpleegkundig Expertisecentrum

T 09 332 47 36

E veerle.duprez@uzgent.be


We stellen het op prijs als kandidaten zich degelijk informeren en voorbereiden op het selectiegesprek. We staan open voor een informatief gesprek vooraf.


Jobsegment: Pediatric, Healthcare